Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.2.2.b. pentru portofoliul individual.

Exemple de activități pentru formarea competențelor specifice (60 min)

Noile programe școlare din învățământul primar oferă sugestii de activități de învățare care contribuie în mod direct la
formarea competențelor specifice. Oferiți trei exemple de astfel de activități care v-au inspirat în activitatea dumneavoastră la
clasă (din diferite programe, la alegere). Argumentați opțiunile dvs.

În activitatea mea, îmi proiectez și desfășor activități de învățare în acord cu programele școlare din
învățământul primar, pentru formarea competențelor cheie. Vă prezint trei exemple de activități care m-au
inspirat în activitatea mea:

1. confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup); realizarea „Abecedarului clasei”,
folosind planşe de colorat - această activitate a fost foarte agreată de copii, aceștia simțindu-se implicați
activ, ceea ce menținea activ interesul pentru activitate, dar și dezvoltarea interesului pentru lectură.

2. construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj, „fir” de hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită
etc - această activitate îi antrenează pe elevi în învățarea literelor în mod plăcut, fiind implicate abilități
tactil-kinestezice. Elevii pot lucra și pe echipe, ceea ce îi face să fie și mai implicați în activitate.

3. alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate - elevii își însușesc
mai bine competențe atunci când învață implicându-se în activitate, iar copiii pot deprinde reguli de igienă și
nu numai implicându-se activ în formularea și promovarea lor.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020