Sunteți pe pagina 1din 3

1. Se dau doua numere, sa se afiseze suma lor (fara subprograme).

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Suma a doua numere." << endl;
int a, b;
cout << "Da primul numar: " << endl; cin >> a;
cout << "Da al doilea numar: " << endl; cin >> b;
cout << "Suma este: " << a + b << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
2. Se da un numar. Sa se afiseze cate cifre are numarul (fara subprograme).
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int numar, count = 0;
cout << "Da numarul: " << endl; cin >> numar;
while (numar! = 0)
{
count = count + 1;
numar = numar/10;
}
cout << "Numarul de cifre este: " << count << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
3. Se da un numar. Sa se afiseze cate cifre are numarul (cu subprograme).
#include <iostream>
using namespace std;

//tip returnat este int


//numele functiei este NumaraCifre
//parametrul este n
/*
comentariu
pe mai multe linii*/

int NumaraCifre (int n)


{
int count = 0; //se foloseste pentru numarare
while (n! = 0) //cat timp numarul este diferit de 0
{
count = count + 1;
n = n/10;
}
return count;
}
int main ()
{
int numar;
cout << "Da numarul: " << endl;
cin >> numar;
cout << "Numarul de cifre este: " << NumaraCifre (numar) << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
4. Sa se adune doua numere (cu subprograme).
#include <iostream>
using namespace std;
int AdunareNumere (int numar1, int numar2)
{
return numar1 + numar2;
}
int main ()
{
cout << "Adunarea a doua numere cu o functie/subprogram" << endl;
int a, b;
cout << "Da primul numar: " << endl; cin >> a;
cout << "Da al doilea numar: " << endl; cin >> b;
cout << "Suma este: " << AdunareNumere (a,b) << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
5. Se da un vector de numere intregi de diminensiune n. Sa se citeasca si sa se afiseze.
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Vector de numere." << endl << endl;
int n;
cout << "Da dimensiunea vectorului: " << endl; cin >> n;
int vect[100]; //declaram un vector de numere de maxim 100 de elemente
cout << "Care sunt elementele vectorului? " << endl;
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
cin >> vect[i];
cout << endl << "Afisare elemente: " << endl;
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
cout << vect[i] << " ";
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
6. Se da un vector de numere intregi de diminensiune n. Sa se citeasca si sa se afiseze. Apoi sa se afiseze cate
numere sunt in vector cu ultima cifra egala cu 0.
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Vector de numere. Cate numere sunt cu ultima cifra 0." << endl << endl;
int n;
cout << "Da dimensiunea vectorului: " << endl; cin >> n;
int vect[100]; //declaram un vector de numere de maxim 100 de elemente
cout << "Care sunt elementele vectorului? " << endl;
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
cin >> vect[i];
cout << endl << "Afisare TOATE elementele: " << endl;
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
cout << vect[i] << " ";
int count = 0;
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
if (vect[i]%10 == 0) //testare daca este 0
count = count + 1; //atribuire
cout << endl << endl << "Numarul de elemente din vector cu ultima cifra 0 este: " << count << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
7. Folosire a unei variabile booleene. Se da un numar intreg. Sa se verifice daca e par sau impar.
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
bool ok = true;
int n;
cin >> n;
if (n%2! = 0)
ok = false;
if (ok == true)
cout << "Numarul este par!" << endl;
else
cout << "Numarul este impar!" << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}
8. Idem exercitiul 7, dar cu 1 si 0 vs true si false.
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
bool ok = 1;
int n;
cin >> n;
if (n%2! = 0)
ok = 0;
if (ok == 1)
cout << "Numarul este par!" << endl;
else
cout << "Numarul este impar!" << endl;
return 0; // s-a terminat cu succes programul
}