Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU IOAN CUZA DOROHOI

Telefon/ Fax: 0231 / 611759


mail: scoala7.dorohoi@yahoo.com
web: http://scoala7dorohoi.ro

MICROPROIECT DIDACTIC
Data:
Clasa: VI A
Propunător: prof. Mihaela Cătălina OLARIU
Aria curiculara: Matematică și științe
Obiectul: Biologie
Unitatea de invatare: Caractere generale morfo-funcționale, comportament, adaptări,
importanţă - Vertebrate
Tema: Animale vertebrate poikiloterme – Recapitulare.
Scopul lectiei: Cunoaşterea principalelor grupe de vertebrate poikiloterme, alcătuirea și
adaptărilor lor la mediul în care trăiesc.
Competenţe specifice:
□ Identificarea unor grupe şi specii de animale (1.1);
□ Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor (1.3);
□ Exersarea utilizării unor surse de informare (4.1).
Obiective operaționale:
 Să identifice reprezentanţii grupelor de vertebrate poikiloterme, pe baza analizei
caracteristicilor;
 Șă descrie vertebratele studiate pe baza caracterelor de deosebire pe care le prezintă;
 Să identifice asemănărilor vertebratelor poikiloterme utilizând planșele puse la
dispoziție.
Tipul lecţiei: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Demersul didactic:
a) Resurse procedurale:
- observaţia
- conversaţia euristică
- explicaţia
- metoda ciorchine.
b) Resurse materiale: planşe, manual, atlase zoologice.
c) Forma de organizare: pe grupe
Evaluarea: formativă prin chestionare orală şi jocuri interactive
Locul desfăşurării: laboratorul de „Științele naturii”
Bibliografie:
- Aglaia Ionel, Zoe Partin – Biologie: manual pentru clasa a VI –a, Editura
Humanitas Educaţional, Bucuresti, 2003;
- Lazăr Viorel, Nicolae Mariana - Lecția forma de bază a organizării procesului de
predare-învățare-evaluare la disciplinele de biologie – Editura Arvensis, Craiova,
2007;
- Naela Costică – Metodica predării biologiei , Editura Graphys, Iasi, 2008;
- Maria Brânduşoiu, Constanţa Androne - Biologie: manual pentru clasa a VI –a,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2014.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR
Organizarea -Pregăteşte planșele și atlasele -Îşi pregatesc cărţile şi
clasei -Notează în catalog elevii absenţi caietele.
-Anunţă şi scriu pe tablă tema -Notează în caiete titlul
Anunţarea temei lecţiei și prezint obiectivele lecţiei şi ascultă
şi a obiectivelor operaționale, pe care elevii trebuie obiectivele.
să le cunoască la sfârșitul orei.
-Chestionează clasa pentru a Răspund la întrebări:
verifica cunoştinţele cu privire la
vertebratele poikiloterme și
homeoterme:
-În funcţie de temperatura - În funcţie de temperatura
corpului cum se împart animalele? corpului animale se impart
în poikiloterme (animale
cu sânge rece- care au
temperatura corpului
variabilă) şi animale
homeoterme (animale cu
sânge cald care au
temperatura corpului
constantă, indiferent de
temperatura mediului).
-Prin ce se deosebesc vertebratele - Vertebratele se deosebesc
de nevertebrate? de nevertebrate prin
Dirijarea învăţării
prezența coloanei
vertebrale, component a
scheletlui intern.
-Împarte clasa de elevi în 3 grupe -Fiecare grupa primește
și distribuie fiecărei grupe prin prin tragere la sorţi o
tragere la sorţi câte o grupă de anumită grupă de
vertebrate: pești, amfibieni, reptile. vertebrate.
-Repartizează fiecărei grupe de
elevi planşe cu reprezentaţii grupei
pe care o reprezintă (crap, broasca
de lac, şopârla verde, şarpele de
casă) pentru a-i ajuta.
- Solicită elevilor din fiecare grupă -Se gândesc şi formulează
să adreseze întrebări celorlalte întrebări pe care le
grupe pentru a descoperi adresează colegilor din
reprezentanţii grupelor de celelalte grupe.
vertebrate studiate, adaptările la
mediile de viaţă, respiraţia,
locomoţia, hrănirea şi înmulţirea.
- Notează pe tablă principalele -Completează pe caiete
caracteristici ale vertebratelor, care planul de recapitulare.
se desprind din răspunsurile date
de elevi.
- Solicită elevilor să noteze toate - Se gândesc şi scriu ideile
Obţinerea ideile care le vin în minte în în legătură cu tema lecţiei.
performanţei legătură cu tema lecţiei Animale
elevilor vertebrate poikiloterme.
Evaluarea -Prin întrebările adresate pe tot -Se gândesc şi răspund la
performanţei parcursul lecţiei. întrebări.
elevilor -Notează în catalog elevii activi.
SCHEMA LECŢIEI
ANIMALE VERTEBRATE POIKILOTERME – RECAPITULARE

1. Pești: pești cartilaginoși: rechinul


- reprezentanți: pești cartilaginoși osoși: nisetrul, morunul, cega
pești osoși: crapul
- piele protejată de solzi flexibili (producții ale pielii)
- locomoția prin înot
- respirația branhială
- hrănirea omnivoră
- înmulțirea prin ouă, fecundația este externă (excepție crocodilul)
2. Amfibieni:
- reprezentanți: amfibieni fără coadă: broasca de lac, brotăcelul,
broasca râioasă
amfibieni cu coadă: salamandra, tritonul, proteul
- piele subțire, umedă, bogat vascularizată
- locomoția: inot și salt
- respirație dublă: plamâni și piele
- hrănirea omnivoră
- înmulțirea prin ouă, fecundația este externă, metamorfăză
3. Reptile:
- Reprezentanți: șopârla, șarpele, broasca țestoasă, crocodilul
- Pielea e acoperită cu solzi cornoși
- Locomoți prin târâre/pășire/ înot
- Respirația pulmonară
- Hrănirea insectivore/carnivore
- înmulțirea prin ouă, fecundația este internă
schelet schelet
osos cartilaginos
PEȘTI
schelet cartilaginos-
osos

ANIMALE VERTEBRATE
POIKILOTERME

AMFIBIENI
REPTILE

şopârle crocodili broaşte cu coadă broaşte fără coadă

şerpi broaşte ţestoase

neveninoşi veninoşi