Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

Proiect de activitate educativă Nr.1

Diriginte: Beşliu Aliona

Gr. C-141

anul 2017
Proiect de activitate educativă

I. Date generale

Diriginte: Beşliu Aliona


Data: 01.09.2014
Grupa: C-141
Timpul rezervat: 45/
Obiectul: diriginție
Subiectul: Limba noastră-i o comoară
Forma de organizare: lecție
Tipul lecției: mixtă
Obiective operaționale: Elevul la finele lecției va fi capabil:
1. Să însuşească unele momente semnificative din viaţa şi creaţia poetului;
2. Să-şi formeze păreri şi judecăţi de valoare;
3. Să comenteze mesaje ale versurilor;
4. Să manifeste interes pentru creaţia poetului;
5. Să-şi formeze păreri şi judecăţi de valoare;
6. Să integreze informaţiile într-un sistem propriu de valori.
7. Să dea dovada de dragoste si respect pentru plaiul natal si popor
II. Strategii didactice
Metode didactice: povestirea, conversatia, recitatul
Materiale didactice: material documentar, material ilustrativ;
Bibliografie: revista științifico-metodica ,,Învatatorul,, ,internet, literatură artistic ,,Activitatea Dumitru Matcovschi,,
Scenariul lecţiei

Nr. Secvenţele Ob. Activitatea Activitatea Metode şi


Ctr. lecţiei profesorului elevilor procedee
1. Evocare 3-5,7 Verific prezenţa elevilor. Creez climatul adecvat
pentru lecţie.
În contextul aniversării a 100 de ani de la
publicarea de către Alexei Mateevici a poemului
„Limba noastră”, Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării, recomandă ca ora de dirigenție să
se desfășoare cu genericul: „Limba noastră-i o
comoară”

Realizarea Pamantul strabun si graiul, limba romaneasca, Elevii își exprimă emoțiile trezite în urma audierii acestei
sensului sunt simbolul neamului. Lor ne inchinam si le poezii.
aducem elogii. Asa cum pe cer stralucesc astrele, in
sufletul romanului limba sa este steaua
1-7 stralucitoare, este comoara ascunsa in inima sa.
Limba s-a nascut odata cu romanul, a evoluat
odata cu el, slefuindu-se mereu, pentru ca
astazi sa luceasca printre celelalte limbi nationale,
ducand numele Romaniei peste mari si peste tari.
Limba este glasul suferintei neamului, este glasul
istoriei noastre, a mosilor si stamosilor nostri care
au inrosit glia cu sangele lor, pentru pastrarea
granitelor, a fiintei nationale.
Limba este cantecul nevinovat al copilului, este
soapta de iubire a tanarului, este truda omului care
lucreaza din zori si pana-n seara.
Propun audierea cîntecului Leagănul meu e
Moldova de Dumitru Matcovschi.
Se anunță tema și obiectivele.

A. Mateevici bibliografie Recital

povestirea
-Ce poezii de-ale lui A. Mateevici mai cunoaşteţi? -Elevii recită poiezii conversația
-După cum aţi spus A. Mateevici a dedicat multe
versuri patriei noastre.
- Să vedem de unde îşi ia ea începuturile. Cine ne
poate povesti pe scurt legenda Moldovei.
- Ca şi toate Statele şi Moldova noastră are
simbolurile sale cu care se măndreşte. Care sunt „Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut
ele? tăiat pe orizontală avînd în partea superioară cromatică
- Ce e reprezentat pe stema ţării noastre? roşie, în ceainferioară – albastră, încărcat cu capul de bour
avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este
flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o
semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut
sînt de aur(galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei
acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila
crucială) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de
măslin, iar în stînga un sceptru de aur.”
-„Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – este
simbolul oficial al Republicii Moldova. El simbolizează
trecutul, prezentul şi viitorul statului moldovenesc, reflectă
- Ce simbol reprezintă drapelul? principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului
moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea
Reflecţie tuturor cetăţenilor republicii.”
Fredonează imnul.

Extensie -Care este imnul ţării noastre? Fredonaţi-l.


2, 4- „Respectul profund faţă de Imnul de Stat al
7 Republicii Moldova este o datorie patriotică a
fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.”
Trebuie să ştii că simbolurile ţării noastre reflectă
istoria acestui neam şi acestei bucăţi de pămînt . cercetarea și
descoperirea
Profesorul împarte clasa în 4 grupe ,fiecare grup dirijată,
primeşte cîte o însărcinare (anexa 1). jocul didactic

Mă bucur ca Moldova e frumoasă,


Cu oameni harnici, codrii si cîmpii.
Mă bucur ca la școala-i ca acasă
Si am in grupa cei mai sîrguincioşi copii.
Încheiem aceasta discuție cu spusele lui Vladimir
Curbet: ,,Atunci cînd cineva ar dori sa ne cunoască
mai bine ca neam… ar trebui sa ne consulte
muzica,dansul, obiceiurile, tradițiile, portul, poezia.
Ele ii vor spune totul despre noi.”

Grupul I

Aranja-ţi cuvintele, astfel încît, să primiți o strofă din poezia lui A. Mateevici ,,Limba noastră”

graiul, Limba, pâinii, noastră-i


Când, vara, mişcă, de vânt se
bătrânii, ei, In, rostirea
ţara, sfinţit-au, sudori, Cu
noastră-i, verde, Limba, frunză
veşnici, codrii, Zbuciumul, din
Nistrul, ce-n, pierde, lin, valuri
Ai, sfeşnici, luceferilor.
Nu, plânge-atunci, amarnic, veţi,
limba, săracă ,Că, prea, vi-i,
Şi-ţi, cât, vedea, darnic, îi de
Graiul, noastre, dragă, ţării.

Grupul II

Realizați CV-ul poetului A. Mateevici

Grupul III

,,Istoria celor 3 bătrîni”


Trei bătrîni:,,Bunăstarea, Iubirea si Speranța”- s-au oprit la poarta unei gospodării. Fiind invitați în casa, ei au răspuns că poate intra doar unul. Gospodarii au
invitat în casă Iubirea, dar Bunăstarea şi Speranța au urmat-o. La întrebarea: De ce a-ţi intrat toţi bătrînii? A urmat răspunsul: Unde este iubire vin din urmă şi
toate celelalte.
Imaginați-va că acești 3 bătrîni sunt pe cale de a intra în Moldova. Cui i-ați permite să intre?
Grupul IV

Ce faci tu, pentru ca ţara ta să devină şi mai frumoasă?