Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT EDUCAŢIONAL

 Profesor: Beșliu Aliona


 Disciplina: Diriginție
 Data:
 Subiectul: Fenomenul BULLYING în şcoli
 Timp rezervat: 45 minute
Obiective generale: Dezvoltarea unor relații pozitive, de înţelegere şi toleranţă între membrii grupului din care fac parte.
Obiective specifice:
Facilitarea colaborării și a muncii in echipă
Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Conștientizarea faptului că sunt diferiți, dar pot forma un grup unit.
Să depășească diferentele de idei pentru a obține rezultate bune.
Strategii didactice
Metode şi procedee: conversaţia, dezbaterea, explicaţia, instructajul, exerciţiul.
Forme de organizare: în perechi, frontal.
Evaluare: formativă.
 Obiective operaționale:
O1 – Să înțeleagă semnificația cuvîntului BULLYING;
O2 – Să ordoneze ideile principale extrase din mesajul transmis de filmul vizionat;
O3 –Să identifice proverbe, respectiv epigrame care corespund mesajului filmului;
O4 - Să-și exprime sentimentele trezite de vizionarea filmului
O5 - Să descopere cel puțin 5 cuvinte cheie din mesajul filmului „TEROARE ÎN ŞCOALĂ”:
O6 – Să stabilească definiția și caracteristicile fenomenului de BULLYING;
O7 - Să deducă învățătură din cele prezentate pe parcursul orei;
O8 - Să realizeze „ Pomul armoniei” prin lipirea florilor și mânuțelor din hârtie colorată pe coroana acestuia.
 Strategii didactice:
 Metode și procedee: Conversația, Intuiția, asaltul de idei, expunerea, situația problemă, caracterizarea, argumentarea, memorarea,
problematizarea, deducția, descoperirea, eseul.
 Forme: Frontal, independent, în grup.
 Mijloace de instruire: carton colorat, foi A4, fișe de lucru, lipici, flanelograf, flori de carton colorat, anexe.
1
 Laptop, videoproiector, ecran, acces la internet
 Metode de evaluare: observarea, manifestarea publică, E – J –T, aprecierea verbală.
Demersul didactic: