Sunteți pe pagina 1din 31

Școala Gimnazială Nr.

1 Bistrița

PROIECT
TEMATIC

Autor: Prof.înv.primar Scridon Corneluţa / Moldovan Doris Alexandra


Clasa Pregătitoare Step by step
Şcoala: Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa
Titlul proiectului: ,,Bogăţiile toamnei’’
Subteme:
 Frunzele toamnei – fenomene specifice toamnei
 Fructe, legume, flori fel de fel… - darurile toamnei
 Parfum de toamnă – frumuseţea toamnei

Grup ţintă : Elevii claselor pregătitoare A -F


Resurse umane: învăţătoare, copii, părinţi
Resurse materiale: planşe, fişe de lucru, CD, materiale din natură, cărţi, pliante, jetoane, creioane
colorate, plastilină, acuarele, pensulă, foarfecă, lipici etc.
Metode didactice: Observarea spontană şi dirijată, Conversaţia euristică, Jocul didactic, Braistorming-ul,
Problematizarea, Explicaţia, Exerciţiul, Povestirea, Munca independentă
Metode de evaluare: Observarea sistematică, Portofoliile elevilor, Expoziţii cu lucrările elevilor(colaje,
picturi, desene, figurine din materiale din natură, machete )
Durata proiectului: 3 săptămâni ( 6 – 24 noiembrie)
Bibliografie: Curriculum pentru clasa pregătitoare, 2012
Dima Silvia, Ghid metodologic ,, Metoda proiectelor la vârste timpurii”, ed. Miron, 2005

1 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

ARGUMENT
În ultimii ani, la nivelul învăţământului românesc au apărut idei şi practici care au încurajat
schimbarea abordării de la un curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat pe elev. Elevii sunt
solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicaţi în experienţe de
învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile.
Psihologia copilului a demonstrat în nenumărate rânduri ca la vârste mici, copilul are nevoie de
contactul concret-senzorial cu obiectele lumii înconjurătoare, de sprijinirea cunoaşterii pe o bază intuitivă,
în vederea formării unor reprezentări clare, corecte şi bogate. De aceea, considerăm că trebuie create
contexte educaţionale adecvate axate pe acţiunea efectivă a copilului cu obiectele realităţii, în vederea
formării unei personalităţi complete şi echilibrat dezvoltate, a conturării unui orizont cognitiv, afectiv şi
motric, capabil să ducă la clădirea bazelor unei viitoare concepţii ştiinţifice despre lume şi viaţă.
A venit toamna, cu papucii ei de frunze peste dealuri şi câmpii. Zvonul vacanţei şi a zilelor însorite a
rămas în urmă , iar paradisul culorilor de toamnă ne contopeşte cu bogăţia care o poartă pe culmile ei şi ne
face să zugrăvim cu penelul pe hârtie, ascultând dansul, cântecul şi poezia toamnei ceea ce ne spune
sufletul nostru de copil : bucurie, melancolie, tristeţe, despărţire, reverie.
Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa copiilor care păşesc
pentru prima dată, acum, în şcoală. Ar vrea să afle atâtea...pentru că toate sunt noi şi necunoscute lor; de
aceea am propus proiectul ,,Bogăţiile toamnei’’ ca prim proiect tematic pentru ca să ofere informaţii
accesibile vârstei, dar totodată să trezească interesul, curiozitatea pentru necunoscut.

2 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

COMPETENŢE CHEIE
Competenţe generale :

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;


 Stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Dezvoltarea spiritului de analiză, de cercetare a unor lucruri / fenomene din mediul înconjurător;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene naturale;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale
orale .
Competenţe specifice:

- îmbogăţirea vocabularului pe baza experienţei şi a relaţiilor cu ceilalţi;


- interpretarea unor roluri;
- cunoaşterea elementelor din mediul înconjurător ( fructe, animale, plante etc. );
- sesizarea legăturii dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc ;
- manifestarea iniţiativei şi interesului pentru a comunica cu ceilalţi ;
- audierea cu atenţie a unui text şi reţinerea ideilor acestuia, demonstrând că l-a înţeles;
- recitarea unor poezii / interpretarea unor cântece;
- distingerea sunetelor ce compun cuvintele şi pronunţarea corectă a acestora;
- recunoaşterea şi descrierea verbală şi/sau grafică ale anumitor schimbări şi transformări din mediul
înconjurător apropiat;
- comunicarea ideilor, impresiilor pe baza observării făcute;
- perceperea componentelor spaţio-temporale;
- recunoaşterea culorilor şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
- formarea unor mulţimi alcătuite din elemente specifice toamnei;
- cunoaşterea / recunoaşterea numerelor în concentrul 1 – 10;
- manifestarea unui comportament de prietenie, toleranţă în relaţiile cu ceilalţi elevi;
- realizarea unor lucrări plastice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană;
- analizarea , compararea, observarea elementelor din mediul înconjurător;
- modelarea unor frunze, cifre, legume etc.;
- descoperirea lumii înconjurătoare cu ajutorul auzului, diferenţierea auditivă a timbrului şi
intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;
- obţinerea unor efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

INVENTAR DE PROBLEME
CUTIUŢA CU ÎNTREBĂRI / CURIOZITĂŢI

3 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Ce doresc să afle ?

☺ Care sunt lunile de toamnă?


☺ De ce s-a răcit aşa de mult afară?
☺ De ce suflă vântul / De unde vine ploaia? / De ce se uscă frunzele?
☺ Ce se întâmplă cu iarba?
☺ Care sunt legumele, fructele, florile specifice anotimpului toamna ?
☺ Cum îşi ,,aprovizionează cămara” animalele sălbatice?
☺ Cum putem fi prietenii animalelor pădurii?

Ce ştiu copiii?

 Toamna plouă, frunzele îngălbenesc şi cad, vântul suflă cu putere.


 Muncile specifice anotimpului toamna: recoltatul fructelor, legumelor,
prepararea unor ,,bunătăţi’’ din acestea, depozitarea lor în cămară / beci.
 Se produc schimbări în viaţa animalelor şi a plantelor.
 Păsările călătoare pleacă în ţările calde;
 Cunosc numerele în concentrul 1 – 10.

HARTA PROIECTULUI
FRUCTE

LEGUME

4 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

ANIMALELE
PĂDURII
LUNILE
DE TOAMNĂ
Septembrie
Octombrie
Septembrie
Noiembrie

FLORI

ACTIVITĂŢI
SPECIFICE

CULORILE
TOAMNEI

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
ÎN CADRUL PROIECTULUI

5 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Frunzele toamnei → prima săptămână

Ziua / Data Activităţi de învăţare


Limba Franceză
CLR: ,,Copacul în timpul toamnei’’ – plimbare în parc pentru a observa natura,
LUNI
discuţii libere; ,,Spune sunetul care este la începutul / sfârştul cuvântului…”
,,Povesteşte cum ţi-o imaginezi pe Zâna Toamnă’’
MEM: ,, Numără frunzele rămase în copac’’
,,Compară cele două frunze’’
CLR: ,,Povestea cifrei 6’’ – citirea povestioarei, discuţii
MEM: ● Numărul şi cifra 5 – reactualizare
● Scrierea cifrei 6
● Formează mulţimi doar din frunzele toamnei, grupându-le după culoare şi
formă;
● Ordonează crescător / descrescător după mărime frunzei;
CLR: Joc de rol : ,, Cele două frunze”
MEM: ◙ Formăm grupe de câte 6 elevi
◙ Îi numărăm crescător / descrescător
MM: ,, Suflă vântul crengile” – repetarea cântecului
CLR: Povestea cifrei 6 – citire, audiere, discuţii
MARŢI MEM: ◘ Cifra 6 – reactualizare ; scrierea cifrei 6
◘ Formează mulţimi de 5 / 6 elemente
◘ mai lung / scurt, gros / subţire, mare / mic
AV: Modelează din plastilină cifrele 5 şi 6

CLR: ,,Legenda celor patru anotimpuri’’ – poveste citită de învăţătoare, după imagini
- dialoguri, discuţii, replici cu accent pe anotimpul toamna;
- exerciţii de despărţire în silabe
MEM: ◘ Frunze ruginii îmbracă oraşul – exerciţii de observare, analiză a naturii
◘ De ce suflă vântul?
◘ sus / jos , în faţă / în spate
AV: ,, Coloreaz-o pe cea de-a treia fiică a anului’’ ( TOAMNA )

6 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

DP: ,, În drum spre şcoală’’ ,,Cine este Zâna Toamnă?’’


(Zâna Toamnă când soseşte / Tot ce-i verde-ngălbeneşte) – discuţii individuale / de grup
CLR: ,, Spune sunetul cu care începe numele colegului tău’’
MEM: ,, Numără colegii de pe rândul tău’’

CLR: Toamna, de Lucia Muntean – memorizare


MIERCURI MEM: ,, Dă exemple de cuvinte alcătuite din una / două silabe’’
MM: ,,Cursa frunzelor’’ – joc de mişcare
CLR: ◙ Povestea cifrei 6 – convorbire, schimb de replici
MEM: ◙ Cifra 6 – reactualizare
◙ Scrierea cifrei 6 ; scrierea cifrelor învăţate în ordine crescătoare /
descrescătoare
◙ Formează mulţimi cu frunzele toamnei în funcţie de culorile acestora
◙ Numără frunzele fiecărei mulţimi şi scrie sub fiecare mulţime cifra corespun-
zătoare acestora
MM: ,,Prieteni, prieteni, 1,2,3’’ - cântec cu mişcări ritmice

AV: ,, Desenează frunze în copacul desfrunzit şi apoi colorează-le în culorile toamnei’’


MEM: ,, De ce îngălbenesc frunzele şi cad? ‘’
,,Numără frunzele de sub copac’’
,, Zboară, zboară” – joc ritmic

CLR: ,, Poveste de toamnă’’ - povestirea învăţătoarei


JOI ♦ Repovestire după imagini
♦ Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvântul… începe / se termină cu sunetul …
♦ Formulare de întrebări / răspunsuri
MEM: ♦ Gruparea unor jetoane în funcţie de frunzele toamnei
♦ Constuim mulţimi după elementele întâlnite în poveste – activitate practică
AV: ,, Lipeşte pe planşă doar elementele specifice toamnei’’ ( vânt, ploaie, copac
desfrunzit )

7 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

MEM: ♦ Numerele şi cifrele 0-6 – recapitulare


♦ Completarea unui şir numeric lacunar
♦ Exerciţii de asociere a numărului de elemente a unei mulţimi cu cifra
corespunzătoare
CLR: ♦ Joc: ,, Pune pe masă atâtea jetoane câte silabe are cuvântul …”
AV: ♦ Modelează din plastilină un copăcel

DP: ,, De ce iubesc toamna? – povestirile copiilor


VINERI MEM: Joc didactic: ,, Mai multe / puţine, mai lungi / scurte, sus / jos etc.
CLR: ,,Formulează propoziţii după imagini”
CLR: ,,Peripeţiile unei frunzuliţe” – povestire după imagini
■ Formulare de răspunsuri logice
■ Rostirea cuvintelor pe silabe sub formă de joc / cânt
MEM: ■ Joc didactic: ,,Ce s-ar întâmpla dacă …”
,,Desenează frunzuliţa din povestea noastră, aşa cum ţi-o imaginezi”
CLR: ,,Despre ce era povestioara noastră de azi?’’
,,Cu ce sunet începe / se termină cuvântul toamna?”
,,Cum se desparte în silabe acest cuvânt?”
AV: ,,Tablou de toamnă’’ – colaj (decupare şi lipire)

MEM: ♦ Numărăm elemente de toamnă

DP: ,, Ce ştii despre mine?


MM: ■ Ce se întâmplă cu iarba? / Ce este vântul? / Care sunt lunile de toamnă?
■ Repetarea cântecului ,,Suflă vântul crengile”

Fructe, legume, flori fel de fel… → a doua săptămână

Ziua / Data Activităţi de învăţare

8 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

LUNI CLR: ,, Povestea fructelor năzdrăvane” – creaţia învăţătoarei


☺ Iniţierea unor dialoguri pe baza celor audiate
☺ Formularea unor enunţuri despre fructele din poveste ( măr, pară, prună,
gutuie, strugure )
MEM: ☺ Mărul şi para – observare / ,,De ce au unele fructe viermi?”
☺ Recunoaşterea acestor fructe ca fructe de toamnă
☺ Joc matematic: ,, Urmează traseul toamnei”
CLR: ,,Povestea cifrei 7” - conversaţii
MEM: ☺ Cifra 6 – reactualizare
☺ Scrierea cifrei 7, ordonare crescător / descrescător a numerelor 0-7
☺ Spune vecinii numerelor 2, 3, 4,5.
☺ Numără şi apoi scrie în căsuţe cifra care corespunde numărului de elemente
pentru fiecare mulţime
☺ Sortează jetoanele care reprezintă fructe de toamnă

CLR: ,, Care erau fructele de toamnă din povestea noastră de ieri?”


MARŢI MEM: ,, Câte fructe erau?”
MEM: ☻ Numărul şi cifra 7 – reactualizare. Scrierea cifrei 7
☻ Fă ca fiecare mulţime să aibă atâtea elemente cât reprezintă cifra din căsuţe
☻ Numără crescător / descrescător
☻ Scrie vecinii unor cifre
,, Dansul fructelor’’ – joc şi mişcare
CLR: ,, Povestea legumelor lăudăroase” – discuţii pe baza povestirii şi a proverbului
☻Despărţiri în silabe
☻ Joc de rol ,, La piaţă”
MEM: ☻ Morcovul şi varza – observare ( asemnări / deosebiri )
AV: ,,Morcovul” – desen în contur

9 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

DP: ,,Bună dimineaţa! Sunt … şi consider că Zâna Toamnă


… “ ☺ Curăţă-mă ca să-ţi dau aer curat – deprinderi de a ocroti natura
MEM: ,, Numără fructele din coşuleţ’’
☺ Gust, formă, culoare - joc senzorial
☺Fructele trebuie spălate bine cu apă înainte de a fi consumate – discuţii
,,Vă mai amintiţi care erau lunile anotimpului toamna?”
CLR: ☺ Desparte în silabe aceste fructe

MEM: ,,Piramida legumelor de toamnă” – reactualizarea cunoştinţelor


MIERCURI CLR: ,, Balul florilor” – povestire după imagini
● Formularea unor răspunsuri la întrebările învăţătoarei
● Numirea unor flori de toamnă
● Fiecare floare de toamnă începe / se termină cu sunetul …
● Despărţirea acestora în silabe
AV/MEM: ,,Colorează floarea conform codului’’ ( 1-roşu, 2- albastru , 3-verde,
4-galben, 5-violet )

MEM: ● Cifra 7 – reactualizare. Scrierea cifrei 7


● Exerciţii de numărare crescător / descrescător
● Fă ca fiecare mulţime să aibă atâtea elemente cât reprezintă cifra din căsuţe
● Scrie vecinii cifrelor 2,3,4,5,6
MM: ,,Eşti o floare, eşti un crin” – joc de mişcare
CLR: ,,Cu ce sunet începe / se termină fructul, leguma, floarea”
AV: ,,Vază cu crizanteme” – amprentarea cu corole de crizanteme
,,Dacă vesel se trăieşte” – joc cu text şi cânt, joc ritmic
MEM: ● Punem pe panou doar jetoanele cu flori de toamnă
,,Câte jetoane ati găsit?” ; ,,Spune vecinii acestui număr”
MM: ,,A,a,a…Acum e toamnă, da!” – repetarea cântecului
„Cupa florilor”- dans ritmic
CLR: ,,Toamna în grădină” – recapitulare fructe, legume, flori
JOI ◘ Joc de rol: ,,În cămară”
◘ Ghicitori despre fructe / legume
AV: Colorăm doar fructe / legume / flori de toamnă

10 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

MEM: ◘ Exerciţii diverse pentru consolidare 0-7


◘ Joc didactic: ,,Ghiceşte ce se ascunde sub imagine”
◘ Joc ,,Aruncă mingea în coşul fructelor / legumelor / florilor”
AV: ,,Colorează primul şi ultimul număr în culorile toamnei”

DP: ◙ Discuţii despre rezolvarea conflictelor / diferenţelor existente atât între oameni
VINERI cât şi între plante ( cu referire la ,,Balul florilor” )

CLR: ◙ Flori de toamnă, de Cătălin Stoian – memorizare


MEM: ◙ Numărăm elementele întâlnite în poezie
◙ Joc: ,,Turnul culorilor”
CLR: ☻ Ghicitori despre legume
MEM: ☻ Legumele / fructele au vitamine – convorbire
AV: ,,Decupează şi lipeşte doar legumele de toamnă, în grădina bunicii”
DP: ,,Copiii mofturoşi la masă”- convorbire ( se aminteşte de ,,Povestea fructelor
năzdrăvane” )
MM: ,,A,a,a…Acum e toamnă, da!” – repetarea cântecului
„Iepurii la morcov”- joc de mișcare
MEM: Joc: ,, Săculeţul fermecat al toamnei”
◙ Ghiceşte ce reprezintă imaginea pe care ai tras-o din săculeţ şi aşeaz-o pe
panoul potrivit ( fructe, legume, flori)
◙ Numără elementele de pe fiecare panou
◙ Ajută-l pe Donald să treacă apa încercuind doar florile de toamnă

Parfum de toamnă → a treia săptămână

Ziua / Data Activităţi de învăţare

11 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

LUNI CLR: ,,De ce mor florile?” – convorbire după un plan de idei


☺ Joc de rol: ,,De-a florăresele”
MEM: ,,Enumeră flori de toamnă” ; ,,Câte ai găsit?” ; ,,Spune vecinii acestui număr”
☺ Cântărim legume, fructe – activitate practică
CLR: ,,Povestea cifrei 7”
MEM: ☺ Numărul şi cifra 7 – reactualizare ( exerciţii de scriere, numărare, ordonare)
☺ Vecinii numerelor 2, 3, 4, 5, 6
☺ Grupăm florile în buchete de 3, 5, 7 flori
MEM: ◘ Aşează şi grupează fructe / legume / flori de toamnă – activitate practică
◘ Numără câte ai găsit pentru fiecare grupă
CLR: ◘ Discuţii despre toamnă
MM: ,,A,a, a, Acum e toamnă, da” – consolidarea cântecelului ( imagini sugestive )
CLR: ,,Câţi pitici erau în povestea Albei ca Zăpada?”
MARŢI ,,Cum se numeau aceştia” ( Înţeleptul, Bucurosul, Ruşinosul, Somnorosul,
Hapciu, Morocănosul, Mutulică )
☺ Despart numele piticilor în silabe
MEM: ☺ Recapitularea numerelor în concentrul 0 – 7
☺ Taie elementele care sunt în plus
☺ Completează cu cifrele carec lipsesc
AV: ☺ Modelează din plastilină numărul 7
CLR: ,,Greierele şi furnica” – lectura învăţătoarei
☺ Formularea de întrebări / răspunsuri
☺ Povestire după imagini
MEM: ☺ Joc didactic ,,În cămara furnicii”
☺ ,,Vă amintiţi care erau lunile de toamnă?”

DP: ☺ Întâlnirea de dimineaţă: ,,Toamna ne şopteşte…”


,,Să dăruim flori celor dragi”
MEM: ☺ Numără elementele din ,,Tabloul toamnei” ( copaci, frunze, flori etc.)
CLR: ☺ Discuţii legate de toamnă

12 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

CLR: ,,Să ne bucurăm” – propoziţii exclamative


MIERCURI ◘ Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe
◘ Sunte la început / sfârşit de cuvânt
◘ Alcătuiri de propoziţii exclamative
MEM: ,,Jocul numerelor” – joc matematic
MM: ,,Copiii şi florile” – joc de mişcare
CLR: ,,Povestea cifrei 8”
MEM: ◘ Numărul şi cifra 8 – reactualizare
◘ Exerciţii de numărare, grupare, scriere, completare, vecini
◘ Joc didactic ,,Flori perechi”
MM: ,,Ne rotim în formă de 8” – joc de mişcare
CLR: ,,Spune mai departe” – joc didactic
AV: ,,Vază cu flori” – tăiere după contur
MEM: ,,Numără florile din vază” ; ,, Spune vecinii acestui număr”

AV: ,,Colorează frunza în culoarea toamnei”


JOI MEM: ☻ Discuţii legate de frunzele toamnei, culorile toamnei etc.
CLR: ☻Frunza, de E. Gârleanu – audierea povestirii
☻ Formularea de întrebări / răspunsuri
,,Ne jucăm cu silabele” ; ,, Completăm cu silaba lipsă”
MEM: ☻ Recapitularea numerelor în concentrul 0 – 8 prin exerciţii diverse
☻ Joc didactic: ,,Numeşte-mă”
CLR: ☻ Activitate de tipul ,,Ştirea zilei !``

MM: ♦ Recapitularea cântecelelor învăţate


VINERI DP: ♦ Joc ,,Ineluşul”
CLR: ♦ Povestire ,,Darul mamei natură”
♦ Exprimarea de păreri pro / contra în legătură cu personajele povestirii
♦ Joc: ,,Pune pe bancă atâtea jetoane câte silabe are cuvântul…”
MEM: ,,Numără jetoanele pentru a stabili silabele fiecărui cuvânt”

13 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

MEM: ,,Taie din fiecare rând elementul care nu se potriveşte toamnmei”


,,Numără elementele tăiate”
DP: ,,Casa mea, natura” - convorbire
♦ Crearea unor situaţii problematice
♦ Soluţionarea acestor problem
CLR: ♦ Joc: ,,Telefonul fară fir”
CLR: ☻ Joc de rol: ,, Copăcelul şi frunza”
MEM: ☻ Sortarea copăceilor după specia lor - activitate practică cu jetoane
☻ Numărăm copăceii fiecărei specii
AV: ,,Măști cu fructe” – activitate practică

ANEXE
Curiozităţi:

De unde vine ploaia?

Norii gri şi negricioşi conţin multe picături de apă, reci şi grele. Aerul din jurul lor este mai cald şi
mai uşor, de aceea picăturile încep să cadă pe pământ. În drumul lor spre pământ, ele întâlnesc alte picături
şi se unesc între ele, devenind mai mari.

De ce suflă vântul?

Vântul este aer în mişcare, care se deplasează datorită diferenţelor de temperatură ale aerului în
diferite locuri. Aerul cald este mai uşor, iar cel rece este mai greu. Când aerul rece se întâlneşte cu cel cald,
îşi schimbă poziţiile: cel rece coboară spre pământ, iar cel cald urcă spre cer, atunci aerul începe să se mişte
şi simţim un vânt uşor.
Competenţe specifice urmărite la fiecare disciplină:
CLR
De → 1.1.;
ce unele 1.2.;
fructe 1.4.;1.5.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2
au viermi?

Primăvara,unele
MEM insecte
→ 1.1.; 1.2.; înţeapă
1.4.; 2.2.;coaja
3.2.;dulce
4.1.;a5.1.;
fructelor
6.1.încă verzi şi lasă acolo ouăle lor. După un timp,
din aceste ouşoare foarte mici se nasc viermii, care trăiesc în miez. Când fructele se coc şi cad pe pământ,
AV →ies1.1.;
viermii 2.1.; 2.4.; 2.6.
din fructe.

MM → 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.; 3.2.

EFS → 1.2.; 1.3.; 1.4.; 2.1; 2.2.; 3.1.; 3.2.;


14 din3.3.
37

DP → 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.1.


Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )

1. Trasează atâtea linii câţi copaci sunt:

2. Fă să fie tot atâtea frunze câţi copaci sunt:

15 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

3. Desenează atâtea buline câte degete ai la o mână:

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( CLR, MEM )

1. Formează mulţimi doar cu frunzele toamnei grupându-le după formă şi culoare:

16 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

2. Desparte în silabe cuvântul din imagine, desenează în căsuţă atâtea buline câte silabe are cuvântul:

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )

 Încercuieşte cu roşu mulţimea care are mai multe fructe şi cu albastru mulţimea care are mai puţine
fructe
 Colorează cu galben perele

17 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

3 4 2

 Numără elementele fiecărei mulţimi şi uneşte cu cifra corespunzătoare

Spor la
treabă! 3. Încercuieşte floarea mai mare:

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )

1. Colorează copacul mai înalt:

4. Colorează creionul mai gros

18 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

2. Încercuieşte morcovul mai scurt

Fişă de lucru pentru activitate integrată

( CLR, MEM, AV )
Succes
!

1. Colorează petalele florii conform codului:

19 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

1- Roşu
1 2- Albastru
3- Verde
2 4- Galben
3 5- Violet

4 5

2. Desparte în silabe cuvântul din imagine, scrie numărul de silabe în căsuţă:

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( CLR, MEM, AV )

20 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

 Zâna TOAMNA vrea să coloreze imaginile care reprezintă doar fructe de toamnă.
 Dacă le recunoşti, colorează-le iar apoi scrie, în pătrăţelul de sub acestea, numărul de silabe
corespunzătoare acestor fructe.

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )

Formează mulţimi cu legumele toamnei


Scrie în casetă cifra care reprezintă numărul de elemente din fiecare mulţime

21 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Coloreaz-o pe cea de-a treia


fiică a anului ( TOAMNA )

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )
 Morcovel vrea să încercuieşti cu galben a doua frunză, cu maro a cincea
frunză şi cu roşu ultima frunză
 Desenează în rândul din mijloc un şir de patru frunze, în ordinea crescă-
toare a mărimii lor, iar apoi în rândul de jos un şir de frunze în ordinea descrescătoare a mărimii lor

22 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Decupează elementele specifice toamnei şi lipeşte-le în tablou

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM , AV )
 Taie cu o linie peste ce nu se potriveşte toamnei de pe fiecare rând

23 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

 Decupează fructele / legumele şi apoi lipeşte-le pe scara de mai jos în ordinea crescătoare

a preferinţelor tale. Sub imagini scrie cifrele de la 1 la 5 în ordine crescătoare

Fişă de lucru pentru activitate integrată

( MEM , AV )
 Ajută-l pe Donald să treacă apa încercuind doar florile de toamnă.
 Scrie în pătrăţelul de sub imagine cifra care reprezintă numărul florilor de toamnă

24 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

 Colorează căsuţa lui Donald

25 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( CLR, MEM , AV )

 Colorează numai activităţile specifice toamnei. Câte ai găsit ?

 Încercuieşte doar imaginile care denumesc cuvinte formate din trei silabe

26 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )

 Taie elementele care sunt în plus ţinând cont de cifra din căsuţă
 Colorează căsuţa cu cifra 3

7 4 3

 Uneşte cifra cu locul ei în şirul numeric

2 7 5

1 3 4 6

27 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV ) Mult
succes
!!
 Desenează atâtea flori cât îţi arată cifra din căsuţă
 Clorează florile desenate de tine

 Desenează în fiecare spaţiu atâtea elemente câte îţi arată cifra

2 4
28 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

1 3 5

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV ) Lucrează
cu
atenţie!
 Formează o mulţime cu animalele pădurii
 Scrie în căsuţă numărul acestora
 Colorează vulpea

29 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Fişă de lucru pentru activitate integrată


( MEM, AV )
 Numără animalele sălbatice şi uneşte mulţimea cu cifra corespunzătoare din dreapta

5
8
7
9

 Uneşte fiecare pui cu mama lui

 Fă ca mulţimea să aibă atâtea elemente cât îţi arată numărul din căsuţă

30 din 37
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

31 din 37