Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Republicii Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.6
La disciplina : Sisteme Computerizate în Medicină

Tema: „Cercetarea Sistemelor de gestionare a imaginilor medicale”

Au efectuat: st. gr ISBM-161 Livadaru Mihaela

A verificat: dr.conf Serghei Railean

Chișinău – 2019
Noţiuni teoretice

In prezent îşi fac apariţia diferite tipuri de sisteme care integrează funcţii complexe.

Soluţiile tehnologice care au apărat pe piaţă permit integrarea la acelaşi post de lucru a
funcţiilor de afişare video şi de prelucrare numerică a datelor. Acestea prefigurează aplicaţiile
din viitor a activităţilor medicale în cooperare (aspect care a fost abordat în capitolul 8, cu
referire la reţelele de servicii).

Sisteme de gestionare şi transmitere a imaginilor medicale

In prezent îşi fac apariţia diferite tipuri de sisteme care integrează funcţii complexe.

Soluţiile tehnologice care au apărat pe piaţă permit integrarea la acelaşi post de lucru a
funcţiilor de afişare video şi de prelucrare numerică a datelor. Acestea prefigurează aplicaţiile
din viitor a activităţilor medicale în cooperare.

In cadrul mai restrâns, referitor la gestionarea imaginilor vom distinge în mod schematic
două tipuri de situaţii:

Teleconsultaţia şi teleexpertiza

Schimburile de informaţii presupun o intensă interacţiune şi pot necesita accesarea unor


date care au fost deja memorizate (dosarul pacientului), precum şi memorizarea informaţilor
care au fost schimbate.

In acest caz, tehnicile folosite integrează, eventual la acelaşi post de lucru, transmiterea
vocii, a imaginilor prelucrate numeric, dar şi a tehnicilor video şi a video-conferinţelor.

Exemplul clasic al unei astfel de activităţi, care face apel la transmiterea imaginilor, este
dat de consultaţiile între experţi în domeniul anatomiei patologice şi al radiologiei.

PAC S-urile

Imaginile sunt integrate într-un sistem de gestiune al dosarului pacientului, bazat pe


„imagini".
Este vorba de arhivarea, memorizarea şi accesarea rapidă a imaginilor. Acest tip de
problemă şi-a găsit rezolvarea prin sistemul PACS (Picture Archiving and Communication
System - Sistemul de comunicare şi arhivare a imaginilor).
Imaginile procesate numeric sunt integrate în dezvoltarea sistemelor de informaţii
spitaliceşti şi ale reţelelor de servicii de sănătate.

Acest sistem informaţional permite arhivarea, prelucrarea, comunicarea şi vizualizarea


tuturor imaginilor medicale produse de una sau mai multe instituţii. Aceste sisteme de
arhivare şi comunicare a imaginilor au următoarele avantaje:

• permit să se asigure conservarea imaginilor procesate numeric, fără riscul pierderii sau
deteriorării conţinutului acestora;

• permit accesarea rapidă şi uşoară a tuturor imaginilor de către orice persoană


autorizată;

• permit prelucrarea locală (la nivelul centrelor de producere şi de utilizare a


imaginilor).

Din punct de vedere economic, aceste sisteme trebuie să ducă la economii în ceea ce
priveşte costul personalului, al materialelor şi al întreţinerii (Enning, 1994).

PACS-urile în curs de elaborare permit integrarea diferitelor modalităţi de obţinere a


imaginilor (radiografii procesate numeric, angiografii digitaiizate, scanner, RMN, etc).

Volumul considerabil de informaţii reprezentat de imaginile procesate numeric necesită


instalarea unor servere de imagini adaptate, cum sunt discurile magnetice de mare capacitate
pentru imaginile recente şi discuri optice numerice pentnj imaginile mai vechi.

Transmiterea imaginilor şi a informaţiilor legate de acestea (tip de clişeu, incidenţă, etc.)


face necesară adoptarea unor standarde de compresiune şi de comunicare, cum sunt
standardele ACR/NEMA DICOM.

Cel mai adesea se iau în considerare două tipuri de posturi de lucru:


• posturi de lucru de prelucrare şi interpretare, echipate cu ecrane cu rezoluţie înaltă,
frecvent multiple, pentru vizualizarea simultană a secvenţelor de imagini, cu procesoare de
prelucrare specializate;

• posturi de lucru de vizualizare la nivelul unităţilor de îngrijiri medicale care au


capacităţi mai mici de prelucrare.

In figura 1 este prezentat un exemplu de program de consultare a imaginilor, programul


Osiris, elaborat de Spitalul Cantonai Universitar din Geneva (Ligier, 1994).
Fig.1.

Mersul lucrarii:

1. Deschidem pagina web indicată mai jos, salvam apoi instalam programul Multivox:
http://www.multivox.ru/dviewer.html

2. Deschidem pagina web indicată mai jos, salvam apoi instalam programul OSIRIS:
http://en.bio-soft.net/draw/OSIRIS.html

3. Deschidem pagina web indicată mai jos şi salvati la alegere un set de imagini in formatul
DICOM:
http://pubimage.hcuge.ch:8080/

4) Prelucrarea a imaginilor Online

https://demo.softneta.com/

5. Lansam programul Multivox, deschidem o imagine din albumul salvat şi cercetam:


 Posibilităţile aplicaţiilor destinate manipulării cu nivelul gri a imaginii.
Fig.2. Linear

Fig.3. Logaritmic
Fig.4. S-shape

 Posibilităţile aplicaţiilor determinării unor parametri a imaginii:

Fig.5. Intensitatea lineara


Fig.6. Histograma

Lansam programul OSIRIS, deschidem imaginea Wrisp.pap din biblioteca


programului şi cercetam:

 Posibilităţile aplicaţiilor destinate determinării unor parametri ai imaginii:

Fig.7.
 Posibilităţile aplicaţiilor destinate prelucrării imaginii:

Fig.8.

Lansam programul OSIRIS, deschideţi imaginea _RGR.pap din biblioteca


programului şi cercetam succesiunea video:

Fig.9.
6) Prelucrarea a imaginilor Online

https://demo.softneta.com/

Posibilităţile aplicaţiei de editare a fotografielor online


Concluzii:

Efectuind aceasta lucrare de laborator am cercetat citeva sisteme de prelucrare a


imaginilor in formatul DICOM, un format standardizat pentru imagistica medicala.
Aceste sisteme ofera o gama larga de posibilitati de prelucrare a imaginilor ceea ce
duca la o posibilitate foarte buna de a imbunatati calitatea imaginilor si a vizualiza zonele de
interes.
Standardizarea imaginilor cu aplicatie medicala este un lucru important si util
permitind astfel vizualizarea si prelucrarea rezultatelor investigatiilor prin intermediul
diverselor software si chiar la distante semnificative de la locul efectuarii investigatiei fara a
fi necesara instalarea aceluiasi program.