Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. Etapele lecției OB.

Durata Conținutul învățării Strategia didactică Forme de


crt OP. evaluare
Activitatea Activitatea Resurse Resurse Forme de
propunătoarei elevilor procedurale materiale organizare

1. Moment 2 min. Asigur condițiile Elevii sunt atenți Conversația Frontală Obsevarea
organizatoric optime pentru desfă- la indicațiile ele- sistematică a
șurarea lecției. vei propunătoare. comportamen
Anunț elevii să-și telor
pregătească materi-
alele necesare pentru
ora de matematică și
explorarea mediului:
caietele, manualul și
instrumentele de scris.
2. Captarea 3 min. Captarea atenției se Elevii marchează Explicația Manual Frontală Obsevarea
atenției realizează prin inter- cu " X " casetele Conversația digital sistematică a
mediul jocului: Măsu- de sub obiectele comportamen
rarea timpului", care cu care măsurăm telor
se găsește în manualul timpul.
digital la pagina 106. Exemplu :
ceas - X
termometru
cântar

3. Reactualizarea 10 min. Voi face verificarea Elevii corectează Explicația "Săculețul Frontală Evaluarea
cunoștințelor temei. exercițiile rezol- Conversația magic" cunoștințelor
Le voi adresa ele- vate greșit.
vilor întrebări despre
săptămână, lună, an și
anotimpuri cu ajuto- Școlarii extrag
rul unui "săculeț din coșuleț câte o
magic". Acesta va întrebare.
conține întrebările pe
care le voi adresa
școlarilor.

-"Câte minute are o - "O oră are 60 Individuală


oră ?" de minute."

-"Câte zile are o - "O săptămână


saptămână ?" are 7 zile" 1
- "Care sunt zile săptă- - "Zile săptămâni
mânii ?" sunt: luni, marți,
Fișă de evaluare

1. Zilele săptămânii s-au amestecat. Scrie-le în ordine.

Miercuri Luni
Marți
Joi
Vineri Duminică Sâmbătă

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

2. Completează propozițiile :

Dacă azi e luni, ieri a fost ………………………….


Dacă ieri a fost joi, astăzi este ………………………….
Dacă mâine va fi miercuri, azi este ………………………….
Dacă ieri a fost duminică, mâine va fi …………………………..

3. Alege varianta de timp corectă :

a) Ora are: A- 30 de minute b) Spectacolul a durat: A- 2 minute c) Vara durează: A- 3 ani


B - 60 de minute B- 2 ore B- 5 ore
C - 10 minute C- 2 luni C- 3 luni

S-ar putea să vă placă și