Sunteți pe pagina 1din 3

136.

Ineficacitate legatelor

1.Notiune.Cauze.
Ineficiacitatea legatelor=legatele nu-si vor produce efectele din motive prev de lege:
1-Nulitate
2- Revocare
3-Reductiune
4- Caducitate

2.Nulitatea legatelor.Regim juridic


Cauzele de nulitate ale legatelor se analizeaza la momentul intocmirii
testamentului.Pot fi cauze de nulitate comune :cauza ilicita, obiect ilicit,incapacitate, vicii de
consimtamant sau pot fi cauze de nulitate specifice testamentului: nerespectare conditiilor
de forma:-forma actului separat si -forma scrisa,
Potrivit art 1010 : mostenitorii universali sau cu titlu universal pot confirma
liberalitatile nule absolut sau cu vicii de forma.A nu se confunda cu mostenitorii cu t
particular care nu pot face confirmarea.Se poate confirma un testament olograf caruia ii
lipseste data sau un testament nul pt nerespectarea formei actului separat, etc.

3.Revocarea legatelor
Sunt esentialmente revocabile , orice clauza contrara fiind considerata
nescrisa.Testatorul nu poate renunta la acest drept.
Revocarea =- voluntara(expresa sau tacita)
- judecatoreasca
Revocarii legatelor I se aplica regulile revocarii testamentului: asta inseamna ca
revocarea legatelor poate sa fie si ea : -expresa(act autentic sau testament ulterior care nu
trebuie sa imbrace neaparat aceeasi forma poate fi si olograf daca revoca un t.aut.)
-tacita(distrugerea, ruperea sau stergerea test.olograf;
stergerile/modificarile trebuie sa fie semnate cand sunt facute concomitent cu redactarea
test, iar daca sunt facute ulterior trebuie sa imbrace forma testamentara
completa[scrise,semnate si datate de mana testatorului] fiind considerate testamente
ulterioare =codicile)
a)Revocarea voluntara expresa
i.) act autentic = poate fi un act autentic special facut pt revocare sau dispozitia revocatorie
poate fi continuta in interiorul unui alt act(donatie , procura, contr.de mandat).Nu trebuie
sa fie respectate formule sacramentale.
ii.)testament= forma test ulterior nu trebuie sa o respecte pe cea a test anterior.Un test
olograf ulteriro revoca un t.aut anterior.
b)Revocarea voluntara tacita=rezulta indirect, dar neindoielnic din anumite acte sau fapte
savarsite de testatator sau cunoscute de el.Sunt 4 cazuri :
1)-intocmirea unui testament nou care contine dispozitii incompatibile sau contrare
t.anterior
(logic)
2.)-distrugerea, ruperea sau stergerea t.olograf (specific testamentului)
3.)-instrainarea bunului din legatul cu t.particular (specific legatulului)
4.)-distrugerea bunului din legatul cu t.particular (specific legatelului)
1)-intocmirea unui testament nou care contine dispozitii incompatibile sau contrare
t.anterior
(logic)
Noul test trebuie sa fie valabil intocmit.Nu trebuie sa contina revocarea celui
anterior pt ca ar fi o revocare expresa si nu tacita.Trebuie sa contina dispozitii :
-contrare=presupune o imposibilitate subiectiva derivata din vointa testatatorului
,testamentului fiind posibil legal si juridic(D lasa 2 legate universale succesive.Desi e posibil
sa coexiste 2 legatari universali , se poate interpreta ca ultimul legat univesal il revoca pe
primul)
SAU
-incompatibile=presupune o imposibilitate obiectiva: materiala(las masina unui om si apoi o
las apoi prin alt testament altui om masina) sau juridica(las unui om dr de proprietate si altui
om ulterior ii las nuda proprietate)pt ca pot exista test./legate succesie care sa fie
concilaibile si sa produca efecte in acelasi timp.Ex. de legate care pot coexista:
- L.univ poate coexista cu L.cu t.univ. ulterior si cu L.cu t.particular ulterior. Dar daca L.univ
este cel ulterior celor cu t.part/t.univ atunci le revoca daca nu exista intentia decuisului ca
ele sa se execute cumulativ.Daca in aceeasi persoana se face un legat cu t.univ si apoi unul
univ., cel din urma , univ. , il va revoca pe cel cu t.univ.

2.)-distrugerea, ruperea sau stergerea t.olograf (specific testamentului)


-Ştergerea unei dispoziţii a testamentului olograf de către testator implică revocarea acelei dispoziţii.
-Modificările realizate prin ştergere se semnează de către testator.Daca sunt ulterioare trebuie sa
indeplineasca forma testamentara olografa(scrise semnate si datate de mana testatorului)
- Distrugerea, ruperea sau ştergerea testamentului olograf, cunoscută de testator.( importanta e ca
distrugerea sa fie voluntara ,facuta cu stirea testatorului, de el sau atul), atrage de asemenea
revocarea,cu condiţia ca acesta să fi fost în măsură să îl refacă.(testatorul sa fi avut capacitatea pt a
reveni asupra dispozitiilor testamentare)
-distrugerea sa fie efectiva

3.)-instrainarea bunului din legatul cu t.particular (specific legatulului)


-chiar daca instrainarea e afectat de modalitati=importanta este deducerea intentiei de a
revoca chiar daca instrainare bunului ulterior manifestarii intentiei ar fi posibila pt ca de
exemplu testatorul a redobandit bunul cumva.
-vizeaza doar legatele cu t.particular
-sa aiba ca obiect bunuri individual determinate , corporale sau incorporale(legatul creantei)
, nu si bunuri de gen pt. ca bunurile de gen nu pier.
-instrainarea sa fie voluntara, diferit de instrainare silita sau expropriere.Daca instrainarea a
fost voluntara si bunul reintra in patrimoniu legatul nu se va executa dar daca a fost
involuntara si reintra in patrimoniu bunul , legatul se executa.
-intentia de instrainare sa fie reala si efectiva.Este cazul si incheierii unei promisiuni de
vanzare care e susceptibila de a fi pusa in executare.
-inecficacitatea instrainarii nu afecteaza revocarea.(ex: legatul imobilului e revocat prin
instrainarea imobilului facuta sub semnatura privata) cu doua exceptii:
i) ineficicacitate este determinată de incapacitatea sau vicierea voinţei testatorului; ori(aici
nu stim ce intentie a avut ca era incapabil sau vointa i-a fost viciata)
ii) înstrăinarea reprezintă o donaţie în favoarea beneficiarului legatului şi nu s-a făcut sub
condiţii sau cu sarcini substanţial diferite de acelea care afectează legatul.(testatorul a dorit
ca bunul sa ajunga mai repede la legatar prin donatie.Dar daca donatia nu produce efecte
asta nu inseamna ca el nu si-a dorit in continuare ca bunul sa ajunga mai devreme sau tarziu
la destinatar.Nu e vorba deci de o revocare , legatul ramanand valabil si bunul ajungand mai
tarziu in conformitate cu dorinta testatorului.

4.)-distrugerea bunului din legatul cu t.particular (specific legatelului)

-sa fie voluntara.Daca e involuntara sau daca provine din partea unui tert fara sa fie
cunoscuta de testator atrage caducitatea.