Sunteți pe pagina 1din 1

Agrementul tehnic este aprecierea tehnica, favorabila, care atesta aptitudinea de utilizare in

constructii, a unor noi produse, procedee sau echipamente, pentru care nu exista si nu pot fi elaborate
inca standarde nationale sau alte reglementari oficiale sau pentru care exista astfel de standarde si
reglementari, dar produsele nu se incadreaza in cerintele acestora, diferenta influentand una din
cerintele (rezistenta si stabilitate - siguranta in exploatare - siguranta la foc - igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie -
protectie impotriva zgomotului) prevazute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Agrementul tehnic este o componenta a sistemului calitatii in constructii, instituit prin lege si se
elibereaza in conformitate cu prevederile Legii calitatii in constructii 10/1995, HG 766/21.11.1997 si HG
675/3.11.2002.
Agrementul tehnic se solicita de catre producatori, reprezentanti ai acestora, agenti economici
care utilizeaza sau comercializeaza produsul.
Agrementul tehnic se acorda pe o perioada limitata, pana la maximum cinci ani pentru titularii
sau distribuitorii producatorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se
prelungeste la cerere.
Agrementul tehnic nu il absolva pe utilizator sau producator de responsabilitatile legale privind
calitatea produselor si nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare.

Solicitantul contacteaza unul din organismele elaboratoare de agrement tehnic a carui grupa
specializata corespunde tipului de produs solicitat spre agrementare, prezentandu-i un dosar de
solicitare preliminar si o cerere-tip de AT, conform modelului anexat.
Organismul elaborator, dupa analiza dosarului de catre raportorul desemnat, negociaza cu
solicitantul de AT, costul si durata de elaborare a AT, durata max. de elaborare fiind de 4 luni.
Dupa negociere, organismul elaborator inregistreaza dosarul de solicitare, si, dupa caz, poate
emite o adresa prin care atesta ca produsul, procedeul sau echipamentul este in curs de agrementare.
Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import, etc., dar nu pentru
punerea in opera a produsului, acest lucru realizandu-se doar dupa obtinerea agrementului tehnic.
 referinte privind produsul: de cati ani se fabrica, principalele obiective unde s-a pus in opera,
tari in care se exporta etc.;
 documente tehnice de referinta: buletine sau/si rapoarte de incercare efectuate in laboratoare
autorizate din tara sau strainatate, date privind comportarea in timp in conditii de exploatare,
standard de firma sau caiet de sarcini al produsului, agremente tehnice anterioare elaborate in
Romania sau in strainatate;
In cadrul celor patru luni elaboratorul intocmeste agrementele tehnice (prelungiri,
modificari/extinderi) si le va supune avizarii Comisiei Nationale de Agrement Tehnic din cadrul
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aceasta eliberand un acord in cazul in care
acestea corespund exigentelor.
ATENTIE! Agrementul Tehnic nu este valabil fara "AVIZUL TEHNIC al Comisiei Nationale de
Agrement Tehnic in Constructii"

S-ar putea să vă placă și