Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: 1
DATA : 14.10.2019
TEMA ANUALĂ : "Când, cum și de ce se întâmplă ?"
PROIECT TEMATIC: "Doamna Toamna tu ne-aduci"
SUBTEMA PROIECTULUI: "Frunze ruginii pe afară vei găsi"
SCOP: Dezvoltarea sensibilității, a gustului estetic și artistic; însușirea unui vocabular plastic
și a tehnicii de lucru specifice.

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
1. ADP – Întâlnirea de dimineață: " De vorbă cu Zâna Toamnă"
- Rutine: primirea copiilor, servirea mesei
- Tranziții: "Toamna ne îmbie"
2. ALA – Bibliotecă: "Prima frunză de toamnă"
- Artă: "Frunza "
- Construcții: "Palatul Zânei Toamnă"
3. ADE –AI: DȘ+DEC (observare + pictură) –"Frunza"

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

- Să perceapă și să analizeze materialul de observat;
- Să observe şi să facă deducţii simple în cadrul unor experienţe, privind proprietăţile frunzei;

DEC
-Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție;
- Să realizeze tema propusă, respectând indicațiile primite;
- Să aplice culoarea adecvată pe suprafața dată cu pensula;
STRATEGII DIDACTICE
Metode și procedee : conversația, explicația, observarea, demonstrația
Material didactic : pensulă, acuarele, recipient de apă, planșă model
Forme de organizare: frontală, individuală
Metode de evaluare: observare curentă, verificare orală, aprecieri verbale

SARCINI DE LUCRU
ALA
Bibliotecă: Tema- "Prima frunză de toamnă"
Mijloc de realizare: puzzle
Sarcină didactică: Preșcolarii vor reconstituii imagini din bucățele (puzzle) pentru
a realiza imaginea dorită.

Artă: Tema-"Frunza"
Mijloc de realizare: pictură
Sarcină didactică: Copiii vor picta imagini cu frunze, respectând culorile de toamnă.

Construcții: Tema-"Palatul Zânei Toamnă"


Mijloc de realizare: ținte
Sarcină didactică: Preșcolarii vor realiza cu ajutorul țintelor un castel pentru Zâna
Toamnă
SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineață, unde copiii sunt așezați


în semicerc. Se realizează salutul de dimineață, se face prezența, se stabilește
luna și anotimpul în care suntem. Cei prezenți răspund și atașează un jeton în
formă de frunză la poza lui de pe panou. Prezența copiilor se realizează prin
numirea unui fete care va numara băieții prezenți, apoi a unui băiat care va
număra fetele prezente.
Prin tranziția "Toamna ne îmbie" se trece la activitatea de centre de interes
(ALA). Se prezintă centrele și materialele puse la dispoziție. La centrul
BIBLIOTECĂ, copiii vor realiza un puzzle cu tema "Prima frunză de toamnă".
Pentru cel de-al doilea centru (ARTĂ), preșcolarii o să primescă o imagine cu
frunză și o vor picta respectând cromatica. La centrul CONSTRUCȚII, cei mici
vor realiza cu ajutorul unor ținte "Palatul Zânei Toamnă".
Preșcolarii însoțiti de doamna educatoare vor merge în curtea grădiniței
pentru a observa schimbările produse de apariția noului anotimp. Ieșirea din
afara grupei se va face în pereche de câte 2 copii, sub atenta observare a cadrului
didactic. Cei mici vor analiza noul aspect al frunzelor și vor remarca schimbarea
culorii acestora. Intrarea în sala de grupă se va face tot în pereche de câte 2
copii.
Prin tranziția "Bat din palme clap,clap,clap",copiii se îndreaptă spre măsuțe,
unde vor desfășura la îndemnul educatoarei activitatea de pictură. Înainte de
începerea activității se vor realiza exerciții de încălzire a mâinilor:"Mâinile nu
stau deloc, /Ci se pregătesc de joc./ Degetele-mi sunt petale,/Se deschid ca la o
floare./ Ploaia cade ne-ncetat, /Degetele le-am mişcat" și intuirea materialului
didactic.
Educatoarea supraveghează modul de execuție, corectând eventualele
greșeli sau dând indicații. Se urmăreşte poziţia corectă la măsuţe, modul de lucru
şi sunt ajutaţi copiii care întâmpină greutăţi în executarea temei. Când timpul
alocat activităţii se încheie se face aprecierea lucrărilor.
Ziua se încheie cu ADP-ul "Mâncăm tot", dezvoltând deprinderi de
autoservire și igienă.
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: 1
DATA : 15.10.2019
TEMA ANUALĂ : "Când, cum și de ce se întâmplă ?"
PROIECT TEMATIC: "Doamna Toamna tu ne-aduci"
SUBTEMA PROIECTULUI: "Frunze ruginii pe afară vei găsi"
SCOP:Formarea deprinderii de a memora și de a reproduce voluntar și logic versurile poeziei;

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
1. ADP – Întâlnirea de dimineață: " A ruginit frunza din vii"
- Rutine: primirea copiilor, servirea mesei
- Tranziții: "Vântul leagănă ușor"
2. ALA – Bibliotecă: "Toamna în culori"
- Artă: "Frunza năzdrăvană"
- Joc de rol: "De-a Zâna Toamnă"
3. ADE – AI: DLC+DEC (memorizare + dactilopictură) –" Frunza magică "

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
DLC
- Să audieze cu atenție textul poeziei;
- Să recite corect și expresiv poezia, respectând intonația, ritmul și pauzele;
- Să memorizeze logic poezia;
- Să rețină cuvinte și expresii noi;

DEC
- Să denumească materialele de lucru;
- Să realizeze tema plastică propusă, respectând indicațiile primite;
SARCINI DE LUCRU
ALA
Bibliotecă - Tema: "Toamna în culori"
-Mijloc de realizare : Citire de imagini
-Sarcina didactică : Copiii vor primi câte o imagine cu o frunză de diferite culori
și vor discuta despre aspectele unui frunze(culoarea).

Artă - Tema: "Frunza năzdrăvană"


- Mijloc de realizare : Colorare de imagini
- Sarcina didactică : Preșcolarii vor colora o imagine cu o frunză

Joc de rol - Tema: "De-a Zâna Toamnă"


- Mijloc de realizare : dialog
- Sarcina didactică : Preșcolarii vor avea sarcina să realizeze un dialog despre
bogățiile aduse de Zâna Toamnă.

STRATEGII DIDACTICE
Metode și procedee : conversația, explicația, demonstrația, observarea, recitarea model.
Material didactic : fișe cu imagini de pictat cu frunze, acuarele, pensule, recipient pentru
apă, șervețele, lucrare model.
Forme de organizare: frontală, individuală
Metode de evaluare: observare curentă, verificare orală, aprecieri verbale
SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineață, unde copiii sunt așezați


în semicerc. Se realizează salutul de dimineață, se face prezența, se stabilește
luna și anotimpul în care suntem. Cei prezenți răspund și atașează un jeton în
formă de frunză la poza lui de pe panou. Prezența copiilor se realizează prin
numirea unui fete care va numara băieții prezenți, apoi a unui băiat care va
număra fetele prezente.
Prin tranziția "Frunza săltăreață" se trece la activitatea de centre de
interes (ALA). Se prezintă centrele și materialele puse la dispoziție. La centru
BIBLIOTECĂ, copiii vor primi câte o imagine cu o frunză de diferite culori și
vor discuta despre aspectele unui frunze. La centru ARTĂ, preșcolarii vor colora
o imagine cu o frunză, iar la ultimul centru copiii vor avea sarcina să realizeze
un dialog despre bogățiile aduse de Zâna Toamnă.
Prin tranziția "Bat din palme clap,clap,clap" se face trecerea la activitatea
de memorizare (DLC) a poeziei "Frunza". Se va realiza recitarea model de către
doamna educatoare respectând intonația, ritmul și pauzele. Se va trece la
prezentarea conținutului, la explicarea cuvintelor și expresiilor noi. Însușirea
poeziei se va realiza pe fragmente logice. Primul fragment va fi repetat de către
educatoare împreuna cu un copil, după care, de un grup de 2-3 copii. La fel se va
proceda si cu al doilea fragment. La finalul activității se recită poezia în
întregime, cu toată grupa de copii și se va reaminti titlul acesteia.
Prin tranziția "Dacă vreau să fiu voinic" se face trecerea la DEC. Pe
mese mese vor fi așezate materialele necesare. Copiii vor primi câte o fișă în
formă de frunză, care va fi pictată cu degetele. Se face intuirea materialului și se
explică modul de lucru. Se vor face mișcări de încălzire a mușchilor mici ai
mâinilor:"Mâinile nu stau deloc, /Ci se pregătesc de joc./ Degetele-mi sunt
petale,/Se deschid ca la o floare./ Ploaia cade ne-ncetat, /Degetele le-am mişcat".
La finalul activității se va repeta titlul poeziei și ce au pictat preșcolarii.
Ziua se încheie cu ADP-ul "Mâncăm tot", dezvoltând deprinderi de autoservire
și igienă.
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: 1
DATA : 16.10.2019
TEMA ANUALĂ : "Când, cum și de ce se întâmplă ?"
PROIECT TEMATIC: "Doamna Toamna tu ne-aduci"
SUBTEMA PROIECTULUI: "Frunze ruginii pe afară vei găsi"
SCOP: Dezvoltarea capacității de a înțelege și a utiliza numere, cifre, întrebuind un vocabular
adecvat;

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
1. ADP – Întâlnirea de dimineață: "Suntem frunze uscate, de vânt purtate! "
- Rutine: primirea copiilor, servirea mesei
- Tranziții: "Vântul leagănă ușor"
2. ALA – Bibliotecă: " Frunza "
- Știință: "În lumea lui De Ce? "
- Construcții: "Făraș pentru frunze"
3. ADE –AI: DȘ+DOS (joc logico-matematic+lipire) –" Copacul cu frunze "

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

- Să verbalizeze acțiunea folosind un limbaj matematic;
- Să recunoască cifrele 1-5;
- Să asocieze numărul cu cantitatea corespunzătoare;

DOS
- Să identifice materialele necesare realizării temei, observându-le;
- Să execute corect tehnicile de lucru învăţate: lipire;
- Să aşeze corect şi estetic frunzele în copacul de hârtie;

SARCINI DE LUCRU
ALA
Bibliotecă - Tema: " Frunza "
-Mijloc de realizare : lectura educatoarei
-Sarcina didactică : Copiii vor asculta povestea "Frunza" de Emil Gârleanu.

Știință - Tema: " În lumea lui De Ce ?"


- Mijloc de realizare : dialog
- Sarcina didactică : Preșcolarii vor adresa întrebări și vor primi răspunsuri cu privire la
schimbările petrecute în natură.

Construcții - Tema: "Făraș pentru frunze"


- Mijloc de realizare : cuburi
- Sarcina didactică : Preșcolarii vor avea sarcina să realizeze cu ajutorul cuburilor
un făraș pentru frunze.

STRATEGII DIDACTICE
Metode și procedee : conversația, explicația, demonstrația, observarea, exercițiul
Material didactic : fișe de lucru, lipici, frunze din hârtie, copac din hârtie, ochișori
Forme de organizare: frontală, individuală
Metode de evaluare: observare curentă, verificare orală, aprecieri verbale
SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineață, unde copiii sunt așezați


în semicerc. Se realizează salutul de dimineață, se face prezența, se stabilește
luna și anotimpul în care suntem. Prezența copiilor se realizează prin numirea
unui fete care va numara băieții prezenți, apoi a unui băiat care va număra fetele
prezente.
Prin tranziția "Vântul leagănă ușor" se trece la activitatea pe centre de interes
(ALA). Se prezintă centrele și materialele puse la dispoziție. La centrul
BIBLIOTECĂ, copiii vor asculta povestea "Frunza" de Emil Gârleanu spusă de
către educatoare. La centrul ȘTIINȚĂ , preșcolarii vor avea ca temă jocul " În
lumea lui De Ce ?", unde vor adresa întrebări și vor primi răspunsuri cu privire
la schimbările petrecute în natură. La ultimul centru, cei micivor realiza cu
ajutorul cuburilor un făraș pentru adunarul frunzelor
Prin tranziția "Unul după altul", copiii se îndreaptă spre măsuțe, unde vor
desfășura activitatea matematică "Copacul cu frunze" .Pentru aceasta am
pregătită o imagine cu cinci copaci, care sunt numerotați în ordine crescătoare
(1-5). Le prezint preșcolarilor modul de desfășurare al activității. În funcție de
numărul de sub copac, copiii vor lipi numărul corespunzător de frunze. Se
execută mișcări de încălzire a mâinilor, apoi le urez "spor la lucru". Pe parcursul
activității ofer explicații suplimentare .
Prin tranziția "Dansul florilor" se trece la activitatea practică(DOS).
Educatoarea prezintă lucrarea model și explică modul de lucru: pe suportul
confecționat din carton maro ce are forma unui copac, preșcolarii vor lipi frunze,
dar și ochișori decorativi. Se vor executa mișcări de încălzire a mușchilor mici ai
mâinilor:"Mâinile nu stau deloc, /Ci se pregătesc de joc./ Degetele-mi sunt
petale,/Se deschid ca la o floare./ Ploaia cade ne-ncetat, /Degetele le-am
mişcat".Cadrul didactic va supraveghea întreaga activitate și va corecta
eventualele greșeli ale poziției corpului sau ale modului de execuție.
Înainte de încheierea activității, copiii vor avea un moment de mișcare.
Ziua se încheie cu ADP-ul Mâncăm tot, dezvoltând deprinderi de autoservire
și igienă.
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: 1
DATA : 17.10.2019
TEMA ANUALĂ : "Când, cum și de ce se întâmplă ?"
PROIECT TEMATIC: "Doamna Toamna tu ne-aduci"
SUBTEMA PROIECTULUI: "Frunze ruginii pe afară vei găsi"
FORMĂ DE REALIZARE: - lipire, mototolire
SCOP: Consolidarea deprinderii de a aplica diferite materiale pe o suprafaţă dată.

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI

1. ADP – Întâlnirea de dimineață: "Dacă ai fi o frunză, ce culoare ai vrea să ai? "


- Rutine: primirea copiilor, servirea mesei
- Tranziții: "Vârtejul frunzelor"
2. ALA – Joc de masă: " Covor de frunze "
- Artă: "Frunzele toamnei "
- Construcții: "Lădițe pentru Zâna Toamnă"
3. ADE –DOS–"Frunza ruginie "- aplicație

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
DOS
- Să recunoască materialele de lucru puse la dispoziţie;
- Să utilizeze corect materialele în vederea obținerii unei lucrări;
- Să aplice corect lipiciul pe suprafaţa dată;
-Să–și dezvolte simțul practic și estetic;
SARCINI DE LUCRU
ALA
Artă - Tema:"Frunzele toamnei"
-Mijloc de realizare : modelaj
-Sarcina didactică : Copiii vor modela frunze

Joc de masă - Tema: " Covor de frunze "


- Mijloc de realizare : puzzle
- Sarcina didactică : Preșcolarii vor realiza prin îmbinarea unor piese un puzzle.

Construcții - Tema: "Lădițe pentru Zâna Toamnă"


- Mijloc de realizare : cuburi
- Sarcina didactică : Preșcolarii vor avea sarcina să realizeze cu ajutorul cuburilor
lădițe pentru Zâna Toamnă.

STRATEGII DIDACTICE
Metode și procedee : conversația, explicația, demonstrația, observarea
Material didactic : lipici, hârtie creponată, copac din hârtie
Forme de organizare: frontală, individuală
Metode de evaluare: observare curentă, verificare orală, aprecieri verbale
SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineață, unde copiii sunt așezați


în semicerc. Se realizează salutul de dimineață, se face prezența, se stabilește
luna și anotimpul în care suntem. Prezența copiilor se realizează prin numirea
unui fete care va numara băieții prezenți, apoi a unui băiat care va număra fetele
prezente.
Se poartă discuții despre noile aspecte învățate în zile anterioare despre
anotimpul toamna. Cei mici vor preciza schimarea vremii, dar si noua "haină" a
naturii. Preșcolarii remarcă faptul că frunzele își pierd culoarea inițială și cu
trecerea timpului devin galbene sau arămii.
Prin tranziția "Vârtejul frunzelor" se trece la activitatea pe centre de
interes (ALA). Se prezintă centrele și materialele puse la dispoziție. La centrul
JOC DE MASĂ, copiii vor realiza un puzzle. La centrul ARTĂ, preșcolarii vor
modela frunze, iar la ultimul centru cei mici vor avea sarcina să realizeze cu
ajutorul cuburilor lădițe pentru Zâna Toamnă.
Trecerea la activitatea practică se va face printr-un alt moment de
tranziție:"Frunze suflate de vânt". În cadrul activității preșcolarii vor lipi pe un
suport din carton de culoare maro și cu formă de copac hârtie creponată de
diferite culori (galben, portocaliu, verde, roșu). Hârtia creponată va fi mototolită,
iar mai apoi lipită pe suportul din carton.
Preșcolarii identifică și denumesc materialele distribuite pe măsuța lor:
hârtie creponată de diferite culori (galben, portocaliu, verde, roșu), suport din
carton în formă de copac, lipici. Cadrul didactic va prezenta lucrarea model. Se
explică și se demonstrează tehnicile de lucru, precum și etapele de realizare a
lucrării. Înainte de începerea activității se realizează exerciții de încălzire a
mușchilor mici ai mâini:"Mâinile nu stau deloc, /Ci se pregătesc de joc./
Degetele-mi sunt petale,/Se deschid ca la o floare./ Ploaia cade ne-ncetat,
/Degetele le-am mişcat". Educatoarea supraveghează modul de execuție,
corectând eventualele greșeli sau dând indicații.
Se urmăreşte poziţia corectă la măsuţe, modul de lucru şi sunt ajutaţi copiii
care întâmpină greutăţi în executarea temei. Când timpul alocat activităţii se
încheie se face aprecierea lucrărilor.
Înainte de încheierea activității, copiii vor avea un moment de mișcare.
Ziua se încheie cu ADP-ul Mâncăm tot, dezvoltând deprinderi de autoservire și
igienă.
ANEXA 1
ANEXA 1

S-ar putea să vă placă și