Sunteți pe pagina 1din 6

INSERȚIA ȘI EXTRACȚIA STERILETULUI

Mihai Surcel

Obiective educaționale
Ce trebuie să știți
€ Principiul de funcțiune al steriletului
€ Tipul de paciente ce au indicația de inserție a steriletului
€ Momentul inserției steriletului
€ Tehnica de inserție a steriletului
€ Complicațiile posibile imediate și tardive
€ Tehnica extracției steriletului

Ce trebuie să faceți
€ Să stabiliţi grupele de paciente la care se recomandă
steriletul
€ Să explicați pacientei mecanismul de funcționare al
steriletului , tehnica de inserție, respectiv riscurile procedurii
€ Să ştiţi să pregătiți steriletul pentru inserţie
€ Să pregătiți materialele necesare procedurii
€ Să executați corect manopera de inserţie, respectiv pe cea de
extracţie

Definiție
Steriletul (dispozitivul intrauterin) este un obiect de mici
dimensiuni care se plasează …n uter cu scop contraceptiv. Se
descriu trei tipuri de sterilete: inert (abandonat …n prezent), mediat
cu cupru sau mediat hormonal (progesteron - levonorgestrel).
Eficiența a-
cestui mijloc contra-
ceptiv este foarte bu-
nă, cu o rată de eșec
…n primul an de
inserție de 0,8% pen-
tru steriletul mediat cu
cupru și de 0,2% A. B.
pentru steriletul me- Figura 1. Steriletul. A.Steriletul cu cupru
diat hormonal. B.Steriletul hormonal
A. B.
Figura 2. A. Steriletul plasat intrauterin. B.Steriletul …mpreună cu dispozitivul
de aplicare

Mecanismul de acțiune
Steriletul mediat cu cupru acționează ca un spermicid,
alter†nd mobilitatea și calitatea spermatozoizilor ce traversează
canalul cervical, respectiv cavitatea uterină. Pe un plan secund i se
atribuie și o actiune detrimentală la nivelul mucoasei uterine.
Impactul asupra endometrului nu este …nsă foarte bine
documentat.
Steriletul mediat hormonal acționează la r†ndul său asupra
spermatozoizilor. ‡n același timp, acest tip de sterilet scade foarte
mult grosimea endometrului, bloc†nd procesul de implantare și
amelior†nd simptomele (dismenoree / menoragie) unor afecțiuni
ginecologice benigne (endometrioză, adenomioză, leiomiom
uterin).

Momentul inserției
€ …n primele zile postmenstruale pentru a se evita posibilitatea
unei sarcini
o imediat dupa avort
o postpartum imediat / 6 săptăm†ni

Indicații
€ paciente care doresc contracepție. Beneficiază …n mod
particular:
o pacientele multipare, cu relații stabile, fără istoric sau risc
de boală inflamatorie pelvină
o pacientele ce au contraindicații pentru contracepția
hormonală
€ paciente cu afecțiuni ginecologice simptomatice ce preferă o
atitudine conservatoare (DIU mediat hormonal)
o adenomioză , leiomiom uterin
o hiperplazie de endometru
o anemie, dismenoree intensă
Contraindicații
€ sarcina
€ infecție genitală …naltă …n ultimele 3 luni / endometrită
postapartum
€ s†ngerare uterină de cauză neprecizată
€ anomalii anatomice (uter septat, uter bicorn)
€ aergie la cupru - pentru DIU mediat cu cupru
€ afecțiuni oncologice dependente hormonal (cancer mamar,
hepatic)
€ stări imunodepresive

Materiale necesare

€ steriletul
€ mănuși sterile
€ soluție dezinfectantă
€ specul / valve
€ pensa port tampon
€ pensa de col
€ tăviță renală
€ foarfecă Figura 3. Instrumentele folosite pentru
inserția steriletului

Tehnica montării steriletului


€ Pregătirea steriletului / măsuței de lucru

Figura 4. Pregătirea steriletului


€ Tușeu vaginal pentru stabilirea poziției uterului
€ Inserția speculului / valvelor
€ Toaleta colului
€ Prinderea colului cu pensa de col (la ora 12) și tracționarea …n
ax pentru o expunere mai bună
A. B.
Figura 5 A. Punerea speculului vaginal. Tracțiunea colului și inserția
steriletului

€ se introduce aplicatorul p†nă la atingerea fundului uterin


€ se retrage 1-2 cm aplicatorul, …n timp ce tija ce …mpinge
steriletul se menține fixă
€ se retrage aplicatorul complet și se taie firul la 3 cm de
orificiul extern
€ se scot pe r†nd pensa de col și speculul / valvele

Figura 6. Inserția steriletului

Tehnica extragerii steriletului

€ Inserția speculului /
valvelor
€ Se prinde firul cu o pensa și
se extrage lent

Figura 7. Extragerea steriletului


Incidente și accidente
€ perforația uterului – riscul este extrem de redus 0,1%
o se datorează unor manopere brutale fără evaluarea corectă
a poziției uterului
€ infecție genitală …naltă
o este cauzată de nerespectarea regulilor de igienă la
momentul inserției sau de ignorarea unor infecții genitale
joase
€ s†ngerare / durere
o sunt legate de tehnica de inserție; nu sunt consecințe
importante
€ expulzia steriletului
o incident rar (mai frecvent …n cazul inserției imediat
postpartum)
Formular de evaluare / autoevaluare

Etapă / Criteriu Corect Incorect


Explică pacientei procedura și riscurile
Solicită consimțăm…ntul informat asupra
procedurii
Verifică instrumentele și steriletul (pregatirea
steriletului)
Spălarea m†inilor + …mbracarea manușilor sterile
Așezarea pacientei …n poziție ginecologică și
fixarea sursei de lumină
Apreciază poziția uterului - examen ginecologic,
tușeu vaginal
Poziționează speculul vaginal
Face toaleta colului uterin cu soluții antiseptice
Prinde cu o pensă de col buza anterioară a
colului uterin
Introduce aplicatorul p†nă la atingerea fundului
uterin
Retrage 1-2 cm aplicatorul, mențin†nd fixă tija
ce impinge steriletul
‡mpinge aplicatorul spre fundul uterin
Retrage aplicatorul și taie firul la 1-2 cm de
orificiul extern
Extrage speculul
Scoaterea mănușilor și dezinfecția m†inilor