Sunteți pe pagina 1din 16

Arhitecturi si topologii Ethernet in ITS

Indrumator: Masterand:

As.drd.ing Alina Stanciu


Cuprins

1. Introducere – Communications Layer in ITS


2. Tipuri de comunicatii Wireless si interfete in ITS
3. Arhitecturi de tip Hub and Spoke, Bus, Point to Point,Mesh
3.1 BUS
3.2 Point-to-Point
3.3 Mesh
3.4 Hub and Spoke
4. Tehnologii internet de comunicare si transmitere a datelor in ITS
4.1 Telematics 2.0
4.2 IEEE 802.16
4.3 WiMAX

2
1. Introducere – Communications Layer in ITS

Arhitectura Nationala ITS ofera solutia ce leaga domeniul transporturilor cu


domeniul telecomunicatiilor pentru a avea acces la un numar mare de resure si
posibilitati de dezvoltare si implementare a serviciilor ITS.

Exista o multitudine de posibilitati pentru comunicare disponibile pe piata


pentru arhitectura sistemului. Posibilitatea de a alege dintr-o gama variata
tehnologii ofera celui ce implementeaza sa o aleaga pe cea potrivita si utila pentru
diferite medii – local, regional, national.

Nivelul de comunicare din arhitectura ITS se identifica prin patru mari tipuri
de comunicare pentru a putea intruni cerintele celor 22 de subsisteme din ITS si
intre subsisteme si utilizatorii acestora. Cele patru tipuri de comunicare sunt :
punct fix la punct fix, wide area wireless, vehicul- statie, vehicul-vehicul.

In cele ce urmeaza vom aborda fiecare tip de comunicare enumerate mai


sus.

3
2. Tipuri de comunicatii wireless si interfete in
ITS

2.1.1 Comunicare Vehicul – Statie

Un canal de comunicații fără fir utilizat pentru comunicații de proximitate între


vehicule și infrastructura imediata. Acasta susține comunicații specifice mediului
local pentru capacitatile sale, cum ar fi colectarea taxei, gestionarea tranzit-
vehicul, informații pentru șofer, și operațiunile automate de vehicule
comerciale.Acest tip de comunicatii este suportat de tehnologii de tipul : 5.9 GHz
Band Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE) / Dedicated Short Range
Communications (DSRC), Wi-Fi, WiMAX, and wireless mesh networks.

4
2.1.2 Comunicatii intre doua puncte fixe

O legătură de comunicații care asigură comunicarea între entitățile staționare.


Aceasta poate fi implementată folosind o varietate de rețele și tehnologii publice
sau private de comunicații. Acesta poate include, dar nu se limitează la, torsadat,
cablu coaxial, fibră optică, rețele de relee cu microunde, de spectru larg, etc.

Avand in vedere ca nivelul de transport defineste toate fluxurile de informatii ca


transferuri point-to-point intre sursa si destinatie, arhitectura ITS tinde sa
recomande folosirea acestui tip de arhitectura, insa acest lucru nu este
obligatoriu, toate cele 3 tipuri de arhitecturi/topologii putand fi folosite in
structura comunicatiilor din cadrul ITS.

2.1.3 Comunicatii intre vehicule

Un link de comunicații fără fir cu rază scurtă printre masini (de exemplu, sistemul
mobil de la sisteme mobile). Servicii avansate pentru vehicule care pot utiliza
acest link în viitor, pentru a sprijini implementări avansate de evitare a
coliziunilor, schimb de informații legat de conditiile de drum, precum și
coordonarea activă a sistemelor avansate de control a vehiculului. Acest tip de
comunicatii este suportat de tehnologii de tipul : 5.9 GHz Band Wireless Access in
Vehicular Environments (WAVE) / Dedicated Short Range Communications
(DSRC), Wi-Fi, WiMAX, and wireless mesh networks.

5
2.1.4 Comunicatii de tip Wide Area Wireless

Un sistem de comunicații fără fir care oferă o acoperire largă, care să permită
comunicarea cu masini de catre dispozitive mobile de călătorie în orice locație de
pe rețeaua rutieră. Aceste link-uri sprijini o gamă de servicii în arhitectura sa
națională, inclusiv informații despre călătoro în timp real și diverse forme de
comunicare a flotei.Tehnologii ce suporta acest tip de comunicare sunt : WiMAX,
wireless mesh networks, orice alte retele si tehnologii wireless ce ofera acoperire
regionala, retele telefonice.

6
2.2 Interfete de comunicare in ITS
2.2.1 Interfata de proximitate

Un interval de scurta durata sau de contact. Exemplul principal al acestui tip de


interfață este interfața între o cartelă efectuată de un călător (de exemplu, smart
card) și un cititor de carduri.

2.2.2 Interfata umana

Interfața între un utilizator uman și un dispozitiv. Poate fi o interfață - utilizator la


un sistem informatic, o interfață operator, sau interfața conducătorului auto pe
un vehicul.

2.2. 3 Interfata de la bordul vehiclului

Comunicările între componentele din cadrul unui vehicul individual. Acest lucru
poate reprezenta comunicarea între un autobuz inteligent sau orice alte
comunicari catre vehicul.

7
2.2. 4 Interfata fizica

Reprezinta caracteristici fizice prin care senzorii STI detectează sau măsoară. De
exemplu, poate reprezenta obstacole care sunt detectate de senzorii de vehicule,
condițiile de mediu care sunt evaluate de către senzori de mediu, și îmbarcarea
pasagerilor, care sunt detectate de sistemele de numărare a pasagerilor.

8
2.2. 5 Interfata de localizare

Interfața între echipamente de localizare și un dispozitiv ITS care utilizează


informații despre locație. Aceasta reprezintă de obicei interfața dintre
echipament GPS și un vehicul sau dispozitiv mobil, dar acoperă orice interfață
între un furnizor de locație și o aplicație consumator locație.

9
3. Arhitecturi de tip Hub and Spoke, Bus,
Point to Point, Mesh

3.1 BUS
În rețelele locale în care se folosește topologie bus, fiecare nod este conectat la
un singur cablu. Fiecare calculator sau server este conectat la cablul cu o singură
magistrală. Un semnal de la sursa se deplasează în ambele direcții la toate
mașinile conectate prin cablu la „bus” până când se găsește destinatarul. Dacă
adresa mașinii nu se potrivește cu adresa destinatiei datelor, mașina ignoră
datele. Alternativ, în cazul în care datele se potrivec cu adresa mașinii, datele sunt
acceptate. Deoarece topologia magistralei constă intr-un singur fir, este destul de
ieftin să fie pusa în aplicare în comparație cu alte topologii. Cu toate acestea,
costul redus al punerii în aplicare a tehnologiei este compensat de costul ridicat al
gestionării rețelei. În plus, pentru că doar un singur cablu este utilizat, aceasta
poate fi punctul unic de eșec.

10
3.1.1 Linear BUS

Tipul de topologie de rețea în care toate nodurile rețelei sunt conectate la un


mediu de transmisie comună având exact două puncte finale (acesta este "bus",
care este, de asemenea, denumit în mod obișnuit coloana vertebrală, sau trunchi)
- toate datele care se transmit între nodurile rețea sunt transmise pe acest mediu
de transport comun și sunt capabile de a fi primite de către toate nodurile din
rețea simultan.

3.1.2 Distributed Bus

Tipul de topologie de rețea în care toate nodurile rețelei sunt conectate la un


mediu de transmisie comun, care are mai mult de două puncte finale care sunt
create prin adăugarea sucursalelor la secțiunea principală a mediului de
transmisie a datelor.

3.2 Point to Point


Cea mai simpla topologie cu o legătură permanentă între două puncte terminale.
Topologiile „switched point to point” sunt modelul de bază ale telefoniei
convenționale. Valoarea unei rețele permanente punct-la-punct este de
comunicații fără obstacole între cele două obiective. Valoarea unei legături
„point-to point” este proporțională cu numărul de perechi potențiale de abonați.

11
Poate fi de 2 tipuri:

Permanent

Cel mai usor mod de a intelege tehnologia point-to-point, este un canal punct-la-
punct de comunicare care apare, pentru utilizator, care urmează să fie asociat
permanent cu doua obiective.

Între multe sisteme de telecomunicații interconectate, este posibil să se


stabilească un circuit permanent. Un exemplu ar putea fi un telefon în holul unei
clădiri publice, care este programat să sune numai numărul de telefon al
dispecerului. Inchizand o conexiune pornita se salvează costul de funcționare a
circuitului fizic între cele două puncte. Resursele într-o astfel de conexiune pot fi
eliberate atunci când nu mai sunt necesare, de exemplu, un circuit de televiziune
de la o rută înapoi la studio.

Comutat

Utilizarea unui circuit de comutare sau tehnologii de pachete de comutare, un


circuit de punct-la-punct poate fi configurat dinamic și abandonat atunci când nu
mai este necesar. Acesta este modul de bază al telefoniei convenționale.

3.3 Mesh

O rețea fără fir (radio) de tip mesh (traducerea expresiei engleze Wireless Mesh
Network) reprezintă o rețea destinată transportării datelor, instrucțiunilor și vocii
(informație sonoră) prin nodurile de rețea. Aceast tip de rețea oferă o conexiune
continuă și dispune de algoritmi de reconfigurare în caz de noduri blocate sau
neoperaționale. Scopul principal al acestor algoritmi este de a găsi cea mai bună

12
rută pentru a ocoli nodurile neoperaționale și de a transmite până la destinație
pachetele de date, în ciuda dificultăților.

O rețea mesh în care toate nodurile sunt interconectate poartă denumirea de


„rețea deplin conectată” (engleză: fully connected network). Rețelele mesh diferă
de celelalte rețele prin aceea că toate componentele rețelei pot fi interconectate
prin așa numitele „hop-uri”, care în general nu sunt unități mobile.

3.4 Spoke and Hub


Paradigma de distribuție spoke-hub (sau model de rețea) este un sistem de
conexiuni aranjate ca un car, în care toate mișcările de trafic de-a lungul spițe
conectat la hub la centru. Modelul este frecvent utilizat în industrie, în special în
transporturi, telecomunicații și de transport de marfă, precum și în calcul
distribuit, unde este cunoscut ca o rețea stea.

Este tipul de topologie de rețea în care fiecare din nodurile de rețea este conectat
la un nod central, numit hub sau switch. Toate datele care sunt transmise între
nodurile din rețea sunt întâi transmise în acest nod central și abia apoi sunt
retransmise la unele sau la toate celelalte noduri în rețea. Această conexiune
centralizată permite o conexiune permanentă chiar dacă un dispozitiv de rețea
iese din funcție. Singurul pericol este ieșirea din funcție a nodului central, care ar
duce la pierderea legăturii cu toată rețeaua.
13
Avantajele topologiei stea

O performanță sporită: Trecerea pachetelor de date (EN:data packets) prin


noduri inutile este prevenită de această topologie. Această topologie după sine
induce o mare încărcătură asupra nodului central, cu toate acestea dacă acest
nod are capacitatea respectivă, atunci o utilizare intensivă de către un dispozitiv
din rețea nu va afecta celelalte dispozitive din rețeaua respectivă.

Izolarea dispozitivelor: Fiecare dispozitiv este izolat inerent de către legătura


(EN:link) care se conectează la nodul central. Acest lucru face izolarea
dispozitivelor individuale destul de simplu, și permite deconectarea lui în orice
moment de la nodul central. Această procedură de izolare previne orice eșec non-
centralizat care va afecta toată rețeaua.

Dezavantajele topologiei stea

Primul dezavantaj este dependența sistemului cu privire la funcționarea nodului


central. În timpul ce eșecul unei legături individuale duce numai la izolarea unui
singur nod, pe cînd defecțiunea nodului central duce la perderea legăturii dintre
toate nodurile. Scalabilitatea și performanța rețelei tot depind de nodul central.
Marimea rețelei este limitată de numărul de conexiuni pe care nodul central
poate să le suporte. Traficul dintre un nod și nodul central este izolat de celelalte,
dar dacă un nod din rețea ocupă o parte semnificativă din capacitatea de
procesare a nodului central atunci celelalte noduri pot să se confrunte cu
scăderea performanței a rețelei.

14
4. Tehnologii internet de comunicare si
transmitere a datelor in ITS

4.1 Telematics 2.0

Telematics 2.0 este numele pentru un smartphone bazat pe tehnologia


telematica de asigurare auto. sisteme de navigatie inteligente 2.0
utilizeaza senzori bazati pe smartphone-uri , decât dispozitivele black-
box utilizate în industria tradițională de asigurări PAYD. Soluțiile
sistemelor de navigatie inteligente 2,0 au lovit piața de consum în
2012/13 cu soluțiile oferite de conducere pentru asiguratorii auto, cum
ar fi AIG în SUA.

15
4.2 IEEE 802.16

IEEE 802.16e-2005 îmbunătățește IEEE 802.16 - 2004 prin:


-Adăugarea sprijinului pentru mobilitate (transfer moale și tare între stațiile
de bază). Acest lucru este văzut ca unul dintre cele mai importante aspecte
ale 802.16e-2005, și este baza Mobile WiMAX.
-Scalarea transformatei Fourier rapidă (FFT) catre lățimea de bandă de
canal, în scopul de a menține transportatorului spațierea constanta în
diferite lățimi de bandă de canal (de obicei 1,25 MHz, 5 MHz, 10 MHz sau
20 MHz). Ofera rezultatele constante in spectrul canalelor largi, și o
reducere a costurilor în canale înguste. De asemenea, mai este cunoscut
sub numele de OFDMA scalabil (SOFDMA). Alte trupe nu multipli de 1,25
MHz sunt definite în standardul, dar deoarece numerele FFT subpurtătoare
de companie sunt doar 128, 512, 1024 și 2048, alte benzi de frecvențe nu
vor avea exact aceeași distanță purtător, care ar putea să nu fie optime
pentru implementari. Spațierea Carrier este 10,94 kHz.
-Scheme avansate si diversificate ale antenei si HARQ (hybrid automatic
repeat-request )
- AAS ( adaptive antena systems) si tehnologie MIMO
-LDPC ( low-density pariety check)
-adauga o clasa extra de QOS(quality of service) si aplicatii VOIP

4.3 WiMAX

WiMAX este bazată pe IEEE Std 802.16e-2005, aprobat în


decembrie 2005. Este un supliment pentru IEEE Std 802.16-
2004, și astfel standardul actual este 802.16-2,004 cum a fost
modificată de catre 802.16e-2005 . Astfel, aceste specificații
trebuie luate în considerare împreună.

16