Sunteți pe pagina 1din 1

9

<Titlu> CUVÂNT ÎNAINTE

în lucrarea de faţă, o importanţă deosebită se acordă problemelor de „recepţie-emisie" a


vorbirii, care sunt prezentate atât din punct de vedere teoretic, cât şi metodologic, labiolectura
fiind asociată cu articularea corectă a vorbirii, cu sprijin pe chinesteziile verbo-motorii, pe
auzul rezidual antrenat prin protezare adecvată de la vârsta cea mai mică (ante şi preşcolară)
sub îndrumarea specialistului surdo-pedagog, a medicului O.R.L. şi a familiei.
Lucrarea cuprinde, de asemenea, o parte a cursurilor ţinute de autori la Facultatea de
Psihologie, catedra de Psihopedagoge specială şi la Şcoala Postliceală de educatori pentru
învăţământul special.
În lucrare sunt tratate noţiuni fundamentale ale surdologiei, ca: modalităţi de depistare,
diagnosticare precoce a disfuncţiei auditive şi a testării auzului cu mijloace moderne,
problema specificului dezvoltării psihofizice a copilului surdomut, tipurile de compensare a
disfuncţiei auditive şi elementele de didactică cu privire la metodologii clasice şi actuale de
achiziţie a limbajului verbal, de însuşire a diferitelor discipline şcolare şi de utilizare a
aparaturii de amplificare auditivă şi implicaţiile ei în plan educaţional etc.
Volumul de faţă cuprinde, de asemenea, experimente şi idei prezentate de autori la diferite
simpozioane ştiinţifice şi în lucrări apărute anterior.

10

Capitolele XIV şi XV cuprind probleme de evaluare a limbajului şi comunicării la deficienţii


mintal, cu posibilităţi de adaptare şi în condiţiile handicapului auditiv.
Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor de Psihologie specială, cursanţilor din şcolile
postliceale pentru handicapaţi şi specialiştilor din instituţiile pentru deficienţi de auz. De
asemenea, lucrarea este utilă şi specialiştilor din aşezăminte pentru deficienţi-mintal,
logopezilor, psihologilor şi familiilor cu copii cu disfuncţia auditivă.
AUTORII