Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic la dirigentie

Data:
Grupa: C-141
Diriginte: Beşliu Aliona
Disciplina : Dirigenţie
Subiectul: Valorile care ne ghidează viaţa

Obiective operaţionale :
-Să identifice noţiunea de valoare;
-Să analizeze din diverse perspective valorile universale;
-Să-şi expună punctul de vedere vis-a- vi de importanţa valorilor;
- Să determine rolul valorilor în viaţa personală.

STRATEGII DIDACTICE:

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, dezbaterea, brainstorming, ex. joc, descoperirea,


problematizarea, aprecierea verbală,graficulT, clustering,scrierea liberă.

MIJLOACE DIDACTICE: coli, fişe de lucru, markere, foi A4

BIBLIOGRAFIE CONSULTATĂ:

„Atelier de lectură în demersul educaţional”,ProDidactica,2004;

„Dirigenţie” clasa aVI-a,Ecaterina Stratan,Alexandra Balan,Editura poligraf-Design;

„Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”,T.Cartaleanu, O.Cosovanu,V.


Goraş-Postică...,Chişinău ,2008;

www didactic.ro
wwwcalificativ.ro

1
Eveniment.instr Activitatea profesorului Activitatea elevului

Elevii se pregătesc pentru lecţie.


Se stabileşte un climat propice desfăşurării
lecţiei.
Pomul valorilor
Evocarea Pe tablă este desenat un pom în floare.Pe verso
va fi scris cîte un proverb .Elevii vor fi rugaţi să
determine cuvîntul –cheie.Iar profesorul le va
scrie la tablă ,iar elevii vor îndeplini sarcina pînă
la capăt.
Pacea aduce belşugul ,războiul aduce sărăcie.
Dreptatea iese ca untdelemnul la deasupra apei.
Adevărul răzbeşte întotdeauna.
Frumuseţea este strălucirea adevărului şi
mireasma bunătăţii. (Folclor)
Frumosul este simbolul binelui moral.(I.Kant)
Libertatea este dreptul de a nu minţi.
Bogatia sta in lucrurile care nu le putem cumpara
Omenia omenie cere, şi cinstea cinste.
Continuă idea:

. Avem nevoie de:


-pace,pentru a...
Continuă :
-adevăr ,pentru a…
-frumuseţe,pentru a…
-nu şti de război
-libertate ,pentru a...
-a nu susţine minciuna
-bogăţie ,pentru a...
-trăi viaţa din plin
-spune ceea ce gîndesc
Anunţ subiectul şi obiectivele orei „Valorile
Realizarea -demonstra că,pot
care-mi ghidează viaţa”
-întreţine toate aceste daruri
sensului
Mottoul :”Scara valorilor umane conţine-
Adevărul, Binele, Frumuseţea, Dreptatea şi
Libertatea.”
Harta cuvîntului VALOARE
Oferă răspunsuri:
1.Valoare înseamnă o calitate umană
importantă vieţii;
O bogăţie spirituală;
1Ce înseamnă
2.Importanţa 2.Valorile sînt cele care ne caracterizează
Valoare? Valorii?
şi sînt ca o carte de vizită care ne
recomandă pe fiecare om în parte...
3.Cum se exteriori- 4.Care sînt
Zează valorile? Valorile 3....manierele sînt cele care ne trădează...
Care-mi Comportamentul civilizat,
...?
adecvat...

4.valorile care ne ghidează în viaţă sînt:


bunătatea,frumuseţea,adevărul ,
Pacea ,libertatea
,dreptatea,familia,prietenia

2
Se defineşte cuvîntul valoare conform DEX-
ului: Notează pe caiete
VALOÁRE, valori, s. f. I. 1. Însușire a unor
lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde
necesităților sociale și idealurilor generate de
acestea; suma calităților care dau preț unui
obiect, unei ființe, unui fenomen etc.;
importanță, însemnătate, preț, merit .

Lucrul în grup :
Elevii extrag un cartonaş ,pe care este Fiecare grup îşi expune punctul de vedere
indicat o valoare caracterizatoare
întregului grupul şi le definesc, dar şi
argumentează importanţa fiecăruia.

gr I-Familia este celula de bază a


societăţii. Este statornicie. Familia este
locul în care vrei sa fii atunci cand eşti
departe de casa. Sentimentul de
singuratate confirmă adevărata ei valoare.
Familia este şcoala care ne învaţă că
dreptatea este relativă şi că o problema se
poate rezolva din mai multe puncte de
vedere.

gr II-Frumuseţea-valoare estetică ,care


place şi este pentru armonia fiecărui
suflet. Este arta care ne face mai buni şi
mai deschişi la suflet.
Ansamblu de calități care desfată privirea
sau auzul.

gr III- Pacea-. Stare de bună înțelegere


între popoare, situație în care nu există
conflicte armate sau război între state,
popoare. Mai este şi armonia care dă
naştere la tot ceea ce este nou şi care oferă
siguranţă.

gr IV-Bunătatea-Calitate bună, o
valoare. Omul cu o astfel de valoare face
doar fapte bune fără a cere nimic în
schimb şi are o atitudine plină de
bunăvoință.Ea se demonstrează prin fapte

3
şi vorbe... Schiţează portretul Omului cu
Activitatea frontală valoare. Răspund:
Clustering Vorbeşte politicos
Portretul robot al unui om cu valoare
Judecă întotdeauna obiectiv
-respectă dreptul fiecăruia
-spunînd întotdeauna adevărul
- având grijă de lucrurile
frumoase care îl înconjoară
Portretul robot al unui om
cu valoare
-fiind punctual
- profita de frumuseţele pe care i le
oferă viaţa;
-observă natura în toate
anotimpurile;
-se bucură de reuşitele şi împlinirile
aproapelui său;
-ştie să asculte şi să se facă
ascultat...

Timp de 2 min ilustrează grafic o


Activitate independentă:” Linia valoare
buclucaşă”

Fiecare elev va începe atrasa pe foaie o


linie curbă la auzul clopoţelului
(10secunde),iar cînb va suna din nou ,se Floare- admirînd o floare devii pe
vor opri. Elevii vor transforma ce au pe loc fericit.Dăruind sau primind o
foaie într-un desen ilustrînd una dintre floare poţi face fericit pe oricine;
valorile care-i reprezintă. Curcubeu –pace
Au voie să adaoge la desen orice ,dar nu Soare –pace ,frumuseţe;
să şteargă. Hulubaşul
Pîine -bunătate

5min
Activitatea „ Cum mă văd colegii mei?” Prin metoda rotirii vor atribui valori
Solicit fiecărui elev să.şi deseneze pe o caracterizatoare pentru membrii
foaie conturul palmei sale apoi,împreună grupului
cu un coleg ,schimbînd colile ,atribuindu-
vă cîte 5 valori pe care le va scrie în
interiorul conturulul fiecărui deget.La
sfîrşit revin la colile lor şi citesc în glas
valorile pe care le-au observat colegii la
el.

Apoi ,continuă după model: Mulţumesc Oferă răspunsurile solicitate


,dar consider că... după 7minute

4
Lucrul în grup
grI- Acrostihul cuvîntului ADEVĂR
gr II- Dacă n-ar exista FRUMOSUL...
gr III-Extrage valorile care se desprind din
acest text.
gr IV-Caracterizaţi o valoare fără de care
nu concepeţi viaţa.

Scrierea liberă „ Continuă povestea” Scrierea liberă


„Era odata o insula, unde traiau toate „...au hotărît să-i pedepsească pe cei
sentimentele si valorile umane. Intr-o ce au uitat de ele şi i-a pus la
zi, ele…” încercare ,Fiecare dintre valori se
Elevii vor trebui să continuie povestea pe credeau importante .Aşa că cei fără
care şi-o închipuie,iar după ce vor fi citite sentimente şi insensibili au avut de
mai multe lucrări se va citi „Povestea înfruntat cele mai grele orori ,cum
valorilor umane”-originalul. ar fi minciuna, durerea, necazul şi
şi-a u dat seama că în viaţă sînt şi
povîrnişuri şi oameni îndureraţi şi
oameni buni doar că trebuie să ai
ochi să vezi toate acestea...

Tema pentru acasă:


De comentat citatul
„Adevaratele valori nu fug de lumina,
invaluindu-se in mister. Numai putregaiul
are nevoie de intunerec pentru a straluci.”
Reflecţia