Sunteți pe pagina 1din 28

Subiectul III

Wolof
VLAD A. NEACȘU

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Wolof Mauritania

Dakar
Senegal

Gambia

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Wolof – Impresii generale
21 21
35

20 20
6
Cea mai ușoară Cea mai grea Cea mai interesantă

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Wolof – Distribuția rezultatelor
>20
1%
0-1
10.01-15
11%
19%

1.01-5
29%

5.01-10
40%

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Primii pași
- Propoziții secundare introduse prin bima /
binga / binu

- Substantivele nu își schimbă forma


ndekki = mic dejun, bukki = lup

- Adjectiv = verb
bolnav = a fi bolnav (feebar), drăguț = a fi
drăguț (neex)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Topica – Propoziția neaccentuată
Jiggeen ju baax ji lekka na ndekki ni...
Subiect Verb Obiect
Ab jaappókat ju xüf bóóm na ab muus mu réy…
Subiect Verb Obiect

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Topica – Propoziția neaccentuată
Propoziție neaccentuată:

Ab dawkat ma gisoon.
Subiect Obiect Verb

Doctorul a văzut un băiat. (SVO)


Doctorul l-a văzut. (SOV)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Topica – Propoziția neaccentuată SVO*

*Dacă obiectul este exprimat prin pronume, acesta


stă în fața verbului, nu după verb.

Doctorul a văzut un băiat. (SVO)


Doctorul l-a văzut. (SOV)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Topica – Propoziția cu verb accentuat VaccSO
Danfay noboon jaaykat ji la.
Verb acc. Subiect Obiect
Danfay xüf na bukki bu degër bi…
Verb acc. Subiect

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


OaccSV
Topica – Propoziția cu obiect accentuat
La ndekki ni bóómkat bi tooga na...
O acc. Subiect Verb
La garab gi yow jééma nga jaay...
O acc. Subiect Verb

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Parte accentuată Topică
0 (neaccentuat) SVO*
Verb accentuat VaccSO
Topica Obiect accentuat OaccSV

Generalizare: __acc S V O
Neaccentuat: __acc S V O => __ S V O*

Verb accentuat: __acc S V O => Vacc S __ O

O accentuat: __acc S V O => Oacc S V __


*Dacă obiectul este exprimat prin pronume, acesta stă în fața verbului,
nu după verb.
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Propoziția temporală
Se introduce prin bima / binga / bina

bima xüfoon = când mie mi-a fost foame


binga dangay jééma toboon = când tu ai încercat să sari
binu laa gisoon = când el m-a văzut

Se acordă cu subiectul:
Bima – pers. 1 sg Binga – pers. 2 sg Binu – pers. 3 sg
Articolul hotărât și nehotărât
Articol hotărât Articol nehotărât
Ab jiggeen Ndekki ni
Ab janxa Garab gi
Ab dawkat Bukki bi
Ab (Subst) (Subst) C*i

Art. nehot. = „ab”  înaintea substantivului


Art. hot. = (prima consoană din substantiv)+i 
după substantiv
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Substantiv + Adjectiv
Jiggeen ju baax ji Ab muus mu réy
substantiv ? adjectiv art.hot. art.nehot. substantiv ? adjectiv

Substantiv C*u Adjectiv


Ab subst C*u adjectiv Subst C*u adjectiv C*i
Generalizare:
(subst + adj) + articol
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Verb - Timpul
1. Sufixul –oon.
bima xüfoon = când mi-a fost foame
bima feebaroon = când am fost bolnav
binu laa gisoon = când el m-a văzut

-oon este marcă de trecut

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verb - Timpul
Damay bugga dooroon ab jiggeen = eu am vrut să bat o femeie
binga dangay jééma toboon = când tu ai încercat să sari

În construcții modale (a încerca să / a vrea


să) sufixul –oon se atașează verbului
subordonat.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verb - Timpul
2. Morfemele naa/nga/na
a) Forme:
Jiggeen ju baax ji lekka na ndekki ni = Femeia bună a mâncat micul dejun
La garab gi yow jééma nga jaay = Tu ai încercat să vinzi copacul
bima feebar naa = când eu sunt bolnav

naa = pers. 1 sg, nga = pers. 2 sg, na = pers. 3 sg


Sunt plasate DUPĂ verb

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verb - Timpul
2. Morfemele naa/nga/na
b) Sens:
Jiggeen ju baax ji lekka na ndekki ni = Femeia bună a mâncat micul dejun
bima feebar naa = când eu sunt bolnav

Trecut sau prezent?


Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Verb - Timpul
Trecut Prezent
Femeia bună a mâncat micul dejun Tânărul puternic este drăguț
Tu ai încercat să vinzi copacul Lupului puternic îi este foame
când el a văzut lupul când eu sunt bolnav
Un vânător flămând a omorât o pisică mare
Ucigașul a gătit micul dejun
când eu l-am văzut

Trecut – verbe de acțiune (a face ceva)


Prezent – verbe de stare (a fi cumva)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verb - Timpul
La garab gi yow jééma nga jaay = Tu ai încercat să vinzi copacul

*Marca naa/nga/na se plasează după verbul cu sens modal


modal.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verb - Timpul
Două mărci
-oon naa/nga/na
Se atașează verbului; Este cuvânt de sine stătător, plasat după verb;
Are formă invariabilă; Se acordă cu subiectul;
Se traduce prin trecut; Se traduce prin trecut pentru verbele de acțiune și
prin prezent pentru verbele de stare;
În construcții modale, se atașează verbului În construcții modale, determină verbul cu sens
subordonat. modal (fiind plasat după acesta).

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Accentuarea verbului
1. Topica
V*SO
2. Exprimare
Verbul are aceeași formă. Înaintea lui se adaugă un marcator
pentru accentuarea verbului care se acordă cu subiectul:
Damay – pers. 1 sg Dangay – pers. 2 sg Danfay – pers. 3 sg

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Accentuarea obiectului
1. Topica
O*SV
2. Exprimare
Obiectul are aceeași formă. Înaintea lui se adaugă un marcator pentru
accentuarea obiectului care se acordă cu obiectul și poate funcționa ca
pronume:
Laa – pers. 1 sg La – pers. 3 sg
3.
În propozițiile cu obiect accentuat, subiectul apare obligatoriu! (moom-el,
yow-tu)
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Mărci flexibile
Semnificație Verb accentuat Obiect accentuat Când Compl.

Pers. 1 sg Damay Laa Bima Naa

Pers. 2 sg Dangay Binga Nga

Pers. 3 sg Danfay La Binu Na

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 1.
a) Muus mu neex mi xüf na.
Pisica C*u drăguț C*i foame compl.
Pisicii drăguțe îi este foame.
b) La ab bóómkat yow jééma nga nob binga feebaroon.
O.acc art.nehot. omorî-kat tu încerca compl. iubi când bolnav-trecut
Tu ai încercat să iubești un ucigaș când tu ai fost bolnav.
c) Danfay nob na ma binga la yow nob nga.
V.acc iubi compl. pe.mine când O.acc tu iubi compl.
El m-a iubit când tu l-ai iubit.
d) La yow gisoon bima la dooroon.
O.acc tu vedea-trecut când pe.tine bate-trecut
Tu l-ai văzut când eu te-am bătut.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 2.
a) Bucătarului foarte drăguț îi este foame.
Toogakat tu lool neex ti xüf na.
b) Tu m-ai vândut.
Dangay jaayoon yow ma. / Dangay jaay nga yow ma. / Dangay jaayoon ma. / Dangay jaay nga ma.
c) Tu ai încercat să vânezi un lup puternic când fata bună a fost bolnavă.
La ab bukki bu degër yow jééma jaappóoon binu danfay feebaroon janxa ju baax ji.
La ab bukki bu degër yow jééma nga jaappó binu danfay feebaroon janxa ju baax ji.
d) O pisică foarte mare a fost puternică când bolnavul a vrut să te gătească.
Ab muus mu lool réy degëroon binu feebarkat fi la bugga toogaoon.
Ab muus mu lool réy degëroon binu feebarkat fi la bugga na tooga.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Wolof – cea mai bună rezolvare

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Wolof – cea mai bună rezolvare

Olivia Sofia CORCĂCEL, Galați

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019