Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

Clasa________________ Data_________________

Numele,prenumele elevului__________________________

In baza textului propus realizează itemii:

,,În față ne-a apărut o lizieră de salcîmi.Am început s-o traversăm,ducînd pe rind
în spinare sacul de grîu.Dădurăm de un talaz înalt de cale ferată,pe care era oprit
un tren lung de călători.Trenul,ascuns între salcîmi,părea gol și avea toate
ferestrele și ușile închise.Prin geamuri se zăreau însă,în plasele de
bagaje,geamantane,baloturi,iar pe micile cuiere ale compartimentelor stăteau
agitate pălării,trenciuri sau pulovere.Mi-am mutat privirea pe rînd la toate
ferestrele,dar nu era nici un călător.M-am prins de bateriile scării unui vagon și
am privit înăuntru:băncile erau într-adevăr goale,cîteva ziare,lăsate desfăcute la
întîmplare,m-au făcut să cred că trenul fusese de foarte puțin timp părăsit.

(Stefan Bănulescu)

1.Scrie cîte un sinonim contextual pentru cuvintele: gol, a se zari, calator.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ L0123

2.Selectează, din text, cîte un verb la diateza activă,pasivă,reflexivă.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ L0123

3.Numeste modul de expunere dominant în acest fragment.

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________L012

4.Întitulează fragmentul printr-o îmbinare de cuvinte.

_______________________________________________________________L012

5.Rescrie din text 3 verbe la modurile nepersonale,precizînd modul.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________L0123

6.Înlocuiți locutiunile verbale prin verbele potrivite:

A pali la fata _______________________________________

a-si trage sufletul___________________________________

a lua seama_______________________________________

a-si da seama_____________________________________

a pune piciorul in prag______________________________ L0123

7.Treceți la conjunctiv perfect si la condițional-optativ prezent verbele din


primele trei propoziții ale fragmentului dat.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________L01234567

8.Efectueaza analiza morfologica a urmatoarelor verbe din text:daduram, se


zareau, am privit.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________L01234