Sunteți pe pagina 1din 6

Planificarea proceselor Poligrafice.Alexandra Osoba.

Exemplu:

Carte în scoarță
Format 60x90/16
Volumul 96 pagini
No culori 4+4
Tiraj 5000 exemplare
Standart de copertare 5
Masa hîrtie cretată=120gm2
Fmașinii 70x100
Consum de materiale

90

60

900 600
𝐹𝑏𝑟𝑢𝑡 = 4
. 4 =225x159
𝑉 𝑝𝑎𝑔. 96
Coli de tipar= = =6
𝐹𝑟𝑎𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑒 16

70𝑥100 7000
K= 60𝑥90 = 5400 =1,29

Coli de tipar convenționale=Ct x k=6x1,29=7,74


𝐶𝑡 6
Coli de hîrtie= 2 =2 =3

C hîrtie tiraj=3x 5000 ex =15000 Ch/tiraj

V formelor=4 culori x 6= 24 forme

Calculăm necesitățile tehnologice de hîrtie.

1. Pentru operația de potrivire a formelor vezi anexa (norme...pag.6)


a) Приладка – potrivirea formelor

24 x25=600

b) Печать- tipar-5000, pentru a doua grupă -1,4%

N coli 15000 x 1,4% x (4+4)=168000/ 100=1680 coli de hîrtie p/u tipar.


c) Tăierea colilor după tipar (pag.15)-norma 0,2%

15000 coli x 0,2%= 30 foi (coli de hîrtie)

d) Fălțuirea (фальцовка) pag 13

pentru cărți cu 3 îndoituri =0,3%

15000 x 0,3=45 foi

e) Operația de broșare copertare (pag.13)=0,5%

15000 x 0,5%=75 foi

Total hîrtie=15000+600+1680+30+45+75=17430 foi

Prețul la hîrtie =930€/tona hîrtie

Masa =V hîrtie totale (17430) x Formatul (70 x 100),adică 0,7 x 1 x gramajul pe m2

120gm2=1464,12 kg

Prețul = masa totală x prețul 1 kg= 1464,12 x 0,93€=1362 euro

Calculăm cerneala.(нормы расход. oсновных pag.9)tab.8

Norma-95 gr p/u 1000 coli ,format 60 x 90

Vulumul cernelei = Ntotal de coli x k (coeficientul de transfer) x N culori x Norma

V cerneală =17430 x 1,29 x (4+4) x 95 gr/1000 coli=17088 gr=17,08 kg cerneală

Calculăm soluția de umezire.

20 ml p/u 1000 coli, format 60 x90


17430 𝑥 1,29 𝑥 (4+4)𝑥 20 𝑚𝑙
Consumul soluție de umezire =N total coli x k x N culori x norma = 1000
= 3597ml=3,59 litri

Calculăm ața.

Norma -240 m p/u 1000 fascicule.

N pag 96/16=6 fascicule

6 fascicole x 5000 = 30000 fascicole p/u tot tirajul.

30000 𝑥 240 𝑚
1000
= 7200 m ață p/u tot tirajul.

Calculăm tifonul.

Formatul tifonului există :60, 84, 90


600 900
Formatul bru al blocului= 4
=150; 4 =225

Fbrut=150 x 225 mm

225 mm – 35 mm=190 mm
Grosimea cotorului =N file x grosimea hîrtiei = 96/2=48 file x 100 mkm=4800 mkm : 100=4,8 mm

4,8 mm+40 mm=44,8 mm=45 mm

F tifonului 190 x 45

În 600 mm lățimea tifonului încap 3 bucăși de fîșii.

5000+25(rebut)=5025 exemplare de tifon.

5025:3=1675 fîșii de tifon pe lățime

1675x45=75375mm:1000=76 m tifon.

Calculăm adezivul p/u încleerea cotorului.

Norma:250 gr/m2

(5 mm x 225) x 5025 x 250 gr/m2 =0,005 m x 0,225 m x 5025 x 0,25 kg =1,413=1,5 kg de aveziv p/u cotor

Calculăm forzațul.

F forzațului = F brut blocului = 2 x 5000 ex: 8=625 x2=1250 coli p/u forzaț.

Facem forzaț imprimat în 2 culori și cu diferență de informație.

1 1 2 2

1 1 2 2

2x5000 :8=1250 coli


Calculăm formele forzațului

1 coală de hîrtie x2 culori=2 forme.

Calculăm necesități tehnologice de hîrtie .Dacă luăm mașina de tipar în 2 culori, potrivirea :

20 coli pentru 1 formă.

Potrivirea: 2 forme x 20=40 coli de hîrtie /forzaț.

a)Tiparul p/u 1250=2,3%

1250 x 2,3% x 2=57,5 coli de hîrtie.

b)Tăierea colilor =0,2%; 1250 x 0,2%=2,5

c) Fălțuirea = 0,2%; 1250 x 0,2%=2,5

d)Operații de broșare copertare =0,6%; 1250 x 0,6%=7,5

Hîrtie total p/u forzaț=1250+40+57,5+2,5+2,5+7,5=1360 foi de hîrtie.

Calculăm masa hîrtiei

130 gr/m2; 1360 x (0,7 x1 ) x 0,13 kg/m2 = 123,7 kg =124 kg

Calculăm cerneala p/u forzaț =65 gr p/u 1000 coli 60 x 90 cm

1360 coli x k (1,29) x 2 culori x norma

1360 x 1.29 x2 x 65 :1000=228 ml =0,230 lt cerneală p/u forzaț.

Soluția de umezire. Norma =20 ml/1000; 60x90.


𝟏𝟑𝟔𝟎 𝒙 𝟏,𝟐𝟗 𝒙𝟐 𝒙𝟐𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎
=70,17 gr=0,07kg soluție

Calculăm adeziv pentru forzaț.Norma =250 gr/m2

Determinăm aria de încleere: 225 x 5=0,225 x 0,005 5025 x2=11,3m2

11,3 x 0,250 kg=2,8 kg adeziv p/u forzaț.

Calculăm scoarța. Mucavaua e mai mare ca blocul în înnălțime cu 3 mm de sus +3 mm de jos.

Lățimea = lățimea blocului.

Calculăm formatul fețelor de mucava.

Determinăm F finit al blocului (după tăiere)

Ff=Fb;225 x 150

150-5=145

225-10=215

Ff=145x215
F mucavelei =145+225+6mm=231mm

Fm=145x231

Formatul ricănului=h+ grosimea blocului + grosimea mucalelei.

231 x (5+0,5+0,3)=231x5,6

Fr=231x5,6

Materialul p/u copertarea scoarței

145mm+15mm+0,3=160,3mm

231+30mm+0,3+0,3=261,6mm

Formatul hîrtiei p/u copertare =160,3x261,6

Calculăm deminsiunea suprafeței materialului de acoperire a cotorului.

5,6+3+3+5mm=16,6 lățimea

231+30+0,3+0,3=261,6

16,6 x 261,6=material /cotor

Calculăm consum de adeziv; Norma=65gr/m2

16,6 x 261,6 x 65 gr x 5025=282 gr=0,282 kg.

16,6:1000=0,0116

261,6:1000=0,2616

65:1000=0,065

0,0166mm x 0,2616m x 0,065 kg/m2 x 5025=1,4 kg

Calculăm adezivul pentru scoarță

S=160,3 x 261,6 x 65 gr/m2 x 2 suprafețe=0,16 x 0,261 x 0,065 x 2=0,0054 x 5025=27,27kg

27,3+1,4=28,7 kg adeziv total.


Calculăm consumul de coli de mucava.

6 x 145=870mm

231 x 3=683mm

18 fețe de coală; 23 fețe de ricăn x 3=69 ricăni/coală

2 x 5025 ex : 18 ex/coală

Mucava /față 1050:18=559c.h.

Mucava /ricăn 5025 ex:69=73 c.h.

559+73=632 coli de mucava

Calculăm consumul p/u materiale de acoperire.

(160x262) x 2=

2 x 5025 ex:12 ex/c=838 c.h.