Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 03.10.2014
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Arad
Grupa Mică B „Albinuțele”
Educatoare:
Tema: „Cine sunt/suntem?”
Subtema: „De-s băiat, de sunt fetiță, am venit la grădiniță”
Activitate integrată: Palatul copiilor

Scenariu didactic
Activități de dezvoltare personală (ADP)

Activitatea debuteaza cu întâlnirea de dimineață prin intermediul salutului. Copiii sunt salutați de către educatoare cu ajutorul versurilor:
“Dimineața a sosit
Toți copiii au venit.
În semicerc ne adunăm,
Cu toții să ne salutăm:
A-nceput o noua zi.
-Bună dimineața, copii!”
Copiii răspund salutului și se salută reciproc.
-Prezența
-Calendarul naturii: Voi descoperi împreuna cu copiii, anotimpul, ziua și starea vremii din ziua respectivă pentru a completa calendarul naturii cu imaginile
corespunzătoare.
-Împărtășirea cu ceilalți: Cum ne comportăm în sala de grupă?

Tranziții:
Către centre noi plecăm
Și frumos o să lucrăm
O să ne jucăm
Apoi lecția o s-o-nvățăm.

1
Activităti liber alese

ALA 1 : Arii de stimulare

 Sectorul I: Joc de rol

Subiectul activității: „De-a grădinița”


Mijloc de realizare: joc de rol
Obiective operaționale: - să desfășoare jocul de rol pornind de la cunoștințele dobândite despre ce se întâmplă în grădiniță;
-să utilizeze vorbirea dialogată și nuanțarea vocii, respectând sugestiile date de educatoare.
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul
Desfășurarea activității: Copiii sunt pe rând educatoare apoi copii, imitând acțiunile făcute de aceștia.

 Sectorul II: Bibliotecă

Subiectul activității: Cum e grădinița?


Mijloc de realizare: citire de imagini
Obiective operaționale: -să denumească câteva caracteristici ale grădiniței, discutând cu ceilalți colegi.
Material didactic: reviste, cărtți
Metode și procedee: explicația, exercițiul, conversația
Desfășurarea activității: Copiii citesc imaginile despre grădiniță apoi denumesc câteva caracteristici specifice ei.

2
Activități pe domenii experiențiale (ADE)

Activitate integrată I:
Domeniul experiențial: Domeniul psihomotric
Categoria de activitate: Activitate psihomotrică
Subiectul: 1. „Mergi spre jucăria ta”
2. Joc liniștitor: „Unde am ascuns jucăria?
Resurse umane: ~17 copii (9 fete, 8 băieți)
Loc de desfășurare: sala se sport
Obiective de referință:
-să-și formeze o ținută corporală corectă ( în poziția stând, șezând și în deplasare)
-să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte
Obiective operaționale:
O1 – să execute corect exerciţiile de front şi de formaţie;
O2 – să execute cu amplitudine maximă exerciţiile pentru optimizarea dezvoltării fizice;
O3 – să execute corect deprinderile motrice de a merge in perechi;
O4 – să respecte regulile jocului.
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul
Durata: 15 minute
Bibliografie:
 MECT, „Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura Didactica Publishing House, București, 2009
 Antonovici, Ș., „Educația fizică în grădiniță”, Editura Didactica Publishing House, București, 2010

3
Momentele activității Conținutul activității Dozarea Indicații metodice Observații
efortului Formații de lucru
I Partea pregătitoare -adunarea colectivului de copii 1-2 min. -în linie pe un rând
1.Organizarea -alinierea XXXXXXXXXXX
colectivului de copii -salutul ☺
-verificarea echipamentului și a stării de sănătate -distanţa între copii va fi de un braţ
-comunicarea temelor: „Astăzi vom pleca spre grădiniță. Ne încolonăm întins orizontal
frumos unul după altul, fără să ne împingem şi pornim.”
2.Pregătirea EXERCȚII F.O.F. -în coloană câte unul
organismului pentru Acțiuni de pe loc 1 tură X
efort -poziția drepți 2 min X ☺
-poziția „pe loc repaus” X
-întoarceri „la stânga” X
-întoarceri „la dreapta” -drepți, privirea înainte, braţele se
Acțiuni din deplasare mişcă liber pe lângă corp
„Trecem pe stradă. Prin mijlocul străzii este noroi. Va trebui ca să păşim -se păşeşte fără a se târâ picioarele
pe vârfuri ca să nu ne murdărim ghetele. -lergare uşoară şi elastică
Acum alergăm spre a ajunge mai repede la grădiniță.
desprinzând bine tălpile de pe sol
Acum trecem pe lângă un gard lung. Să ne oprim puţin... ia uitaţi-vă câte
vrăbiuţe stau pe gard.”
3.Influențarea -în cerc x☺x
selectivă a aparatului x x
locomotor x x
(optimizarea xx x
dezvoltării fizice) Exerciții pentru cap și gât: „Ne uităm după păsărelele” 8T x 2r -picioarele întinse, spatele drept
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri
T 1-4: rotirea capului spre stânga
T 5-8: rotirea capului spre dreapta
„Priviți cum dau ele voioase din aripi. Hai să zburăm şi noi ca ele.” 4T x 2r - coatele întinse, localizându-se în
Exerciții pentru dezvoltarea mobilității membrelor superioare: „Zborul
articulaţia umerilor
păsărelelor”
P.I. Stând (cu brațele pe lângă corp)
T 1-2: rotirea brațului stâng înainte
T 3-4: rotirea brațului drept înainte
„Înainte de a porni la drum să ne controlăm ghetuţele, pentru că ni s-au
dezlegat şireturile, ne aplecăm să ne legăm pe rând: şi la un picior şi la

4
celălalt.”
Exerciții pentru trunchi: „Legarea şiretului”
P.I. Stând depărtat 4T x 2r -depărtarea picioarelor nu va fi mai
T 1-2: îndoirea trunchiului cu ducerea braţelor spre ghete mare decât lăţimea umerilor,
T 3-4: revenire genunchii întinşi, capul căzând liber
„Plecăm mai departe.Am ajuns la grădiniță. Ce multe vrăbiuţe sar pe jos între braţe.
pământ. Hai să sărim şi noi ca vrăbiuţele!” -se repetă alternativ spre piciorul
Exerciții pentru picioare: „Sari ca vrăbiuța” stâng şi drept
P.I. Stând depărtat 4T x 2r -săritura se execută elastic pe
T 1-3: sărituri ca mingea pe ambele picioare
vârfurile picioarelor și fără zgomot
T 4: ghemuit
II Partea 1.„Mergi spre jucăria ta” -în două coloane
fundamentală Pentru că doar la grădiniță sunt atât de multe jucării, astăzi ne vom juca un 4 min x x
4. Învățarea, joc foarte interesant.” Copiii sunt împărțiți în două grupe. Fiecare are în x x
consolidarea și față la o distanță de 2 m o jucărie. La semnalul „Start!” câte unul din x x
perfecționarea fiecare grupă merge până la jucaria din fața lui, după care se reîntoarce în : 2m
deprinderilor motrice coloană. :
 
2.Joc liniștitor: „Unde am ascuns jucăria?” 1r -în semicerc
Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi unul dintre ei va veni de va lua o jucărie
xxx
şi o ascunde în una dintre mâini. Ceilalţi copiii vor avea ochi închiși în
timp ce colegul lor ascunde jucăria. Copilul care va ascunde jucăria, se x x x
oprăște în dreptul unui coleg, iar acesta trebuie să ghicească în ce mâna x x
este ascunsă.
III Partea de „Pentru că programul de la grădiniță s-a încheiat, acum ne întoarcem 1-2r -în coloană câte unul
încheiere înapoi spre casă.” X
5.Revenirea -mers cu mișcări de relaxare a membrelor inferioare și a membrelor X ☺
organismului după superioare X
efort -mers cu exerciții de respirație X
6.Aprecieri și Alinierea copiilor; 1-2min -în linie pe un rând
recomandări Aprecieri verbale asupra activităţii; XXXXXXXXXXX
Recomandări pentru activitatea independentă, practicarea anumitor ☺l,
exerciții acasă.
Salutul.

5
ALA 2: Joc senzorial

Subiectul activității: „Ce ai văzut, ce ai auzit?”


Mijloc de realizare: joc senzorial
Metode și procedee: explicația, exercițiul, demonstrația
Obiective operaționale: - să numească sunetele pe care le aud și din ce parte vin ele.
Desfășurarea activității: Copiii sunt împărțiți în două grupe. Câte un copil din fiecare grupă face un sunet, fie bătăi din palme sau picior, fie verbal și este
așezat mai aproape sau mai departe de copilul care trebuie să ghicească ce sunet a auzit si de unde vine acela.