Sunteți pe pagina 1din 2

Statistica Economica

Evolutia PIB
intre anii 2008-2013
Student
Itu Ionela Elena
C.I.G, Anul I, Fagaras
Evolutia PIB intre anii 2008-2013

Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic care reflecta suma valorii
de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile
economiei in interiorul unei tari in decurs de un an.
Evolutia PIB in Romania intre anii 2008-2013 se prezinta astfel:
Valoare PIB PIB raportat PIB raportat la anul
Anul
(miliarde RON ) la anul 2008 precedent lui
2008 514,7 0% -
2009 501,1 -2.65% -2,65%
2010 522,6 1,53% 4,29%
2011 557,3 8,27% 6,63%
2012 587,5 14,14% 5,41%
2013 650,6 26,40% 10,74%

In anul 2009 s-a inregistrat o scadere a PIB cu 2,65% raportat la anul 2008. Aceasta
scaderea a fost determinata de reducerea volumului valorii adaugate brute din toate sectoarele de
activitate, cele mai afectate segmente fiind comertul, repararea automobilelor si articolelor casnice,
hoteluri si restaurante, transporturi si telecomunicatii si constructii. Scaderi ale volumului valorii
adaugate brute s-au inregistrat si in activitatile financiare, imobiliare, de inchirieri si serviciile
pentru intreprinderi si in alte activitati de servicii. Ca o consecinta a evolutiei negative inregistrate
pe ansamblul economiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat.
Romania a inregistrat in 2012 un Produs Intern Brut de 587,5 miliarde lei, in crestere cu
5,41% fata de 2011. Cresterea a fost determinata semnificativ de majorarea volumului de activitate
si a valorii adaugate brute din informatii si comunicatii si din activitatile profesionale, stiintifice si
tehnice.

In anul 2013 s-a inregistrat o crestere a PIB cu 10,74% fata de anul 2012, si cu 26,40% fata
de anul 2008. Raportat la anul 2012, industria si agricultura au avut cea mai importanta contributie
la cresterea economiei romanesti. Din punctul de vedere al utilizarii PIB, in anul 2013, comparativ
cu anul 2012, cresterea PIB s-a datorat, in principal exportului net (cu o contributie de +4,1%), ca
o consecinta a cresterii cu 12,8% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o majorare
semnificativ mai redusa a volumului importurilor de bunuri si servicii cu 2,3%. De asemenea, la
crestere au contribuit cheltuielile pentru consum final al gospodariilor populatiei (+0,9%), cu o
pondere de 60,9% in PIB, al carei volum s-a majorat cu 1,4%.

O contributie negativa a inregistrat formarea bruta de capital fix (-1,5%), cu o pondere de


22,9% in PIB, al carei volum s-a redus cu 5,7%, cheltuiala pentru consumul final al administratiilor
publice (-0,6%), cu o pondere de 14,9% in PIB, al carei volum s-a redus cu 4,1%.