Sunteți pe pagina 1din 84

Arina Damian

ed
it
ur
a
EL

partea I

caiet de lucru
I CA

IMPORTANT! Cerințele exercițiilor vor


fi citite și explicate de doamna învăță-
toare sau de domnul învățător.
R
T

NUME şi PRENUME: .....................................................................

CLASA: ..................................................................................................
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.
ed
it
ur

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


DAMIAN, ARINA
Matematică și explorarea mediului : clasa pregătitoare : caiet de
lucru / Arina Damian. – Bascov: Elicart, 2019
2 vol.
a

ISBN 978-606-768-200-7
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-606-768-201-4
37
EL

Copyright © Editura Elicart – 2019. Toate drepturile aparțin


I

Editurii Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea


drepturilor de proprietate intelectuală. Nicio parte din acest
CA

volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.


R
T

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0723.235.286; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 1. Evaluare inițială (1)

 Încercuiește în tabloul de mai jos copilul cel mai înalt și animalul din stânga fetiței.
1  Colorează ghiozdanele copiilor și banca din spatele fetiței.
ed
it
ur
a
EL

Și în pădure a început școala! Iepurași, vrăbiuțe, melci și șoricei au venit în prima zi de


2 școală. Deocamdată, ei doar se joacă. Colorează conform indicațiilor de mai jos:

 cu albastru
I

iepurașul mai înalt


CA

 cu verde șoricelul

 cu maro două dintre


R

cele trei vrăbiuțe


T

3
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 2. Evaluare inițială (2)

Ordonează ursuleții de la cel mai mic la cel mai mare și creioanele de la cel
1 mai scurt la cel mai lung, numerotându-le pentru a arăta ordinea lor.
ed
it
ur

2 Încercuiește pisicuța din mijloc și mingile din exteriorul cutiei.


a
EL
I CA

Observă desenele și alcătuiește propoziții în care să precizezi poziția creionului față de


3 celelalte obiecte.
R
T

ÎN
Creionul este în penar. PE SUB ÎN FAȚA

4
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 3. Evaluare inițială (3)

 Formează mulțimi de același fel.


1  Colorează conform indicațiilor de mai jos:
 cu roșu dreptunghiurile mici;  cu verde pătratele;
 cu albastru cercurile mari;  cu galben triunghiurile mijlocii.
ed
it
ur
a
EL
I CA

În chenarele de mai jos, desenează:


R

 tot atâtea puncte câte dreptunghiuri sunt  mai puține linii verticale decât cercuri
T

 tot atâtea linii oblice câte pătrate sunt  mai multe linii orizontale decât cercuri

5
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 4. Evaluare inițială (4)

 Formează grupe de același fel.


1  Unește cu o linie fiecare grupă de obiecte pe care ai format-o cu cifra care
arată numărul corespunzător de obiecte. (vezi model)
ed
it
ur

1 4 2 3 4 2
a
EL
I CA

5 1 3 4 3 5
R

2 Desenează în chenare tot atâtea elemente câte indică cifra:


T

3 4 5

6
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 1. Evaluare inițială (5)

 Denumește fiecare dintre imaginile de mai jos.


1  Ce știi despre ele? Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare imagine.
 Încercuiește rechizitele școlarului.
ed
it
ur
a
EL
I CA

 Desenează hrana corespunzătoare fiecărui animal.


2  Tu ai un animal de companie? Cum îl îngrijești?
R
T

7
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 2. Evaluare inițială (6)

 Colorează bulina corespunzătoare imaginilor care reprezintă fructe.


1  Ce reprezintă elementele din celelalte imagini?
ed
it
ur
a
EL

2 Încercuiește animalele de la fermă. Taie cu o linie animalele sălbatice.


I

Uneşte punctele pentru


CA

a obţine o pisică şi
coloreaz-o!
R
T

8
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 3. Evaluare inițială (7)

 Denumește anotimpurile din imagini.


1  Desenează pentru fiecare anotimp un element care să-l reprezinte (un simbol).
(Exemplu: pentru primăvară  ghiocel)
ed
it
ur
a
EL
I CA
R
T

2 Care este anotimpului tău preferat? Încercuiește imaginea corespunzătoare.

9
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Tema 4. Evaluare inițială (8)

1 Ascultă ghicitorile și colorează imaginea care reprezintă răspunsul corect:


Măr frumos şi aurit Pe cerul întunecat
Chiar din cer a răsărit. Stă un bulgăre-aruncat,
Ziua-ntreagă străluceşte Cu steluţe-nconjurat.
Şi pământul încălzeşte.
ed
it
ur

Am un brâu frumos vărgat, Cine vine din văzduh


Peste mare aruncat. Şi stropeşte pe pământ
Numai după ploaie-apare Grâul ca să crească mult?
Şi-i ţesut din stropi de soare.
a
EL

2 Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare imagine colorată la exercițiul 1.

Pentru a strânge provizii de iarnă, fiecare animal trebuie să ajungă la mulțimea care are mai
3
I

multe elemente. Ajută veverița, iepurașul și furnica!


CA
R
T

10
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 1. Orientare spaţială şi Familia mea


localizări în spaţiu

Observă și recunoaște personajele din imaginea de mai jos.


1  Încercuiește cu roșu copilul aflat în stânga tatălui, apoi încercuiește cu albastru ce se află în
spatele mamei.  Decorează bluza bunicii cu puncte.

Desenează în dreptunghiul
de mai jos tot atâtea linii câți
ed

2
membri are familia din
imagine.
it
ur

În dreptunghiul de mai jos


3 desenează tot atâtea cercuri
a

câți copii sunt.


EL

Privește imaginea de mai sus și desenează în spațiile de mai jos astfel:


I

1) pătrate galbene cu unul mai multe decât numărul părinților;


4 2) dreptunghiuri maro cu unu mai puțin decât numărul bunicilor;
CA

3) tot atâtea triunghiuri portocalii câte animale de companie sunt.


R

1) 2) 3)
T

5 Scrie, după model, elementul grafic:

11
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 2. Formarea de mulţimi Bun venit


după criteriul formă la şcoală!

 Denumește jucăriile și rechizitele din imagine.


1  Formează grupe de mulțimi după formă.
 Realizează corespondența între mulțime și cifra corespunzătoare numărului de elemente.
ed
it
ur
a

1 2 3 4 5 6 7
EL
I CA
R
T

Care este mulțimea care


are cele mai multe ele-
2 mente? Desenează alăturat
un element al ei.

12
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA
3 Taie cu o linie obiectul nepotrivit din fiecare mulțime.
ed
it

4 Ajută albinuța să deseneze codițele florilor.


ur
a
EL
I CA

5 Scrie, după model, elementele grafice:


R
T

13
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 3. Orientare spaţială şi „Suntem mari, suntem mari,


localizări în spaţiu Noi acum suntem şcolari!”

 Descrie ce vezi în imaginea de mai jos.  Ce alte activități faci tu la școală?


1  Colorează doi dintre copii.  Desenează în spatele copiilor o fereastră.
ed
it
ur
a
EL

2 Ascultă și marchează cu „x” imaginea corespunzătoare propoziției date.

Cartea este în interioul ghiozdanului. Stiloul este sub masă.


I CA
R

Elevul este în fața tablei. Învățătoarea este în spatele biroului.


T

14
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 4. Realizarea corespondenţei între Comunitatea locală


mulţimi şi numărul de elemente

 Observă imaginile și spune ce reprezintă fiecare.


1  Colorează bulina corespunzătoare imaginii care prezintă comunitatea din care faci parte.

oraș sat
ed
it
ur

Desenează în dreptunghiul de mai jos tot Desenează în dreptunghiul de mai jos tot
a

2 atâtea cerculețe câți nori sunt în imagi- 3 atâtea liniuțe verticale câte case sunt în
nea care reprezintă orașul. imaginea care reprezintă satul.
EL

4 Încercuiește 3 căsuțe și 2 blocuri și colorează cifra corespunzătoare elementelor încercuite.


I CA
R
T

15
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

5 Continuă, după model, desenele de pe acoperișurile caselor.


ed
it

6 Scrie, după model, semnele grafice:


ur
a
EL

7 Așază elementele acolo unde trebuie!


I CA
R
T

16
Săptămâna 4 CORPUL MEU

Tema 1. Construirea de mulţimi


Acesta sunt eu!
după diferite criterii

Observă imaginea de mai jos și denumește Desenează-te aici pe tine. Pre-


1 2 zintă desenul în fața clasei, de-
părțile componente ale corpului uman.
scriind înfățișarea ta.
ed
it
ur
a
EL

În dreptunghiul de mai jos desenează tot


Desenează în dreptunghiul de mai jos tot
3 atâtea liniuțe câte degete ai la o mână. 4 atâtea cerculețe câți ochi au împreună cei
doi copii.
I CA

5 Scrie, după model, semnele grafice:


R
T

17
Săptămâna 4 CORPUL MEU
 Numește și desenează elementele care lipsesc de pe chipul băiatului.
6
 Colorează chipul fetiței.
ed
it

 Îmbracă fiecare copil cu hainele corespunzătoare, realizând corespondența între obiecte


ur

7 și părțile corpului.
 Încercuiește cu roșu imaginile care reprezintă încălțămintea.
a
EL
I CA
R
T

18
Săptămâna 4 CORPUL MEU

Tema 2. Realizarea de corespondenţe


Organele de simţ
conform unor cerinţe

 Recunoaște părțile corpului omenesc și spune ce rol au.


1  Colorează cele cinci organe de simț.
ed
it
ur

Ajut-o pe fetiță să ajungă la prietenul ei, colorând doar casetele în care se află elemente ce
2 pot fi simțite prin gust (cu galben) și auz (cu albastru).
a
EL
I CA
R
T

19
Săptămâna 4 CORPUL MEU

Tema 3. Comparare de mulţimi prin Curăţenia îmnseamnă


punere în corespondenţă sănătate

Formează mulțimi de obiecte de același fel și spune la ce folosesc obiectele din fiecare
1 mulțime.
ed
it
ur
a

 Realizează corespondența între perechile de mulțimi.


2  Marchează cu „x” caseta corespunzătoare mulțimii cu mai puține elemente.
EL
I CA
R
T

 Colorează partea corpului pe care ne ajută să o îngrijim.

20
Săptămâna 4 CORPUL MEU
 Realizează corespondența între obiectele de igienă ale celor doi copii.
3  Încercuiește copilul care are mai multe obiecte.
ed
it
ur

4 Desenează sau taie, pentru a avea:


a

• tot atâtea prosoape câte săpunuri • mai multe periuțe decât paste de dinți
EL
I CA

• mai puține forfecuțe decât unghiere • tot atâtea perii de păr câte oglinzi
R
T

21
Săptămâna 4 CORPUL MEU
Tema 4. Compararea numărului de elemente a
Mă hrănesc
două mulțimi prin procedee variate.
sănătos!
Relații. Regularități

 Colorează cu verde alimentele sănătoase și cu roșu pe cele nesănătoase.


1  Colorează caseta alăturată în culoarea alimentelor mai numeroase.
ed
it
ur

Încercuiește obiectele de igienă pe care Încercuiește obiectele de igienă pe care


2 3
trebuie să le folosești înainte de a mânca. trebuie să le folosești după ce mănânci.
a
EL
I

4 Urmărește șirul de alimente sănătoase, descoperă regula și continuă șirul.


CA
R
T

22
Săptămâna 4 CORPUL MEU

5 Ajută bucătarul să așeze alimentele în grupa potrivită:


ed
it

Alimente Alimente
sănătoase nesănătoase
ur

În ce grupă ai pus mai multe alimente? Colorează caseta!

6 Observă „piramida alimentelor”. Ce rol are fiecare grupă de alimente?


a

Desenează în
fiecare casetă tot
atâtea buline câte
alimente sunt în
EL

fiecare grupă.
I CA
R
T

7 Încercuiește, în piramida alimentelor, ceea ce îți place ție să manânci.

23
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE

Tema 1. Formarea de mulţimi după Hrana, sursă


criterii variate de energie

Pentru a crește și a avea energie pentru diferite


activități, trebuie să ne hrănim echilibrat.

Fructele și legumele ne dau vitaminele necesare pentru a crește.


 Formează, prin încercuire, mulțimea fructelor și mulțimea legumelor.
ed

1  Trasează în primul chenar tot atâtea cerculețe câte fructe sunt.


 Trasează în al doilea chenar tot atâtea liniuțe câte legume sunt.
it
ur
a
EL
I CA

Carnea, peștele, ouăle, lactatele oferă energia necesară pentru a crește sănătos. Dintre
2 alimentele de mai jos încercuiește-le pe cele numite la acest punct.
R
T

24
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE
Cerealele, orezul, pastele, pâinea ne dau energia necesară bunei funcționări a corpului.
3 Formează mulțimea alimentelor care ne dau energie.
ed
it
ur
a
EL

4 Miruna vrea să ajungă la alimentele sănătoase. Ajut-o,


colorând drumul corect.
I CA
R
T

25
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE
Tema 2. Compararea numărului de elemente
Energia soarelui
a două mulțimi prin punere în
şi a apei
corespondență

Soarele oferă căldură, lumină și energie între-


1 gului Pământ. Privește desenul și spune care
sunt elementele care au nevoie de Soare.
ed
it
ur
a
EL

Realizează corespondența între elementele mulțimilor așezate în perechi și marchează cu


2 „x” mulțimea cu mai multe elemente.
I CA
R
T

26
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE

3 Fără apă, viața nu ar fi posibilă pe Pământ. Privește imaginile și spune unde se află apa în
natură.
ed
it
ur

Oamenii folosesc lumina și căldura Soarelui pentru a produce energie electrică cu ajutorul
4
a

panourilor solare. Bifează imaginea care arată acest lucru.


EL
I CA

Forța apei este și ea folosită pentru a produce energie electrică în hidrocentrale. Alege ima-
5
R

ginea care sugerează acest lucru.


T

27
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE

Tema 3. Orientare spaţială şi


Energia vântului
localizări în spaţiu

 În anumite zone, vântul suflă foarte tare și aproape tot timpul.


 Oamenii folosesc forța vântului pentru a produce energie electrică.
 Aparatele folosite se numesc eoliene.
ed

Desenează în chenar cu unul mai multe


Colorează cu roșu eolienele care sunt sus
1 și cu albastru eolienele care sunt jos. 2 cercuri decât numărul total al eolie-
nelor de la exercițiul 1.
it
ur
a
EL

Privește desenul și colorează conform Ajută băiețelul să completeze desenul,


3 indicațiilor: 4 trasând liniile punctate.
I

 verde  eoliana din spatele copacilor;


CA

 galben  eoliana dintre copaci;


 violet  eoliana din fața copacilor.
R
T

28
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE

Tema 4. Orientare spaţială şi


Energia electrică
localizări în spaţiu

1 Marchează cu „x” imaginile care prezintă elemente ce produc energie electrică.


ed
it

Observă imaginile de mai jos și spune la ce folosim energia electrică. Alcătuiește propoziții în
2
ur

care să spui unde se află un obiect față de altul. (Exemplu: Aspiratorul este lângă veioză.)
a
EL
I CA

3 Numește alte trei obiecte care au nevoie de energie electrică pentru a funcționa.

4 Marchează cu „x” imaginile care corespund propozițiilor:


R

Frigiderul este lângă aparatul de cafea. Calculatorul este în spatele casetofonului.


T

29
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

Tema 1. Numărul şi cifra 1 Aspecte de toamnă

Ursul vrea să prindă pește


Și pe 1 folosește.
Leagă firul de un băț
Și gândește la ospăț!
1
ed

1 Privește imaginile și descrie ceea ce vezi.


it
ur
a

Desenează mai puține picături de ploaie Desenează tot atâtea mere câte coșuri
2 3
EL

decât nori. sunt.


I CA

4 Recunoaște cifra 1 și încercuiește-o.


R

5 Scrie, după model, cifra 1.


T

30
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

6 Completează cu cifre sau cu desene.


ed

1 1
 Privește imaginea și numește caracteristicile anotimpului toamna.
7  Scrie în cerculețe câte sperietori și câți cățeluși sunt în imagine.
it
ur
a
EL
I CA

8 Colorează elementele specifice toamnei. Scrie cifra 1 acolo unde este un singur element.
R
T

31
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

Tema 2. Numărul şi cifra 2 Fructe

Lebăda pe lac plutește,


Grațioasă ne privește.
Când se-ntoarce către noi...
Seamănă cu cifra... 2!
1 2
ed

 Denumește fructele din imaginea de mai jos și spune în ce anotimp se coc.


1  Formează mulțimi de câte două elemente cu fructele de mai jos.
it
ur
a

2 Recunoaște cifra 2 și încercuiește-o.


EL

3 Desenează în fiecare căsuță câte două fructe, conform cerinței.


I CA
R

4 Scrie, după model, cifra 2.


T

32
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

5 Scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente din fiecare cerc.


ed

6 Descompune și compune numărul 2 (vezi model).


it

1 1 1
2 2
ur

1 1

7 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.


a

2 2 2
EL

1 1 1 1

8 Privește coșurile și colorează cifra corespunzătoare numărului de fructe din fiecare.


I CA
R

9 Trasează fructele după contur, apoi colorează-le.


T

33
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

Tema 3. Numărul şi cifra 3 Legume

Ia gândiți-vă, copii!
Împăratu-are... 3 fii.
Purcelușii cei cuminți...
3 sunt și ei la părinți.
În poveste, ca să vezi,
ed

Capra are tot... 3 iezi! 1 2 3

 Recunoaște și denumește legumele toamnei.


1
it

 Formează prin încercuire mulțimi de câte 3 elemente de același fel.


ur
a
EL
I CA

2 Taie ce nu se potrivește pe fiecare rând.


R
T

34
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

3 Recunoaște cifra 3 și încercuiește-o.

4 Scrie, după model, cifra 3.


ed
it
ur

5 Completează casetele cu cifra corespunzătoare.


a
EL
I CA

6 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.


R

1 2 2 3 1 3 1
T

7 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.

3 2 3 3

2 1 2 1 1 1

35
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI

Tema 4. Numărul şi cifra 0 Activităţile oamenilor


toamna

Zero e un ou oval,
Scris cu grijă de școlar!
Un ou nu prea mare
ed

Ce zâmbește doar la soare!


0 1 2 3
Descrie activitățile pe care le fac oamenii din imaginile de mai jos. În ce anotimp au loc aceste
1 activități?
it
ur
a
EL
I

2 Recunoaște cifra 0 și încercuiește-o.


CA

3
R

Desenează și apoi colorează pe ciupercuțe tot atâtea buline câte arată cifra.
T

3 0 2 1

36
Săptămâna 6 PE CĂRĂRILE TOAMNEI
4 Colorează cifra corespunzătoare numărului de dovlecei din fiecare mulțime:
ed

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

5 Scrie, după model, cifra 0.


it
ur
a

6 Numără crescător și descrescător: 7 Scrie vecinii numerelor:


EL

0 1 2
I CA

8 Descompune numerele:

3 3 2 1

3 1 2
R

9 Ajută-l pe copil să culeagă merele, continuând șirurile cu cifrele corespunzătoare învățate:


T

37
Săptămâna 7 PLANTELE

Tema 1. Numărul şi cifra 4 Flori de toamnă

Domnul 4 e supărat
Că-l asemănăm mereu
Cu un scaun răsturnat!
Dar aceasta... nici nu-i greu!
ed

0 1 2 3 4

1 Denumește florile din imagine și încercuiește-le pe cele de toamnă.


it
ur
a
EL

2 Recunoaște cifra 4 și încercuiește-o.


I CA

3 Desenează flori, astfel încât să ai în fiecare casetă tot atâtea câte indică numărul.
R
T

4 1 2 3
38
Săptămâna 7 PLANTELE

4 Scrie, după model, cifra 4.


ed

5 Scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente:


it
ur
a

6 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.

0 3 3 4 1
EL

7 Compune și descompune numărul 4:

4 4 4
I

0 3 1 2 2 1
CA

4 4

1 0 1 2 2 2 0 1 2 1
R

8 Numără și completează casetele cu cifrele corespunzătoare.


T

4
39
Săptămâna 7 PLANTELE

Tema 2. Numărul şi cifra 5 Alcătuirea plantelor

5 zile la școală vii


În fiecare săptămână.
Și, la fel, vei socoti,
5 degete la o mână!
ed

2 3 4 5

1 Denumește părțile componente ale plantei din imagine.


it

Ajută-l pe Matei să
coloreze părțile compo-
nente ale plantei în
ur

culorile indicate:

 rădăcina  negru

 tulpina  maro
a

 fructele  galben

 frunzele  verde
EL

 florile  roșu

 Observă planta din prima imagine. Completează plantele următoare cu părțile care lipsesc.
2
I

 Numește-le.
CA
R
T

3 Recunoaște cifra 5 și încercuiește-o.

40
Săptămâna 7 PLANTELE

4 Scrie cifra 5 și șirurile date.


ed
it
ur
a

5 Descompune numărul 5:

5 5 5 5 5
EL

0 3 1 1 2

6 Compune numărul 5, pornind de la imagini:


I CA
R
T

7 Completează șirurile cu cifrele care lipsesc.

0 2 4 1 3 5
5 4 1 3
41
Săptămâna 7 PLANTELE

Tema 3. Cifrele de la 0 la 5 Modul de hrănire


Recapitulare (1) al plantelor

1 De ce au nevoie florile ca să crească? Bifează.


ed
it

Privește desenul, ascultă expli-


2 cațiile și povestește și tu cum
se hrănesc plantele.
ur
a

Formează mulțimi de plante de același fel și unește fiecare mulțime cu cifra corespunzătoare
3 numărului de elemente.
EL
I CA

4 Completează șirurile:
R

0 1 1 3 5
5 0 0 2 4
T

5 Descompune numerele:

1 2 4 3 5

42
Săptămâna 7 PLANTELE

Tema 4. Cifrele de la 0 la 5
Evaluare
Recapitulare (2)

Scrie în casete cifrele corespun-


1 zătoare părților plantei, con-
form indicațiilor.
ed

rădăcina – 1

tulpina – 2

frunza – 3
it

floarea – 4
ur

2 Colorează de ce au nevoie plantele ca să crească.


a
EL
I

3 Scrie cifrele de la 0 la 5, în ordine crescătoare și descrescătoare.


CA

4 Compune, pornind de la imagini:


R
T

43
Săptămâna 8 ANIMALELE

Tema 1. Numărul şi cifra 6 Animalele domestice

6 e un melc rotit,
În căsuță răsucit.
Parc-ar vrea să se răstoarne
Și să scoată-ndată coarne!
ed

3 4 5 6
Formează mulțimi de animale de același fel și unește fiecare mulțime cu cifra corespunză-
1 toare numărului de elemente.
it
ur
a
EL
I CA
R

2 Scrie, după model, cifra 6.


T

44
Săptămâna 8 ANIMALELE
3 Scrie în caseta din dreptul fiecărui animal cât a mâncat, în total, dimineața și seara.
ed

4 Încercuiește doar animalele pe care sunt scrise numere mai mari ca 2 și mai mici decât 6.
it

1 4 2
ur

3
a

6 0 5
EL

5 Completează căsuțele corespunzător.


I CA

5 6 4 6

4 2 5 3 3

6 6 5 6
R

1 0 4 2 0 2
T

6 Scrie pe cățeluși numerele care lipsesc.

4 6 0 2 2 4 3 5

45
Săptămâna 8 ANIMALELE

Tema 2. Numărul şi cifra 6 Animalele sălbatice

Formează mulțimea animalelor sălbatice care trăiesc în țara noastră și mulțimea animalelor
1 sălbatice care trăiesc în alte zone.
ed
it
ur
a

Câte animale sălbatice din țara noastră ai găsit? Notează numărul în casetă.
EL

Rița Veverița vrea să ajungă la ghinde. Ajută puiul de leu să descompună


2 Ea trebuie să meargă doar prin case- 3 numărul 6.
tele alăturate în care sunt scrise cifre
pare. Colorează drumul ei.
I CA

2 6 5 4 6
1 0 1 2
2 6 3 0
R

4 1 5 6
6
6 0 2 4
T

4 Maimuțica Judy vrea să scrie vecinii numerelor de mai jos, dar are nevoie de ajutorul tău.

0 2 4 6
1 3 5

46
Săptămâna 8 ANIMALELE

Alcătuirea corpului
Tema 3. Numărul şi cifra 7 animalelor

7 parc-ar fi o coasă,
Nu vă temeți, nu-i tăioasă!
Are-o coadă lungă,
Să-i ajungă!
ed

3 4 5 6 7

1 Privește animalele de mai jos și scrie numărul corespunzător părților indicate.


it
ur

1 cap
a

2 corp (trunchi)

3
EL

picioare

4 aripi
I CA

2 Recunoaște cifra 7 și încercuiește-o.


R

3 Scrie, după model, cifra 7.


T

47
Săptămâna 8 ANIMALELE

4 Completează căsuțele corespunzător.

1 6 2 5 4 3 7 0 2

7 7
ed

4 0 5 1 2 4 1 4 1 2

5 Realizează corespondența între mulțimi și compară numărul de elemente al mulțimilor.


it
ur
a
EL
I CA
R
T

48
Săptămâna 8 ANIMALELE

Prietenul meu
Tema 4. Numărul şi cifra 7
necuvântător

Încercuiește animalele pe care le putem ține în casă. Descrie cum ai avea grijă de un prieten
1 necuvântător.
ed
it
ur
a

2 Câte animăluțe de fiecare fel sunt la magazinul de animale?


EL
I CA
R

3 Ordonează crescător numerele scrise pe peștișori și pe broscuțe.


T

7 1 3 0 4

2 5 6 1 7

49
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 1. Numărul şi cifra 8 Livada

8 e-așa ca un colac,
Uns cu miere, dat cu mac!
Nu-l mâncați,
Că vă-nșelați!
ed

Observă imaginile și spune ce activități se desfășoară


1 în livadă.
4 5 6 7 8
it
ur
a
EL

2 Recunoaște cifra 8 și încercuiește-o.


I CA

3 Scrie, după model, cifra 8.


R
T

4 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.

7 6 2 5 8
50
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ
5 Scrie, sub fiecare pom fructifer, câte fructe sunt în el.
ed

6 Desenează în coșuri atâtea mere câte indică cifra și scrie în căsuță rezultatul.
it
ur

6 + 2 =
a

Băiatul vrea să culeagă fructele care sunt în număr par, iar fetița pe cele care sunt în număr
7 impar. Ajută-i să ajungă la pomii potriviți, realizând corespondența.
EL
I CA
R
T

8 Desenează sau taie fructele necesare pentru a obține, pe fiecare rând, câte 8 fructe.

51
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 2. Numărul şi cifra 8 Grădina de legume

1 Observă imaginile și spune ce activități desfășoară oamenii în grădina de legume.

Colorează
grădinarul și
legumele pe
ed

care le-a
cultivat.
it
ur
a

2 Încercuiește doar ce poate fi recoltat din grădina de legume:


EL
I

3 Colorează, în fiecare pereche, legumele pe care sunt scrise numere mai mari:
CA

6 8 2 8
7 5 7 4
R

4 Ajut-o pe bunica să așeze legumele în coșuri, scriind numerele corespunzătoare.


T

8 8 8 8

7 5 72 0

52
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 3. Numărul şi cifra 9 Pădurea

9 un cârlig să fie?
Cine știe?
Este greu de-asemuit,
Dar e nouă negreșit!
ed

Observă copacii din imaginile de mai jos și notează în


1 casete cifra corespunzătoare părților plantei. 5 6 7 8 9
it
ur
a
EL
I CA

3 rădăcină 5 tulpină 7 frunze 9 fruct

2 Recunoaște cifra 9 și încercuiește-o.


R

3 Scrie, după model, cifra 9.


T

53
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ
Formează mulțimi de copaci de același fel. Scrie în casete numărul de elemente din fiecare
4 mulțime.
ed

5 Ordonează brazii în ordinea crescătoare a înălțimii lor.


it
ur
a
EL

6 Colorează, în fiecare pereche, frunza pe care e scris numărul mai mare.


I

9 8 6 9 7 3 8 4 5 7
CA

7 Realizează corespondența între mulțimi și numărul de elemente.


R
T

7 8 9
54
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 4. Numărul şi cifra 9 Mediul acvatic

Descrie imaginea de mai jos. Colorează cu verde elementele din categoria „plante” și cu
1 galben pe cele din categoria „animale”.
ed
it
ur
a
EL

Rața vrea să așeze cei 9 boboci în două grupuri.


2 Ajut-o tu, completând casetele cu numerele corespunzătoare.

9 9 9 9 9
I CA

0 1 2 3 4

3 Află câte broscuțe sunt!


R
T

55
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ
Completează casetele cu numerele Broscuța vrea să ajungă și ea pe floarea de
4 corespunzătoare părților corpului 5 nufăr. Pentru asta, trebuie să sară doar pe
berzei. pietrele cu numere impare.
ed

8 9
7
it

4
2 5
ur

3 6
a

9 picioare 7 trunchi 1
EL

5 aripi 3 cap

6 Scrie vecinii numerelor:


I CA

8 2 5 4

7 6 3 9

Așază numerele de pe broscuțe în ordine: de la cel mai mic la cel mai mare, apoi invers, de la
R

7 cel mai mare la cel mai mic.


T

3 0 1 4 2 7 9 6 5 8

56
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ

Tema 1. Numărul 10 Lumina şi căldura

10 vă trimite vestea
Că s-a încheiat povestea.
Și-a semnat precum îmi pare:
Un băț c-un covrig la spinare!
ed

Pentru a crește și a se dezvolta, precum și pentru a


desfășura anumite activități, toate viețuitoarele
(oameni, animale, plante) au nevoie de anumite
6 7 8 9 10
it

condiții.

1 Privește imaginile de mai jos și spune de ce au nevoie viețuitoarelor pentru a supraviețui.


ur
a
EL
I

Soarele oferă Pământului lumina și căldura de care are nevoie. Trasează pentru fiecare
2
CA

soare atâtea raze cât indică numărul din casetă.


R
T

6 8 9 10

3 Recunoaște numărul 10 și colorează-l.

57
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ
4 Scrie, după model, numărul 10.
ed

Pentru că nu au avut suficientă lumină, frunzele plantelor s-au îngălbenit și au căzut. Scrie,
5 în casetă, câte frunze a pierdut fiecare plantă.
it
ur
a
EL

• Ordonează numerele din casete în ordine crescătoare și descrescătoare.

La lumina și căldura Soarelui, merele au început să se coacă. Numărul merelor coapte


I

6 (roșii) este scris în casetă. Scrie tu câte mere necoapte (verzi) sunt în fiecare măr. Colo-
CA

rează corespunzător merele coapte și pe cele necoapte.


R
T

1 8 7 4 5

10 10 10 10 10
58
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ

Tema 2. Numărul 10 Apa

1 De unde primesc plantele din imagine apă pentru a crește?


ed
it

2 Scrie pe picăturile de ploaie vecinii numerelor date.


ur

2 4 6 8 10
a

• Ce fel de numere ai scris pe picături: pare sau impare ?


(colorează caseta corespunzătoare răspunsului)

Câte flori sunt pe fiecare rond? Vlăduț va uda rondurile care au un număr par de flori. Ajută-l
EL

3 să le ude, colorându-le.
I CA
R
T

59
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ

4 Află câte elemente sunt în fiecare mulțime, scrie numerele în casete și notează câte sunt în total.
ed
it
ur

5 Compară numerele scrise pe norișori, folosind semnele: <, =, >.


a

9 10 9 8 10 10 8 10
EL

6 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.

9 5 7 10 7 9

7 Desenează sub fiecare nor câte picături trebuie pentru a obține 10:
I CA
R
T

8 Scrie, ordonând crescător, apoi descrescător, numerele de la 0 la 10.

60
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ

Tema 3. Numerele de la 0 la 10 Acţiuni dăunătoare


Recapitulare (1) naturii

1 Taie cu o linie imaginile care prezintă acțiuni dăunătoare pentru natură.


ed
it
ur

2 Scrie câte gunoaie au lăsat turiștii în locurile în care au stat. Descompune numerele obținute.
a
EL
I CA

3 Ordonează numerele de pe coșurile de gunoi crescător și descrescător.


R
T

6 8 5 10 2 1 4 7

61
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ

Tema 4. Numerele de la 0 la 10
Să iubim natura!
Recapitulare (2)

1 Selectează imaginile care prezintă acțiuni de protejare a naturii.


ed
it

2 Completează căsuțele cu numerele corespunzătoare.


ur

9 10

1 8 2 7 3 5 4 3 4 3
a

3 Taie astfel încât fiecare mulțime să aibă același număr indicat de elemente.
EL

=
I CA

7 7
Veverița trebuie să pună câte 8 alune în fiecare scorbură. Completează fiecare cerc cu
4 numărul de alune necesar.
R
T

62
Săptămâna 11 NOI SUNTEM ROMÂNI!

Tema 1. Numerele de la 0 la 10
Ţara mea, România!
Evaluare (1)

1 Privește harta țării noastre, România. Colorează corespunzător drapelul ei.


ed
it
ur

Încercuiește atâtea elemente din costumul popular românesc câte arată cifrele.
2 Numește aceste obiecte.
a
EL
I CA

6 4 8
R

3 Scrie pe stegulețe numerele potrivite pentru a realiza descompunerea numerelor date.


T

6 5 8 10

63
Săptămâna 11 NOI SUNTEM ROMÂNI!

Tema 2. Numerele de la 0 la 10 1 Decembrie,


Evaluare (2) Ziua României

1 Cum sărbătorești Ziua României? Câți copii s-au prins în horă? Scrie numărul în caseta de pe
hartă.
ed
it
ur
a
EL

Decorează costumul popular, astfel: fusta cu 9 linii, bluza


2
cu 7 buline.
I CA

3 Ordonează crescător numerele scrise pe vasele din lut.

4 3 5 1 6 8 2 10
R
T

4 Numerotează crescător drapelele și colorează al treilea, al șaptelea și al zecelea steag.

64
Săptămâna 11 NOI SUNTEM ROMÂNI!

Tema 3. Numerele de la 0 la 10 Sunt mândru


Consolidare şi sistematizare (1) că sunt român!

Unește crescător numerele de la 0 la 10 Câte elemente decorative de fiecare


1 pentru a obține conturul țării noastre, 2 fel sunt pe costumul popular?
România. Completează tabelul.
ed
it
ur
a

Formează mulțimi de obiecte populare românești de același fel și scrie numărul de ele-
3 mente din fiecare mulțime.
EL
I CA
R
T

4 Completează fiecare steguleț cu vecinii numărului dat.

3 6 1 9

65
Săptămâna 11 NOI SUNTEM ROMÂNI!

Tema 4. Numerele de la 0 la 10 România şi


Consolidare şi sistematizare (2) Uniunea Europeană

● Privește harta Europei și locul unde se află țara noastră pe ea.


1 ● Colorează drapelul Uniunii Europene. Încercuiește 10 steluțe de pe acest steag.
ed
it
ur
a

Din anul 2007, România face parte din


Uniunea Europeană (un grup de 28 țări de
pe continentul Europa).
EL

2 Colorează cu albastru numerele pare și cu galben numerele impare.


I CA

3 Scrie pe steluțe numerele care lipsesc!

1 2 3 3 5 4 6 2 0
R
T

4 Continuă șirurile:

0 1 2 10

10 9 0

66
Săptămâna 12 BUCURIILE IERNII

Tema 1. Adunarea cu 1 Iarna

1 Ce anotimp este prezentat în imaginea de mai jos? Descrie ce vezi!


ed
it
ur

2 Adaugă (desenând) câte un element în fiecare mulțime și scrie câte elemente sunt în total.
a
EL
I CA
R

0 + 1 = 1 5 + 1 = 6
T

OBSERVĂ!
1 + 1 = 2 6 + 1 = 7
2 + 1 = 3 7 + 1 = 8
3 + 1 = 4 8 + 1 = 9
4 + 1 = 5 9 + 1 = 1 0

67
Săptămâna 12 BUCURIILE IERNII
3 Scrie, după model, semnul „plus”:

4 Rezolvă exercițiile pe baza imaginilor (vezi modelul):


ed
it
ur

1 2 1 3 1 4

3 4 5
a

1 + 2 = 3
5 Calculează și completează casetele:
EL

1 + 1 = 7 + 1 = 1 + 2 =
4 + 1 = 8 1 + 5 = 8 3 + 1 = 8
I

6 Unește operațiile cu rezultatele corecte de pe omuleții de zăpadă.


CA

3+1 1+2 7+1 1+5 1+4 6+1


R
T

3 4 5 6 7 8
7 Completează fulgii de zăpadă cu numerele care lipsesc:

2+ = 3 + 1 = 4 1+ = 1
68
Săptămâna 12 BUCURIILE IERNII

Tema 2. Adunarea cu 1 Fenomene în


anotimpul iarna

1 Privește imaginile și spune ce fenomene au loc în anotimpul iarna.


ed
it

2 Colorează răspunsul corect.

1 + 1 = 1 2 6 + 1 = 8 7 8 + 1 = 7 9
ur

3 Calculează:

1 + 1 = 7 + 1 = 1 + 2 =
a

4 + 1 = 1 + 5 = 3 + 1 =
EL

1 + 6 = 9 + 1 = 8 + 1 =
4 Compune probleme pe baza imaginilor și calculează ca în model:
I CA
R

6 + 1 = 7 + =
T

+ = + =

69
Săptămâna 12 BUCURIILE IERNII

Tema 3. Scăderea cu 1 Iarna în pădure

1 Ce face fiecare animal din imagine în anotimpul iarna?


ed
it

Veverițele au strâns alune pentru iarnă. Fiecare a luat câte o alună să o mănânce.
2 Câte alune mai are fiecare veveriță? (vezi model)
ur

5
a
EL
I

3 Completează cu vecinul mai mic al fiecărui număr scris pe ghinde.


CA

2 5 4 7

1 3 6 10
R

4 Scade cifra 1 și completează casetele.


T

–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1

10
5 Colorează răspunsul corect.

4–1= 2 3 7–1= 6 5 9–1= 8 7


70
Săptămâna 12 BUCURIILE IERNII
6 Scrie, după model, semnul „minus”:

7 Calculează:
ed

1 – 1 = 10 – 1 = 7 – 1 =
3 – 1 = 4 – 1 = 2 – 1 =
5 – 1 = 8 – 1 = 6 – 1 =
it

8 Numără și scrie scăderile pe baza imaginilor. Vezi model.


ur

– = 2 – 1 = 1
a

– =
EL
I

– =
CA

9 Compune probleme pe baza imaginilor și calculează.


R
T

– = – =

71
Săptămâna 12 BUCURIILE IERNII

Tema 4. Scăderea cu 1 Jocurile copiilor iarna

1 Încercuiește obiectele folosite de copii la jocurile de iarnă.


ed
it
ur

2 Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de obiecte cu 1 mai mic decât cele din imagini.
a
EL
I CA

1 2 3 4 6 7 3 4 5 6 7 8 0 1 3 5 6 8 4 5 6 7 8 9

3 Desenează pe fiecare om de zăpadă un număr de nasturi cu 1 mai mic decât cel indicat.
R
T

72
Săptămâna 13 VIN SĂRBĂTORILE!

Obiceiuri străbune
Tema 1. Adunarea cu 2 (La colindat)

1 Observă imaginile și spune ce obiceiuri sunt prezentate.


ed

OBSERVĂ!
it

0 + 2 = 2 5 + 2 = 7 ȘTIAI CĂ?
 Cele mai multe
1 + 2 = 3 6 + 2 = 8 sărbători și obiceiuri de
ur

iarnă sunt în luna


2 + 2 = 4 7 + 2 = 9 decembrie!

3 + 2 = 5 8 + 2 = 1 0
a

4 + 2 = 6
2 Desenează pe fiecare stea cu 2 buline mai mult decât numărul indicat în casetă.
EL
I CA

2 4 5 6 8
3 Ajută-i pe copii să calculeze câți covrigi au primit la colindat. Scrie operațiile corespunzătoare.
R

5 + 2 = 7
T

73
Săptămâna 13 VIN SĂRBĂTORILE!
4 Fiecare copil are o carte cu colinde. Găsește cartea potrivită, unind operația cu rezultatul corect.

2+5 7+2
6 10

4+2 7 9 2+8
ed

5 Colorează clopoțelul pe care este scris rezultatul corect.


it

0 + 2 = 1 2 3 + 2 = 4 5 6 + 2 = 8 9
ur

1 + 2 = 3 4 4 + 2 = 6 7 7 + 2 = 7 9
a

2 + 2 = 3 4 5 + 2 = 6 7 8 + 2 = 9 10
EL

La colindat, copiii au primit nuci, mere, covrigi și bomboane, cu 2 mai multe decât sunt
6 reprezentate în imagini. Privește desenele și calculează.
I CA

+
R

7 2 =
T

7 Colorează doar bomboanele care au scris pe ele răspunsul corect.

4 + 1 = 5 6 7 – 1 = 5 6 4 + 1 = 5 6

2 + 5 = 6 7 2 + 3 = 6 5 2 + 4 = 6 7

74
Săptămâna 13 VIN SĂRBĂTORILE!

Obiceiuri străbune
Tema 2. Adunarea cu 2
(La urat)

1 Descrie obiceiurile prezentate în imaginile de mai jos.


ed
it

2 Desenează și tu câte 2 flori pe fiecare sorcovă și calculează după model.


ur
a

4 + 2 = 6

3 Fă calculele, apoi colorează florile de pe sorcovă conform indicațiilor.


EL

2+1= 1+4=
4–1= 3+2=

=
I

3 – roșu
CA

4 – albastru

5 – galben
5–1= 1+3=
R

2+2=
T

4 Calculează și scrie rezultatele pe clopoței. Colorează apoi clopoțeii pe care ai scris un număr par.

3 – 1 = 8 + 2 = 9 + 1 = 6 + 2 =

5 + 1 = 10 – 1 = 2 + 5 = 3 + 2 =

75
Săptămâna 13 VIN SĂRBĂTORILE!

Tema 3. Scăderea cu 2 Sfântul Nicolae

 Tu știi cine este Moș Nicoale și când vine el?


1
 Ce aduce el copiilor care au fost cuminți tot anul?
ed

2 Pe fiecare cizmuliță, desenează cu 2 mai puține steluțe decât numărul indicat în casetă.
it

3 5 6 8
ur
a

3 Câte dulciuri mai are fetița, știind că a mâncat câte 2 din fiecare? Scrie operația corespunzătoare.
EL
I CA
R
T

4 Colorează cizmulița pe care este scris rezultatul corect.

8 – 2 = 5 6 7 – 2 = 4 5 4 – 2 = 2 1

9 – 2 = 7 8 6 – 2 = 4 5 3 – 2 = 2 1

76
Săptămâna 13 VIN SĂRBĂTORILE!

Tema 4. Scăderea cu 2 Crăciunul

Ce sărbătorim de Crăciun? Cine aduce daruri copiilor?


1
Răspunde la întrebări privind imaginea alăturată.
ed

2 Găsește jucăria primită de fiecare copil de la Moș Crăciun, unind operația cu rezultatul potrivit.

6–1 4+2 9–2 6–2


it
ur
a

6 5 4 7
EL
I

3 Calculează câte beculețe mai luminează pe fiecare ghirlandă, știind că 2 s-au ars.
CA
R
T

4 Scrie pe globuleț vecinul mai mic cu 2 unități.

2 3 4 5 6

77
Săptămâna 14 RECAPITULARE ȘI EVALUARE

Tema 1. Recapitulare (1) Repet ce am învățat


Și voi fi evaluat!

1 Scrie numerele de la 0 la 10 în ordine crescătoare, apoi descrescătoare.


ed

2 Soarele dă energie florilor pe care sunt Calculează și colorează conform codu-


scrise numere pare (colorează-le cu 3 rilor. Denumește părțile plantei.
roșu). Apa hrănește florile pe care
it

sunt scrise numerele impare (colorea-


ză-le cu albastru).
2+1=
ur

5–1=
a

2+2=
2
6 3
6–1=
EL

0 8 9
5
3 = roșu 4 = verde 5 = maro
I

Scrie câte elemente se află în fiecare mulțime, apoi barează cu o linie ce nu se potrivește.
CA

4 Explică alegerea făcută. (Exemplu: Am barat vulpea pentru că este un animal sălbatic, iar
celelalte sunt animale domestice.)
R
T

78
Săptămâna 14 RECAPITULARE ȘI EVALUARE

Repet ce am învățat
Tema 2. Recapitulare (2) Și voi fi evaluat!

Vânzătorul trebuie să calculeze câte articole sunt pe fiecare raft. Calculează și tu și scrie
1
rezultatul în caseta corespunzătoare.

+ + =
ed

+ + =
it
ur

+ + =
a

+ + =
EL

De 1 Decembrie, s-au prins în horă 4 băieți și 4 fete. Câți copii s-au prins în horă? Ce
2 sărbătoresc ei?
I CA

+ =
R

Ordonează descrescător numerele scri- Ordonează crescător numerele scrise pe


3 se pe picăturile de ploaie. Ce se întâm- 4 fulgii de zăpadă. Ce alte fenomene, în afară
T

plă toamna în natură? de ninsoare, au loc în anotimpul iarna?

3 1 9 5 7 6 4 2 10 8

79
Săptămâna 14 RECAPITULARE ȘI EVALUARE

Repet ce am învățat
Tema 3. Evaluare (1) Și voi fi evaluat!

1 Completează șirurile cu numerele care lipsesc:

0 1 5
10 9 6 3 0
ed

2 Colorează, în fiecare pereche, steluța pe care este scris numărul mai mare.

6 5 9 8 10 9 6 7
it

 Scrie câte elemente sunt în fiecare mulțime și descompune apoi numerele scrise.
ur

3  Realizează corespondența cu mediul în care trăiesc animalele din fiecare mulțime.


a
EL
I CA
R
T

PĂDURE BALTĂ FERMĂ


80
Săptămâna 14 RECAPITULARE ȘI EVALUARE

Repet ce am învățat
Tema 4. Evaluare (2) Și voi fi evaluat!

1 Scrie:

• numerele pare de la 0 la 10 • numerele impare de la 0 la 10


ed

 Taie sau adaugă elemente pentru a obține cât indică numărul de sub fiecare mulțime.
2  Descompune apoi numerele.
it
ur
a
EL

8 5 10
I

3 Fermierul are în livadă 8 meri. 2 dintre ei nu au rodit. Câți pomi au făcut mere?
CA
R

– =
T

4 Bunica a luat din grădină 6 roșii și 2 castraveți. Câte legume a luat bunica în total?

+ =

81
Săptămâna 14 RECAPITULARE ȘI EVALUARE
5 Câte dulciuri au împreună Hensel şi Gretel? Calculează!
ed

+ =
it

6 Din cei 7 pitici, 2 au plecat în pădure, după lemne. Câți pitici au rămas acasă?
ur
a
EL
I CA

– =
R

7 Numără corect de la 1 la 10 şi vei descoperi drumul Omului de zăpadă către Moş Crăciun.
T

8
1 2 7
6 9
3 4 5 10

82
Cuprins
 Săptămâna 1  EVALUARE INIȚIALĂ
Tema 1. Evaluare inițială (1)...................................................................................................................... 3
Tema 2. Evaluare inițială (2)...................................................................................................................... 4
Tema 3. Evaluare inițială (3)...................................................................................................................... 5
Tema 4. Evaluare inițială (4)...................................................................................................................... 6

 Săptămâna 2  EVALUARE INIȚIALĂ


Tema 5. Evaluare inițială (5)...................................................................................................................... 7
ed

Tema 6. Evaluare inițială (6)...................................................................................................................... 8


Tema 7. Evaluare inițială (7)...................................................................................................................... 9
Tema 8. Evaluare inițială (8).................................................................................................................... 10

 Săptămâna 3  EU ȘI LUMEA MEA


it

Tema 1. Orientare spațială și localizări în spațiu. Familia mea. ............................................................... 11


Tema 2. Formare de mulțimi după criteriul formă. Bun venit la școală! .................................................. 12
Tema 3. Orientare spațială și localizări în spațiu. „Suntem mari, suntem mari/Noi acum suntem școlari!”.... 14
ur

Tema 4. Realizarea corespondenței între mulțimi și numărul de elemente. Comunitatea locală ............ 15

 Săptămâna 4  CORPUL MEU


Tema 1. Construirea de mulțimi după diferite criterii. Acesta sunt eu! ................................................... 17
Tema 2. Realizarea de corespondențe conform unor cerințe. Organele de simț ..................................... 19
a

Tema 3. Comparare de mulțimi prin punere în corespondență. Curățenia înseamnă sănătate ............... 20
Tema 4. Compararea numărului de elemente a două mulțimi prin procedee variate.
Relații. Regularități. Mă hrănesc sănătos! ............................................................................................... 22
EL

 Săptămâna 5  MIȘCARE ȘI ENERGIE


Tema 1. Formarea de mulțimi după criterii variate. Hrana, sursă de energie .......................................... 24
Tema 2. Compararea numărului de elemente a două mulțimi prin punere în corespondență.
Energia soarelui și a apei.......................................................................................................................... 26
Tema 3. Orientare spațială și localizări în spațiu. Energia vântului .......................................................... 28
I

Tema 4. Orientare spațială și localizări în spațiu. Energia electrică ......................................................... 29


CA

 Săptămâna 6  „PE CĂRĂRILE TOAMNEI”


Tema 1. Numărul și cifra 1. Aspecte de toamnă....................................................................................... 30
Tema 2. Numărul și cifra 2. Fructe........................................................................................................... 32
Tema 3. Numărul și cifra 3. Legume ........................................................................................................ 34
Tema 4. Numărul și cifra 0. Activitățile oamenilor toamna ..................................................................... 36
R

 Săptămâna 7  PLANTELE
Tema 1. Numărul și cifra 4. Flori de toamnă ............................................................................................ 38
T

Tema 2. Numărul și cifra 5. Alcătuirea plantelor...................................................................................... 40


Tema 3. Cifrele de la 0 la 5. Recapitulare (1). Modul de hrănire al plantelor ........................................... 42
Tema 4. Cifrele de la 0 la 5. Recapitulare (2). Evaluare ............................................................................ 43

 Săptămâna 8  ANIMALELE
Tema 1. Numărul și cifra 6. Animalele domestice .................................................................................... 44
Tema 2. Numărul și cifra 6. Animalele sălbatice ...................................................................................... 46
Tema 3. Numărul și cifra 7. Alcătuirea corpului animalelor...................................................................... 47
Tema 4. Numărul și cifra 7. Prietenul meu necuvântător......................................................................... 49

83
 Săptămâna 9  MEDII DE VIAȚĂ
Tema 1. Numărul și cifra 8. Livada........................................................................................................... 50
Tema 2. Numărul și cifra 8. Grădina de legume ....................................................................................... 52
Tema 3. Numărul și cifra 9. Pădurea........................................................................................................ 53
Tema 4. Numărul și cifra 9. Mediul acvatic .............................................................................................. 55

 Săptămâna 10  CONDIȚII DE VIAȚĂ


Tema 1. Numărul 10. Lumina și căldura ................................................................................................... 57
Tema 2. Numărul 10. Apa ........................................................................................................................ 59
Tema 3. Numerele de la 0 la 10. Recapitulare (1). Acțiuni dăunătoare naturii ......................................... 61
Tema 4. Numerele de la 0 la 10. Recapitulare (2). Să iubim natura! ........................................................ 62
ed

 Săptămâna 11  NOI SUNTEM ROMÂNI


Tema 1. Numerele de la 0 la 10. Evaluare (1). Țara mea, România! ......................................................... 63
Tema 2. Numerele de la 0 la 10. Evaluare (2). 1 Decembrie, Ziua României ............................................ 64
Tema 3. Numerele de la 0 la 10. Consolidare și sistematizare (1). Sunt mândru că sunt român! ............. 65
it

Tema 4. Numerele de la 0 la 10. Consolidare și sistematizare (2). România și Uniunea Europeană. ........ 66

 Săptămâna 12  BUCURIILE IERNII


ur

Tema 1. Adunarea cu 1. Iarna.................................................................................................................. 67


Tema 2. Adunarea cu 1. Fenomene în anotimpul iarna............................................................................ 69
Tema 3. Scăderea cu 1. Iarna în pădure ................................................................................................... 70
Tema 4. Scăderea cu 1. Jocurile copiilor iarna.......................................................................................... 72
a

 Săptămâna 13  VIN SĂRBĂTORILE!


Tema 1. Adunarea cu 2. Obiceiuri străbune (La colindat)......................................................................... 73
Tema 2. Adunarea cu 2. Obiceiuri străbune (La urat) ............................................................................... 75
Tema 3. Scăderea cu 2. Sfântul Nicolae ................................................................................................... 76
EL

Tema 4. Scăderea cu 2. Crăciunul ............................................................................................................ 77

 Săptămâna 14  RECAPITULARE ȘI EVALUARE


Tema 1. Recapitulare (1). Repet ce am învățat / Și voi fi evaluat!............................................................ 78
Tema 2. Recapitulare (2). Repet ce am învățat / Și voi fi evaluat!............................................................ 79
I

Tema 3. Evaluare (1). Repet ce am învățat / Și voi fi evaluat! .................................................................. 80


Tema 4. Evaluare (2). Repet ce am învățat / Și voi fi evaluat! .................................................................. 81
CA
R
T

84

S-ar putea să vă placă și