Sunteți pe pagina 1din 38

bizhub PRO 1100

Manual de operare
Informaţii siguranţă

B/W production printing system


.
Cuprins
1 Introducere
1.1 Bine aţi venit .................................................................................................................................... 1-3
1.1.1 Configurarea şi utilizarea acestui manual ...........................................................................................1-3
1.2 Mediul de operare al Manualului de operare HTML .................................................................... 1-4
1.3 Informaţii privind mediul................................................................................................................. 1-5
1.4 Restricţii legale privind reproducerea........................................................................................... 1-6

2 Informaţii referitoare la siguranţă


2.1 Avertismente şi măsuri de precauţie ............................................................................................ 2-4
2.1.1 Conexiune la sursa de alimentare.......................................................................................................2-4
2.1.2 Instalare...............................................................................................................................................2-5
2.1.3 Utilizarea produsului ...........................................................................................................................2-6
2.1.4 Consumabile .......................................................................................................................................2-8
2.2 Note referitoare la reglementări .................................................................................................... 2-9
2.2.1 Emisia de ozon....................................................................................................................................2-9
2.2.2 Interferenţă electromagnetică şi omologări de siguranţă ...................................................................2-9
2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare ....................................................................................... 2-12
2.3.1 Etichete de atenţionare pe piesa de combinare a unităţii de fixare pentru transport.......................2-13
2.3.2 Etichete de atenţionare pe partea frontală a corpului principal interior şi
pe unitatea de fixare pentru transport ..............................................................................................2-14
2.3.3 Etichetă de avertizare pe cutia de toner rezidual..............................................................................2-15
2.3.4 Etichete de atenţionare pe finisorul FS-532......................................................................................2-16
2.3.5 Etichete de atenţionare pe tava de ieşire pentru hârtie OT-507 .......................................................2-18
2.3.6 Etichete de atenţionare pe tava de ieşire OT-510 ............................................................................2-19
2.3.7 Etichete de atenţionare pe unitatea de releu RU-518 / umidificatorul HM-103................................2-20
2.3.8 Etichete de atenţionare de pe unitatea tăvii de rezervă multiplă pentru hârtie MB-507...................2-21
2.3.9 Etichete de avertizare de pe unitatea de pliere în Z ZU-608 ............................................................2-22
2.3.10 Etichetă de atenţionare de pe unitatea de mare capacitate LU-411/
unitatea de mare capacitate LU-412 ................................................................................................2-23
2.3.11 Etichete de atenţionare şi avertizare pe unitatea de legare automată cu spirală GP-502................2-24
2.3.12 Etichetă de avertizare pentru legarea la masă a unităţii principale şi a unităţii de releu
RU-518..............................................................................................................................................2-25
2.4 Măsuri de precauţie la funcţionare ............................................................................................. 2-27
2.4.1 Sursă de alimentare ..........................................................................................................................2-27
2.4.2 Mediu de operare..............................................................................................................................2-27
2.4.3 Depozitarea materialelor imprimate ..................................................................................................2-27
2.4.4 Emisia de ozon..................................................................................................................................2-27
2.4.5 Lumină solară directă........................................................................................................................2-27
2.4.6 Unitate de autentificare AU-201/unitate de autentificare AU-201S..................................................2-27
2.4.7 Date stocate pe acest aparat............................................................................................................2-28
2.4.8 Măsuri de precauţie la utilizarea finisorului şi tăvii de ieşire .............................................................2-28
2.5 În cazul în care uitaţi parola de administrator............................................................................ 2-28

bizhub PRO 1100 Cuprins-1


Cuprins-2 bizhub PRO 1100
1 Introducere
1.1 Bine aţi venit
1

1 Introducere

1.1 Bine aţi venit


Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestei unităţi principale.
Acest Manual de operare prezintă măsuri de precauţie şi solicitări care trebuie respectate pentru a asigura o
utilizare în siguranţă a acestei unităţi principale. Asiguraţi-vă că aţi citit acest ghid înainte de a utiliza aparatul.
Vă rugăm să păstraţi acest manual într-un loc sigur de unde să îl puteţi accesa cu uşurinţă.

1.1.1 Configurarea şi utilizarea acestui manual


Există două tipuri de manuale de operare pentru această unitate principală: ghiduri sub formă de fişiere PDF
şi [Manual de operare HTML].
Dacă doriţi să obţineţi informaţii detaliate despre funcţii sau proceduri de funcţionare, consultaţi [Manualul
de operare HTML] inclus pe DVD-ul furnizat împreună cu această unitate principală.

Titlul manualului de pe DVD Prezentare generală


[Manual rapid] Acest manual prezintă funcţionarea de bază a unităţii
principale, modalitatea de instalare a driverului de
imprimantă şi aplicaţiei, precum şi modalitatea de
înlocuire a consumabilelor.
[Informaţii referitoare la siguranţă (prezentul Acest manual prezintă măsuri de precauţie şi solicitări
manual)] care trebuie respectate pentru a asigura o utilizare în
siguranţă a acestui aparat.
Citiţi acest manual înainte de a utiliza unitatea
principală.
[Manual de operare HTML] Acest manual descrie operaţiile de bază, funcţiile care
permit cele mai utile operaţii, procedurile de
întreţinere, modalităţi simple de depanare şi diverse
metode de setare ale unităţii principale.

Reţineţi că sunt necesare cunoştinţe tehnice de bază despre unitatea principală pentru a permite utilizatorilor
să efectueze activităţi de întreţinere sau operaţii de depanare. Operaţiile de întreţinere şi de depanare trebuie
efectuate conform instrucţiunilor din prezentul manual şi din [Manualul de operare HTML] inclus pe DVD-ul
furnizat împreună cu această unitate principală.
Dacă apar probleme, contactaţi reprezentantul local de service.

bizhub PRO 1100 1-3


1 Mediul de operare al Manualului de operare HTML 1.2

1.2 Mediul de operare al Manualului de operare HTML

Sisteme de operare/browsere suportate


Acest manual descrie verificarea funcţionării în sistemele de operare şi browserele specificate mai jos.

Sistem de operare Browser web


Windows Vista (Service Pack 2) Internet Explorer 9.x
Windows 7 (Service Pack 1) Internet Explorer 11.x
Firefox 44.x
Windows 8.1 Internet Explorer 11.x
Firefox 44.x
Windows 10 Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 25
Firefox 44.x
Mac OS 10.7/10.8 Safari 6.x
Mac OS 10.9 Safari 7.x
Mac OS 10.10 Safari 8.x
Mac OS 10.11 Safari 9.x

Recomandări
- Verificaţi dacă [JavaScript] din browserul dumneavoastră web este activat. [Manualul de operare HTML]
utilizează [JavaScript] pentru afişarea paginii sau pentru funcţia de căutare.
- Reţineţi că, în funcţie de mediul sistemului dumneavoastră, este posibil ca unele funcţii să nu
funcţioneze normal. Vă rugăm să ţineţi cont de acest avertisment.
- Problemele s-ar putea soluţiona prin utilizarea celui mai recent browser web.

Rezoluţie afişaj
1.024 e 768 pixeli sau mai mult

1-4 bizhub PRO 1100


1.3 Informaţii privind mediul
1
1.3 Informaţii privind mediul

Comutare automată în regim de consum redus


Funcţia Consum redus Automat conservă energia prin reducerea consumului de energie. Perioada de timp
pentru activarea acestei funcţii poate fi setată la --- minute, 1 minut, 3 minute, 5 minute, 10 minute, 15 minute,
30 de minute, 60 de minute, 90 de minute, 120 de minute sau 240 de minute. În funcţie de regiune, s-ar putea
ca intervalele 90, 120 şi 240 de minute aferente funcţiei mod economic să nu se afişeze.
Ca mod implicit pentru comutarea automată în regim de consum redus, este specificat [--- min.].
Setarea [--- min.] pentru comutare automată în regim de consum redus înseamnă că comutarea automată în
regim de consum redus este dezactivată.
Setarea [--- min.] (OPRIT) pentru Oprire automată schimbă în mod automat comutarea automată în regim de
consum redus la [1 min.], permiţându-vă apoi să modificaţi la o perioadă de timp diferită, alta decât [--- min.].
Când este specificată altă opţiune decât [--- min.] (OPRIT) pentru oprirea automată, perioada de timp pentru
comutarea automată în regim de consum redus nu o poate depăşi pe cea pentru oprirea automată.
Indicaţia de timp evidenţiată din zona de comutare automată în regim de consum redus se întunecă când
este selectată aceeaşi perioadă de timp ca pentru oprirea automată. În acest caz, oprirea automată
funcţionează în locul comutării automate în regim de consum redus.

Oprire automată
Oprirea automată permite o conservare suplimentară a energiei prin reducerea consumului de energie
electrică. Perioada de timp pentru activarea acestei funcţii poate fi setată la --- minute, 1 minut, 3 minute,
5 minute, 10 minute, 15 minute, 30 de minute, 60 de minute, 90 de minute, 120 de minute sau 240 de minute.
Ca mod implicit pentru oprirea automată, este specificat [1 min.]. Afişajul ecranului tactil şi alte LED-uri în
afară de LED-urile pentru Economic şi Alimentare se sting reducând consumul de energie al unităţii
principale.
Setarea [--- min.] pentru Oprire automată înseamnă că oprirea automată este dezactivată.
Perioada de timp pentru oprirea automată nu poate fi mai scurtă decât cea pentru comutarea automată în
regim de consum redus.

Setare ERP
Aceasta este o funcţie care închide comutatorul principal după o anumită perioadă de la activarea comutării
automate în regim de consum redus, de la activarea opririi automate sau de la închiderea întrerupătorului de
alimentare secundar.
Perioada de timp pentru activarea acestei funcţii poate fi setată la nicio valoare (A nu se comuta), 12 ore,
24 de ore, 36 de ore, 48 de ore, 60 de ore sau 72 de ore.
Dacă Setare pornire/oprire temporizator săptămânal este setată pe [Temporizator săptămânal PORNIT],
tasta [02 Setare ErP] este estompată pentru a se indica inactivitatea.

Imprimare duplex automată


Pentru reducerea consumului de hârtie, utilizaţi această funcţie pentru a imprima automat faţă-verso (duplex).

Combinare
Pentru reducerea consumului de hârtie, utilizaţi această funcţie pentru a imprima un număr fix de pagini de
original (2, 4 sau 8) pe o singură coală de hârtie.
Se recomandă utilizarea funcţiilor Comutare automată în regim de consum redus, Oprire automată, Setare
ErP, Imprimare duplex automată şi Combinare.

bizhub PRO 1100 1-5


1 Restricţii legale privind reproducerea 1.4

1.4 Restricţii legale privind reproducerea


Este interzisă reproducerea anumitor originale în scopul sau cu intenţia transmiterii acestora cu titlu de
originale.
Lista de mai jos nu este completă, dar este destinată utilizării ca un manual de reproducere în mod
responsabil.
<Instrumente financiare>
- Cecuri personale
- Cecuri de călătorie
- Ordine de plată
- Certificate de depozit
- Obligaţiuni sau alte certificate de datorie
- Certificate bursiere
<Originale juridice>
- Bonuri valorice pentru produse alimentare
- Mărci poştale (obliterate sau neobliterate)
- Cecuri sau ciorne emise de agenţii guvernamentale
- Timbre fiscale (obliterate sau neobliterate)
- Paşapoarte
- Documente de imigrare
- Certificate de înmatriculare pentru vehicule
- Titluri şi acte pentru case şi proprietăţi
<Generale>
- Cărţi de identitate, legitimaţii sau insigne
- Lucrări protejate de drepturile de autor fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor
În plus, se interzice în orice circumstanţă reproducerea bancnotelor naţionale sau străine sau a lucrărilor de
artă, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
Dacă aveţi dubii în legătură cu natura originalului, consultaţi un consilier juridic.
NOTĂ
Această unitate principală este prevăzută cu funcţia de prevenire a falsurilor, în vederea prevenirii reproducerii
ilegale a instrumentelor financiare.
Apreciem faptul că înţelegeţi că, rareori, imaginile imprimate pot prezenta unele imperfecţiuni sau că datele
de imagine pot să nu fie memorate în anumite circumstanţe, din cauza acestei funcţii de prevenire a falsurilor.

1-6 bizhub PRO 1100


2 Informaţii referitoare la
siguranţă
2

2 Informaţii referitoare la siguranţă


Această secţiune conţine instrucţiuni detaliate despre utilizarea şi întreţinerea aparatului. Pentru a obţine
rezultate optime cu acest aparat, toate persoanele care-l utilizează trebuie să citească cu atenţie şi să
respecte instrucţiunile din acest manual.
Vă rugăm să citiţi secţiunea următoare înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare. Aici găsiţi
informaţii importante referitoare la protecţia utilizatorului şi prevenirea avarierii echipamentului.
Asiguraţi-vă că aţi citit toate măsurile de precauţie indicate în diferitele secţiuni ale acestui manual.

dReferinţă
Unele pasaje din cadrul acestei secţiuni ar putea să nu corespundă cu produsul achiziţionat.

Simboluri de avertizare şi de precauţie


Respectaţi măsurile de siguranţă.
- Acest manual conţine instrucţiuni care trebuie respectate cu stricteţe, în permanenţă, pentru a se
preveni vătămarea corporală a dumneavoastră şi a altor persoane, precum şi pagubele materiale.
Vătămările corporale şi pagubele materiale care pot fi cauzate prin utilizarea improprie a produsului sunt
clasificate conform următoarelor simboluri.

Indicaţie grafică Descriere


AVERTISMENT Manipularea necorespunzătoare poate cauza vătămări corporale
grave sau decesul.

Atenţie Manipularea necorespunzătoare poate provoca vătămări corporale


minore sau daune materiale minore aduse locuinţelor sau bunurilor.

Acestea sunt o parte dintre cele mai importante simboluri grafice.

Simboluri Descriere Simboluri Descriere Simboluri Descriere


grafice grafice grafice
Interdicţie Nu Nu atingeţi
generală demontaţi

Instrucţiuni Masă/împă- Scoateţi din


mântare priză

Măsuri Temperatură Pericol de şoc


generale de înaltă electric
precauţie

bizhub PRO 1100 2-3


2 Avertismente şi măsuri de precauţie 2.1

2.1 Avertismente şi măsuri de precauţie

2.1.1 Conexiune la sursa de alimentare

AVERTISMENT
A nu se utiliza alt cablu de alimentare decât cel inclus în
pachet sau ataşat la produse. Dacă nu aţi primit un cablu de
alimentare împreună cu unitatea principală, utilizaţi numai
cablul de alimentare şi fişa specificate în documentaţia
pentru utilizator. Utilizarea unui cablu diferit poate prezenta
pericol de incendiu sau electrocutare. În cazul în care cablul
de alimentare furnizat în pachet nu poate fi utilizat în ţara în
care se comercializează acest produs, utilizaţi un cablu de
alimentare care respectă următoarele condiţii sau contactaţi
reprezentantul tehnic.
• Cablul de alimentare prezintă o tensiune şi un curent
nominal adecvate specificaţiilor de pe plăcuţa cu
caracteristici a unităţii principale.
• Cablul de alimentare este în conformitate cu
reglementările în vigoare din această zonă.
• Cablul de alimentare este prevăzut cu pin/terminal de
împământare.
Nu utilizaţi cablul de alimentare la alte produse.
Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau
electrocutare.
Nu zgâriaţi, nu răzuiţi, nu plasaţi obiecte grele peste cablu, nu
încălziţi, nu răsuciţi, nu îndoiţi, nu călcaţi, nu trageţi şi nu
deterioraţi în orice alt mod cablul de alimentare. Utilizarea
unui cablu de alimentare deteriorat (conductor central expus,
conductori întrerupţi etc.) poate prezenta pericol de incendiu
sau defectare a aparatului.
Dacă depistaţi oricare dintre aceste situaţii, OPRIŢI imediat
întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul de
alimentare de la priză şi apoi contactaţi reprezentantul local
de service autorizat.
Nu utilizaţi altă tensiune a sursei de alimentare decât cea
specificată pe unitatea principală. Nerespectarea acestei
măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.
Nu utilizaţi un adaptor cu priză multiplă şi nu conectaţi alte
dispozitive sau aparate. Utilizarea unei prize la o valoare de
curent mai mare decât cea marcată poate avea ca rezultat
incendii sau electrocutări.

Nu utilizaţi cabluri prelungitoare. Utilizarea unui cablu


prelungitor poate provoca incendiu sau electrocutare. În
cazul în care cablul de alimentare furnizat cu produsul nu este
suficient de lung pentru a fi conectat la o priză de perete,
contactaţi reprezentantul tehnic local.

Nu conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare cu mâinile


umede, din cauza pericolului de electrocutare.

2-4 bizhub PRO 1100


2.1 Avertismente şi măsuri de precauţie
2
AVERTISMENT
Introduceţi conectorul cablului de alimentare în întregime în
priză. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu
sau electrocutare.
Asiguraţi-vă că aţi legat la masă acest produs. (Conectaţi
cablul de alimentare numai la o priză electrică prevăzută cu
împământare.) Nerespectarea acestor indicaţii şi un
eveniment improbabil legat de o scurgere poate avea ca
rezultat incendii sau electrocutări.

Atenţie
Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului şi să
fie uşor accesibilă. În caz contrar, nu veţi putea deconecta
ştecherul de alimentare în caz de urgenţă.
Nu aşezaţi obiecte în jurul ştecherului de alimentare,
deoarece deconectarea acestuia poate fi dificilă în situaţii de
urgenţă.
Nu apucaţi de cablul de alimentare atunci când îl
deconectaţi. Trăgând de cablu, puteţi să-l deterioraţi,
riscând să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priză cel puţin o dată
pe an şi curăţaţi zona dintre terminale. Praful acumulat între
terminale poate provoca incendiu.

2.1.2 Instalare

AVERTISMENT
Nu lăsaţi acest ambalaj la îndemâna sugarilor şi a copiilor. Nu
utilizaţi în pătuţuri pentru copii, paturi, cărucioare sau ţarcuri
pentru copii. Pelicula subţire se poate lipi de nas şi de gură şi
poate împiedica respiraţia. Acest ambalaj nu este o jucărie.

Nu plasaţi pe aparat vaze cu flori sau alte vase care conţin


apă, agrafe metalice sau alte piese metalice mici. Scurgerile
de apă sau obiectele metalice scăpate în interiorul produsului
pot provoca incendiu, electrocutare sau defectarea
aparatului.
În cazul în care o bucată de metal, apă sau orice obiect străin
similar pătrunde în interiorul produsului, treceţi imediat
întrerupătorul de alimentare în poziţia OPRIT, deconectaţi
cablul de alimentare de la priză şi apelaţi la reprezentantul
tehnic sau la reprezentantul local de service autorizat.
Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat într-o locaţie
unde nimeni nu poate călca şi nu se poate împiedica de
acesta. Călcarea sau alunecarea pe un cablu de alimentare
poate determina încălzirea acestuia, ceea ce duce la incendii
sau electrocutări.

bizhub PRO 1100 2-5


2 Avertismente şi măsuri de precauţie 2.1

Atenţie
<Dacă există instrucţiuni de utilizare a unor picioare de
fixare>
Când produsul a fost instalat, fixaţi-l cu ajutorul picioarelor de
fixare. Neutilizarea picioarelor de fixare poate determina
produsul să se mişte sau să se răstoarne.
Nu plasaţi produsul într-un loc cu praf, sau expus aburilor sau
fumului, în bucătărie, baie sau în apropierea unei instalaţii de
umidificare. Poate cauza incendiu, electrocutare sau avarie.
Nu plasaţi aparatul pe o masă instabilă sau înclinată sau într-
un loc expus vibraţiilor şi şocurilor. Aparatul poate aluneca
sau cădea, provocând leziuni personale sau avarie
mecanică.
Nu lăsaţi ca diverse obiecte să acopere orificiile de ventilaţie
ale aparatului. Căldura se poate acumula în interior, rezultând
incendiu sau disfuncţionalităţi.
Când mutaţi aparatul, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul
de alimentare şi celelalte cabluri. Nerespectarea acestei
măsuri, poate avaria cablul sau poate provoca incendiu,
electrocutare sau defectarea aparatului.
La mutarea produsului, păstraţi-l întotdeauna în locaţiile
specificate în Manualul de operare sau în alte documente.
Dacă unitatea principală este mutată în timp ce este
depozitată în alte locaţii decât cele specificate, poate cădea,
producând leziuni corporale grave.

2.1.3 Utilizarea produsului

AVERTISMENT
Nu modificaţi acest produs, deoarece acest lucru poate
prezenta pericol de incendiu, electrocutare sau defectare
a aparatului. Dacă produsul utilizează o unitate laser, sursa
razei laser poate prezenta pericol de orbire.
Nu încercaţi să îndepărtaţi carcasele şi panourile fixate de pe
acest aparat. Unele produse pot avea în interior componente
de înaltă tensiune sau o sursă de rază laser care prezintă risc
de electrocutare sau orbire.
Întrerupeţi utilizarea produsului dacă acesta se încălzeşte
excesiv sau dacă emite fum sau un miros ori un zgomot
neobişnuit. OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare,
deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi apoi contactaţi
reprezentantul tehnic sau reprezentantul local de service
autorizat. Utilizarea în continuare a aparatului în această stare
poate determina producerea de incendii sau electrocutarea.
Întrerupeţi utilizarea aparatului dacă acesta a căzut sau are
carcasa avariată. OPRIŢI imediat întrerupătorul de
alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi
apoi contactaţi reprezentantul tehnic sau reprezentantul local
de service autorizat. Utilizarea în continuare a aparatului în
această stare poate determina producerea de incendii sau
electrocutarea.
Nu utilizaţi sprayuri, lichide sau gaze inflamabile în interiorul
aparatului sau în apropierea acestuia. Nu curăţaţi
componentele interne ale aparatului utilizând un aspirator cu
gaz inflamabil. Pericol de incendiu sau de explozie.

2-6 bizhub PRO 1100


2.1 Avertismente şi măsuri de precauţie
2
AVERTISMENT
<Dacă se utilizează un modul RFID (limitat la 13,56 MHz)
destinat utilizării pentru comunicaţia de proximitate din
interiorul unităţii principale sau pentru tehnologia de încălzire
cu inducţie electromagnetică (IH) (limitat la 20,05 kHz -
100 kHz)>
Această unitate principală generează un câmp magnetic
slab. Dacă aveţi un dispozitiv medical implantat (stimulator
cardiac etc.) şi aveţi simptome neobişnuite în apropierea
unităţii principale, îndepărtaţi-vă de unitatea principală şi
consultaţi imediat medicul.
Vă rugăm să contactaţi reprezentantul tehnic local sau
reprezentantul de service autorizat în cazul în care nu sunteţi
sigur dacă produsul achiziţionat corespunde sau nu.
<Dacă se utilizează un cititor de cartele IC fără contact>
Dacă utilizaţi un dispozitiv medical implantabil (stimulator
cardiac etc.), nu apropiaţi niciodată cartela IC la mai puţin de
12 cm de implant. Undele radio pot perturba funcţionarea
dispozitivului medical implantabil (stimulator cardiac etc.).

Atenţie
Utilizarea acestui produs într-o cameră insuficient aerisită pe
perioade lungi sau producerea unui volum mare de copii sau
imprimări poate provoca un miros neplăcut de la aerul
evacuat din maşină. Aerisiţi bine camera.
În interiorul acestui produs există zone care se încălzesc
foarte tare şi care pot provoca arsuri. Când verificaţi interiorul
unităţii cu privire la defecţiuni, cum ar fi o blocare a hârtiei, nu
atingeţi piesele (din jurul unităţii de fuziune etc.) care sunt
marcate cu o etichetă de atenţionare "Caution HOT". Se pot
produce arsuri.

Deconectaţi produsul de la priză dacă nu-l veţi utiliza pentru


o perioadă îndelungată de timp.

Când utilizaţi aparatul, nu priviţi timp îndelungat în lumina


lămpii. Pericol de afecţiuni ale vederii.

Nu utilizaţi hârtie capsată, hârtie conducătoare (precum


hârtia argintie sau hârtia carbon) sau hârtie tratată
termosensibilă/tratată pentru imprimare, deoarece, în caz
contrar, se pot produce incendii.

bizhub PRO 1100 2-7


2 Avertismente şi măsuri de precauţie 2.1

2.1.4 Consumabile

AVERTISMENT
Nu aruncaţi în foc deschis tonerul sau un recipient care
conţine toner (de exemplu, cartuşul de toner, unitatea de
developare şi caseta de toner rezidual). Tonerul încins se
poate împrăştia, provocând arsuri sau alte pagube.

Atenţie
Nu lăsaţi componente aferente tonerului (de exemplu,
cartuşul de toner, unitatea de developare şi caseta de toner
rezidual) la îndemâna copiilor. Contactul acestor
componente cu limba sau ingerarea tonerului vă pot afecta
sănătatea.
Nu depozitaţi componentele aferente tonerului (de exemplu,
cartuşul de toner, unitatea de developare şi caseta de toner
rezidual) în apropierea dispozitivelor susceptibile la
magnetism, precum echipamente de precizie şi dispozitive
de stocare a datelor, deoarece funcţionarea acestora ar
putea fi perturbată. Câmpurile magnetice pot provoca
funcţionarea defectuoasă a acestor produse.
Nu deschideţi forţat componentele aferente tonerului (de
exemplu, cartuşul de toner, unitatea de developare şi caseta
de toner rezidual). Dacă tonerul iese afară din recipient, fiţi
foarte atent pentru a evita inhalarea acestuia şi chiar
contactul cu pielea.
Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, clătiţi bine cu
săpun şi apă.

Dacă inhalaţi toner, deplasaţi-vă într-un loc cu aer proaspăt


şi faceţi gargară repetată cu apă din abundenţă. În caz de
simptome precum tusea, solicitaţi imediat asistenţa
medicului.
Dacă tonerul pătrunde în ochi, clătiţi imediat cu apă de la
robinet timp de peste 15 minute. Dacă iritaţia persistă,
solicitaţi asistenţă medicală.
Dacă înghiţiţi toner, clătiţi-vă gura şi beţi câteva pahare cu
apă. Solicitaţi asistenţă medicală, dacă este necesar.

Nu atingeţi niciodată contactele electrice ale unităţilor (de


ex., cartuş de toner şi unitate de developare), deoarece
descărcările electrostatice pot deteriora produsul.
Înainte de manipulare, consultaţi documentaţia utilizatorului,
pentru informaţiile referitoare la siguranţă.

<Dacă vi se solicită să înlocuiţi unitatea de fuziune>


Secţiunea de fuziune este foarte fierbinte. Înainte de
înlocuirea unităţii de fuziune, deschideţi uşile şi capacele
unităţii principale. Apoi, lăsaţi unitatea principală inactivă
pentru un interval de timp specificat şi asiguraţi-vă că
secţiunea de fuziune s-a răcit la temperatura camerei.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la arsuri.

2-8 bizhub PRO 1100


2.2 Note referitoare la reglementări
2
2.2 Note referitoare la reglementări

2.2.1 Emisia de ozon


În timpul operaţiei de imprimare, se eliberează o cantitate redusă de ozon. Această cantitate nu este suficient
de mare pentru a avea efecte negative asupra persoanelor. Totuşi, asiguraţi-vă că incinta în care este utilizat
aparatul beneficiază de o ventilaţie suficientă, mai ales dacă imprimaţi un volum ridicat de materiale sau dacă
aparatul este utilizat continuu timp îndelungat.

2.2.2 Interferenţă electromagnetică şi omologări de siguranţă


Acest produs trebuie utilizat cu un cablu de reţea ecranat şi un cablu USB ecranat.
Lungimea cablului USB trebuie să fie de 3 metri sau mai puţin.
Utilizarea cablurilor neecranate poate produce interferenţe cu comunicaţiile radio.

7AVERTISMENT
- Acesta este un produs de clasa A. Acest produs nu trebuie să fie utilizat în zone rezidenţiale. În mediul
rezidenţial, acest produs poate genera interferenţe radio, caz în care utilizatorul este obligat să adopte
măsuri corespunzătoare.

Pentru utilizatorii europeni


Marcaj CE (Declaraţie de conformitate) pentru utilizatorii Uniunii Euro-
pene (UE) Declaraţia de conformitate este disponibilă la
"http://www.konicaminolta.eu/".
Acest produs este conform cu standardul IEC61000-3-12.
Acest produs este certificat GS pentru modelul Konica Minolta bizhub PRO 1100.

Für deutsche Benutzer


Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.
Dieses System ist nicht für die Verwendung im direkten Sichtfeld an visuellen Arbeitsplätzen geeignet.
Um störende Spiegelungen an Arbeitsplätzen mit visuellem Display zu vermeiden, ist das System außerhalb
des direkten Sichtfeldes aufzustellen.

For U.S.A and Canada Users


This product is cTUVus-certified for the Konica Minolta branded model bizhub PRO 1100.

Notification for California Customers


This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.
This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California,
USA.
"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

bizhub PRO 1100 2-9


2 Note referitoare la reglementări 2.2

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES


(For U.S.A. Users)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7WARNING
- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded network cable and a shielded USB cable. The use of non-
shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC
rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5)


(For Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This device complies with Canadian RSS-Gen.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this
device.
Cet appareil est conform à la norme CNR-Gen du Canada.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire
de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu,
même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Pentru utilizatorii din ţările în care nu sunt valabile reglementările din clasa B

7AVERTISMENT
- Acesta este un produs de clasa A. În mediul casnic, acest produs poate genera interferenţe radio, caz
în care utilizatorul este obligat să ia măsuri adecvate.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat cu un cablu de reţea ecranat (10 Base-T/100 Base-TX) şi un cablu paralel
ecranat. Utilizarea cablurilor neecranate poate provoca interferenţe cu comunicaţiile radio şi este inter-
zisă de reglementările CISPR şi de reglementările locale.

Siguranţa la radiaţii LED


Acest produs este un aparat care operează prin intermediul unui sistem de expunere cu LED-uri (diode
electroluminiscente). Nu există nicio posibilitate de pericol din cauza radiaţiilor optice cu LED-uri, deoarece
nivelul acestor radiaţii nu depăşeşte limita accesibilă de radiaţii de clasa 1 pentru toate condiţiile de operare,
întreţinere, service şi defecţiune.

2-10 bizhub PRO 1100


2.2 Note referitoare la reglementări
2
Acest simbol înseamnă: Nu eliminaţi acest produs împreună cu reziduurile
menajere!
Vă rugăm să consultaţi informaţiile din comunitatea dumneavoastră locală sau să
contactaţi distribuitorii noştri cu privire la tratarea corectă a echipamentelor
electrice şi electronice ajunse la limita duratei de viaţă. Reciclarea acestui produs
va ajuta la conservarea resurselor naturale şi va preveni potenţialele consecinţe
negative pentru mediu şi sănătatea populaţiei cauzate de tratarea incorectă a
deşeurilor.

Simboluri grafice utilizate pe această unitate principală


Acestea sunt o parte dintre cele mai importante simboluri grafice.

Simboluri Descrieri Simboluri Descrieri Simboluri Descrieri


grafice grafice grafice
Poziţie Poziţie STANDBY
"PORNIT" "OPRIT"

Întrerupătoare Masă/ Masă/


prin apăsare împământare împământare
(terminal cu (împământare
continuitate de protecţie)
electrică de
protecţie)
ECHIPAMENT Echipament Împământare
DIN CLASA II din clasa II funcţională
cu
împământare
funcţională
Măsuri Temperatură Pericol de şoc
generale de înaltă electric
precauţie

ATENŢIE ATENŢIE
paletă de DOI POLI/
ventilator în FUZIUNE
mişcare NEUTRĂ

bizhub PRO 1100 2-11


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare


Acest aparat este prevăzut cu o etichetă de avertizare, etichete şi indicatoare de atenţionare pentru măsuri
de precauţie în următoarea locaţie. Aceste etichete şi indicatoare vă indică să acordaţi o atenţie specială
pentru a evita orice situaţii periculoase sau grave vătămări corporale la înlocuirea unităţilor.

7ATENŢIE
NU îndepărtaţi etichetele de avertisment sau notele de atenţionare!
- Dacă o etichetă de avertisment sau de atenţionare este îndepărtată, este posibil să nu fiţi atent la
probleme sau răniri neaşteptate la verificarea unei anumite piese. Dacă observaţi că o anumită etichetă
de avertisment sau de atenţionare este eliminată sau ilizibilă din cauza murdăriei, contactaţi
reprezentantul de service.

2-12 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2
2.3.1 Etichete de atenţionare pe piesa de combinare a unităţii de fixare pentru
transport

7ATENŢIE
NU introduceţi mâna în piesa de fixare a unităţii de fixare pentru transport.
- În caz contrar, puteţi suferi arsuri. Fiţi atenţi mai ales atunci când scoateţi unitatea de fixare pentru
transport sau când deschideţi piesa de fixare.

bizhub PRO 1100 2-13


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3.2 Etichete de atenţionare pe partea frontală a corpului principal interior şi pe


unitatea de fixare pentru transport

7ATENŢIE
NU aşezaţi mâna sau braţul între corpul principal şi unitatea de fixare pentru transport.
- Atingerea unui terminal de conectare sau a altor piese electrice poate deteriora unitatea principală sau
cauza probleme neaşteptate. Nu efectuaţi operaţia singur, ci contactaţi reprezentantul de service.

2-14 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2
2.3.3 Etichetă de avertizare pe cutia de toner rezidual

7AVERTISMENT
NU aruncaţi în foc cutia de toner rezidual.
- În caz contrar, tonerul se poate aprinde şi poate crea situaţii periculoase.

bizhub PRO 1100 2-15


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3.4 Etichete de atenţionare pe finisorul FS-532

7ATENŢIE
NU atingeţi partea superioară a colilor imprimate când le scoateţi din tava primară (principală).
- Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la rănire accidentală, precum prinderea degetelor între
corpul principal şi tava primară (principală) care se deplasează în sus. Asiguraţi-vă că ţineţi teancul
atât de părţile din faţă cât şi de cele din spate când îl scoateţi din tavă.

7ATENŢIE
NU introduceţi degetele în spaţiul dintre corpul principal şi tava primară (principală).
- Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la rănire accidentală, precum prinderea degetelor între
părţile laterale culisante ale tăvii primare (principale). Aveţi grijă când scoateţi hârtia din tavă.

2-16 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2

7ATENŢIE
NU introduceţi mâna în porţiunea goală din interiorul finisorului.
- Finisorul montat cu Kitul de perforare PK-522 are o porţiune goală în spatele căreia este amplasat un
motor. Atingerea motorului poate provoca arsuri. Nu introduceţi mâna adânc în porţiunea goală când
scoateţi hârtia manipulată eronat.

bizhub PRO 1100 2-17


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3.5 Etichete de atenţionare pe tava de ieşire pentru hârtie OT-507

7ATENŢIE
NU introduceţi mâna în zona de ieşire a hârtiei atunci când scoateţi hârtia din tava de ieşire pentru hârtie.
- Introducerea mâinii între colile evacuate poate cauza vătămări corporale neprevăzute.
- Asiguraţi-vă că colile sunt ieşite complet înainte de a le scoate din tava de ieşire pentru hârtie.

2-18 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2
2.3.6 Etichete de atenţionare pe tava de ieşire OT-510

7ATENŢIE
NU atingeţi partea superioară a colilor imprimate când le scoateţi din tava primară (principală).
- Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la rănire accidentală, precum prinderea degetelor între
unitatea principală şi tava primară (principală) care se deplasează în sus. Asiguraţi-vă că ţineţi teancul
atât de părţile din faţă cât şi de cele din spate când îl scoateţi din tavă.

7ATENŢIE
NU introduceţi degetele în spaţiul dintre unitatea principală şi tava primară (principală).
- Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la rănire accidentală, precum prinderea degetelor între
părţile laterale culisante ale tăvii primare (principale). Aveţi grijă când scoateţi hârtia din tavă.

bizhub PRO 1100 2-19


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3.7 Etichete de atenţionare pe unitatea de releu RU-518 / umidificatorul HM-103


Este posibil ca aceste dispozitive opţionale să nu fie disponibile în anumite regiuni.

7ATENŢIE
NU introduceţi în unitate niciun alt lichid decât cel specificat.
- Există riscul de electrocutare sau incendiu.
De asemenea, nu efectuaţi operaţii de umplere pe unitate. Dacă se scurge lichid pe oricare dintre
componentele electrice ale unităţii, aceasta se poate deteriora sau pot apărea probleme neaşteptate.

7ATENŢIE
NU scăpaţi recipientul care conţine lichid.
- Puteţi suferi vătămări corporale.
Dacă lichidul este împrăştiat pe podea, aceasta va deveni alunecoasă, ceea ce poate cauza apariţia
unor probleme neaşteptate.

2-20 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2
2.3.8 Etichete de atenţionare de pe unitatea tăvii de rezervă multiplă pentru hârtie
MB-507

7ATENŢIE
NU introduceţi mâna în zona de sub tava de rezervă pentru hârtie.
- Tava de rezervă pentru hârtie trebuie deschisă şi închisă în momentul utilizării.
- Vă puteţi prinde mâna între tava de rezervă pentru hârtie şi uşa de sus a tăvii pentru hârtie a unităţii de
mare capacitate.

bizhub PRO 1100 2-21


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3.9 Etichete de avertizare de pe unitatea de pliere în Z ZU-608

7AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablurile de alimentare înainte de servisare.
- În caz contrar, există pericolul de electrocutare.

7AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că aţi conectat acest produs numai la o priză cu împământare.
- Nerespectarea acestor indicaţii şi un eveniment improbabil legat de o scurgere poate avea ca rezultat
incendii sau electrocutări.

2-22 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2
2.3.10 Etichetă de atenţionare de pe unitatea de mare capacitate LU-411/unitatea
de mare capacitate LU-412

7ATENŢIE
NU introduceţi mâna în zona metalică de introducere a colii.
- În caz contrar, puteţi suferi arsuri. Acţionaţi cu mare atenţie la încărcarea şi scoaterea hârtiei.

bizhub PRO 1100 2-23


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2.3.11 Etichete de atenţionare şi avertizare pe unitatea de legare automată cu


spirală GP-502

7ATENŢIE
Nu puneţi NICIODATĂ mâna pe panoul de afişaj când închideţi partea superioară a unităţii de legare auto cu
spirală!
- În caz contrar, vă puteţi răni. Aveţi grijă când închideţi partea superioară a unităţii de legare auto cu
spirală.

7ATENŢIE
Când capacul superior sau puntea rezervei unităţii de legare cu spirală sunt deschise, aveţi grijă să nu vă loviţi
în zona capului.
- În caz contrar, vă puteţi răni. Procedaţi cu mare atenţie mai ales la eliminarea hârtiei manipulate eronat.

2-24 bizhub PRO 1100


2.3 Etichete de avertisment şi atenţionare
2
2.3.12 Etichetă de avertizare pentru legarea la masă a unităţii principale şi a unităţii
de releu RU-518
Etichete de avertizare pentru legarea la masă sunt lipite pe părţile din spate ale unităţii principale şi unităţii
de releu RU-518.

7AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că aţi conectat acest produs numai la o priză cu împământare.
- Nerespectarea acestor indicaţii şi un eveniment improbabil legat de o scurgere poate avea ca rezultat
incendii sau electrocutări.

bizhub PRO 1100 2-25


2 Etichete de avertisment şi atenţionare 2.3

2-26 bizhub PRO 1100


2.4 Măsuri de precauţie la funcţionare
2
2.4 Măsuri de precauţie la funcţionare
Pentru a asigura performanţe optime ale acestui aparat, respectaţi măsurile de precauţie descrise mai jos.

2.4.1 Sursă de alimentare


Cerinţele privind sursele de alimentare sunt descrise mai jos.

Destinaţie America de Nord Europa, Asia de Sud-Est, Australia


Tensiune 208 V - 240 V c.a. 220 V - 240 V c.a.
Frecvenţă 60 Hz 50 - 60 Hz

Utilizaţi o sursă de alimentare cu fluctuaţii minime de tensiune sau de frecvenţă.

2.4.2 Mediu de operare


Cerinţele de mediu pentru funcţionarea corectă a aparatului sunt după cum urmează.
- Temperatură de funcţionare: Între 10°C (50°F) şi 30°C (86°F)
- Umiditate: Între 10% şi 80%

2.4.3 Depozitarea materialelor imprimate


Pentru depozitarea materialelor imprimate, urmaţi recomandările indicate mai jos.
- Materialele imprimate care vor fi păstrate timp îndelungat trebuie depozitate în locuri ferite de lumină şi
de temperaturi ridicate, pentru a preveni decolorarea sau lipirea acestora.
- Adezivii care conţin solvent (de ex. adeziv pulverizat) pot dizolva tonerul de pe materialele imprimate.

2.4.4 Emisia de ozon


În timpul operaţiei de imprimare, se eliberează o cantitate redusă de ozon. Această cantitate nu este suficient
de mare pentru a avea efecte negative asupra persoanelor. Totuşi, asiguraţi-vă că incinta în care este utilizat
aparatul beneficiază de o ventilaţie suficientă, mai ales dacă imprimaţi un volum ridicat de materiale sau dacă
aparatul este utilizat continuu timp îndelungat.

2.4.5 Lumină solară directă


Nu instalaţi aparatul şi echipamentele sale într-o locaţie expusă la lumină solară directă; în caz contrar,
funcţionarea aparatului se poate degrada sau pot apărea probleme.

2.4.6 Unitate de autentificare AU-201/unitate de autentificare AU-201S


Nu utilizaţi acest produs lângă apă, în caz contrar, ar putea fi deteriorat.
Nu tăiaţi, deterioraţi, modificaţi sau îndoiţi forţat cablul USB. Utilizarea unui cablu USB deteriorat sau tăiat
poate duce la defecţiuni.
Nu demontaţi acest dispozitiv, în caz contrar, se poate deteriora.
Nu stocaţi cartela IC la o distanţă mai mică de 40 de mm faţă de zona de scanare a cartelei.
(Incompatibilitate în Europa)

bizhub PRO 1100 2-27


2 În cazul în care uitaţi parola de administrator 2.5

2.4.7 Date stocate pe acest aparat


Se recomandă să se acţioneze funcţia [Ştergere toate setările de date] pentru a împiedica scurgerea datelor
înainte de transferul sau eliminarea unităţii principale ori înainte de returnarea unităţii principale închiriate.
Utilizând funcţia [Ştergere toate setările de date], toate datele stocate pe unitatea de disc dur sunt
suprascrise şi şterse.
Contactaţi reprezentantul local de service înainte de a utiliza funcţia [Ştergere toate setările de date].
Se recomandă să faceţi periodic o copie de rezervă a HDD ca măsură de precauţie în cazul unei eventuale
defectări a HDD. Pentru informaţii detaliate despre copia de rezervă a HDD, contactaţi reprezentantul de
service.

2.4.8 Măsuri de precauţie la utilizarea finisorului şi tăvii de ieşire


Tava primară (principală) a finisorului FS-532 sau a tăvii de ieşire OT-510 coboară treptat în timpul
evacuării materialelor imprimate. NU permiteţi niciunui obiect să afecteze funcţionarea tăvii din partea stângă
a finisorului, deoarece orice interferenţă poate cauza deteriorarea finisorului sau vătămări corporale.

2.5 În cazul în care uitaţi parola de administrator


Parola de administrator este setată ca fiind "00000000" în mod implicit din fabrică.
Dacă parola de administrator este modificată, contactaţi reprezentantul local de service.

2-28 bizhub PRO 1100