Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA


Str. C-tin. Brâncuşi Nr. 15
Tel / Fax: 0251 595 431
e-mail: caiferatecraiova@yahoo.com
web: http://www.liceulcaiferatecraiova.ro

Nr. de înregistrare…………..

Director,
Prof. Dr. PĂTRAȘCU CRISTIAN-DUMITRU

Coordonator de proiecte și programe educative,

Prof. FILIMON SANDA

PROIECT EDUCATIONAL
”ZIUA CULTURII NAȚIONALE ȘI 170 ANI DE LA
NAȘTEREA POETULUI MIHAI EMINESCU ”

„Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând.”


Mihai Eminescu

DOMENIUL PROIECTULUI: Cultural - educativ

TIPUL PROIECTULUI: Local

TITLUL PROIECTULUI :
” ZIUA CULTURII NAȚIONALE ȘI 170 ANI DE LA
NAȘTEREA POETULUI MIHAI EMINESCU ”

COORDONATORI:
Prof. TOADER ANCA
Prof. RADU ANCA
Prof. ROȘU FLORENTINA
Prof. GROAPA CAMELIA - ERICA
Bibliotecar: POPESCU GĂBIȚA

BENEFICIARI:

 Direcți: elevii claselor a IX-a și a X-a din Liceul Tehnologic Căi Ferate Craiova

 Indirecți: cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic Căi Ferate Craiova.

DURATA PROIECTULUI: 15.01.2020.

LOCATIA: Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate.

GRUP ŢINTǍ: elevii claselor a IX-a și a X-a din Liceul Tehnologic Căi Ferate Craiova.

ARGUMENT:

Celebrarea celor 170 de ani de la nașterea poetului nostru național, Mihai Eminescu,
este un prilej prin care profesorii și elevii Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate din
Craiova și-au arătat prețuirea față de cel care a marcat profund literarura română, considerat
fiind un creator de limbă română, un reper pentru toți ceilalți poeți care au urmat.

A celebra pe Eminescu semnifică a citi opera pe care acesta a scris-o, semnifică a citi
cărțile lui demonstrând astfel că ne facem o datorie atât față de el dar și față de noi înșine.

SCOPUL PROIECTULUI:

Se referă la înțelegerea și respectarea pe deplin a valorilor noastre culturale. Cultura


trebuie să fie un mijloc, un prilej de dialog și întâlnire: cu noi înșine, cu aproapele și citându-l
pe marele poet: ”Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini,
din care vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii”, acesta să fie îndemnul pe care trebuie să-l
urmăm neabătut.

A cunoaște opera marelui poet național este un act de adevărată cultură, căci așa cum
afirma Tudor Argherzi : ”Eminescu este sfântul prea curat al versului românesc”. La
Eminescu întâlnim proză, poezie și chiar dramaturgie, dar cea mai importantă parte a operei
eminesciene o reprezintă poeziile. În creația sa întâlnim poezii inspirate din natură, istorie,
folclorul românesc autentic, din religia creștină ortodoxă, poezii care au ca temă
viața-moartea, familia și nu în ultimul rând poezii de dragoste. Înainte de toate Eminescu a
fost un român adevărat, un patriot autentic.

Cunoașterea operei eminesciene reprezintă pentru noi românii, un act de adevarat


patriotism, căci Eminescu înainte de a fi poet a fost un adevărat român, așa cum el scria în
ziarul ”Timpul” din 1881: “A fi bun român nu e un merit (…) ci o datorie pentru orice
cetăţean al acestui stat, ba chiar pentru orice locuitor al acestui pământ, care este moştenirea
esclusivă şi istorică a neamului românesc”. (Timpul, 1881), iar poetul în scurta sa viață a
dovedit că este un adevarat român.

OBIECTIVE SPECIFICE:
 Elevii să se familiarizeze cu opera marelui poet
 Să cunoască diverse creații ale acestuia.
 Să înțeleagă valoarea acestora în contextul istoric în care au fost create.
 Dezvoltarea interesului pentru cunoasterea, păstrarea și transmiterea creației marelui
poet.
 Includerea și responsabilizarea tuturor elevilor .

RESURSE: UMANE: Elevii Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova.

MATERIALE: expoziție de cărți, fotografii, articole, comentarii, analize ale


operei poetului Mihai Eminescu, calculator conectat la internet, panou expozițional, fișe cu
lucrările acestuia, lipici, culori.

TEMPORALE:15 ianuarie 2020.

ACTIVITĂȚI: La realizarea acestui proiect au participat elevii claselor a IX-a și a X-a


beneficiind de spijinul Bibliotecii școlii. La începutul activității, s-a făcut o informare
privind viața marelui poet, moment care a dezvăluit că elevii nu sunt străini de viața și opera
poetului.
Aportul elevilor a fost esențial, căci interesul stârnit de opera marelui poet a declanșat o
adevărată întrecere la toate secțiunile propuse: recital, desene, colaje, muzică. Finalul întâlnirii
s-a dorit a fi unul care îndeamnă la reflexie și la relaxare și a fost marcat de servirea unui
pahar de ceai însoțit de prăjituri, ascultând cântece pe versurile marelui poet.
Proiectul s-a desfăşurat conform programului, iar elevii s-au dovedit receptivi la
informaţiile primite şi la modul de prezentare. Materialele care relevă desfăşurarea proiectului
sunt: fotografiile și filmarile video.

EVALUARE: Elevii au dovedit că biografia și opera marelui poet le este cunoscută, aceștia
recitând poezii din creația sa, atât în limba română cât și în limbile engleză și franceză. Totodată
s-au realizat ateliere de desen, colaje și postere. La sfârșitul programului elevii au primit
diplome de participare.

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE ȘI DISEMINARE:

Prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice;


Realizarea unei expoziții cu opera marelui poet, executarea unor fotografii și publicarea
acestora pe site-ul școlii și/sau pagina de Facebook a școlii.
Acest proiect s-a desfăşurat cu succes în cadrul Liceului Tehnologic Căi Ferate Craiova