Sunteți pe pagina 1din 3

______________________ _____________

NUMELE ȘI PRENUMELE DATA

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ – SEM. I


MATEMATICA ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Numără şi scrie câte baloane sunt:


☺ ☺ ☺

Z U

2. Desenează pentru fiecare număr bilele corespunzătoare:


☺ ☺ ☺

Z U
2 0

3. Completează numerele care lipsesc:

☺ 32 33 _ _ _ _ 36 _ _ 38 _ _ _ _ 41

☺ 20 _ _ 30 35 _ _ _ _ 50 _ _ 60 _ _

☺ 100 _ _ _ _ 80 _ _ 60 50 _ _ _ _ 20 _ _

4. Colorează cu maro sacul pe care este scris numărul mai mare:


☺ ☺ ☺

40 19 36 67 98 97

5. Ordonează numerele astfel:


☺ crescător: 75, 7, 24, 51, 94
☺ descrescător: 85, 29, 60, 4, 36

6. Descompune numerele în zeci și unități.


31 46 81 28 15 22 38 50 73

7. Calculează:
☺1+ 2= ☺ 4 + 5= ☺ 10 + 0= 4 +2 + 1 =
4– 1= 7– 5 = 8– 6= 10 – 6 + 5 =
9 + 1= 8+ 2= 7 + 3= 8 + 2 – 5=

8. Rezolvă problemele:
☺ Daniel are 7 baloane. Andrei îi dă 2 baloane.
Câte baloane are acum Daniel?

R.:

☺ În ogradă sunt 6 raţe, iar găini cu 3 mai puţine .


Câte găini sunt în ogradă?

R.:

9. Recunoaște organele vitale ale omului și realizează corespondența:

10. Compară numerele folosind semnele de relatie <, >, =

94 92 29 92 49 47 10 70
00
58 79 58 58 39 89 71 71
79

Probă de evaluare semestrială MEM – clasa I


Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVE
IT FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
E
M
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspunde incorect:
I1 scrie numărul de baloane scrie numărul de baloane scrie numărul de baloane nu rezolvă
pentru toate cele trei situaţii pentru două din situaţiile doar pentru una din corect/nu scrie
date. date. situaţiile date. nimic.
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspunde incorect:
I2 desenează pentru fiecare desenează numărul de desenează numărul de bile nu rezolvă
număr bilele bile corespunzătoare corespunzătoare doar corect/nu scrie
corespunzătoare pentru toate pentru două din situaţiile pentru una din situaţiile nimic.
cele trei numere date. date. date.
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspunde incorect:
I3 completează numerele care completează numerele completează numerele nu rezolvă
lipsesc pentru toate cele trei care lipsesc pentru care lipsesc doar pentru corect/nu scrie
situaţii date. oricare două din situaţiile una din situaţiile date. nimic.
date.
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns incorect:
I4 colorează cu maro sacul pe colorează cu maro sacul colorează cu maro sacul nu rezolvă
care este scris numărul mai pe care este scris numărul pe care este scris numărul corect/nu scrie
mare pentru toate cele trei mai mare pentru oricare mai mare doar pentru una nimic.
situaţii date. două din situaţiile date. din situaţiile date.
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspuns incorect:
I5 ordonează crescătorşi ordonează crescător şi ordonează crescător şi nu rezolvă
descrescător numerele date. descrescător numerele descrescător numerele corect/nu scrie
date cu câteva greşeli. date cu mai multe greşeli. nimic.
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspuns incorect:
I6 scrie toate cele trei numere scrie două din numerele scrie doar un număr ca nu rezolvă
date ca sume dintre un date ca sume dintre un sumă dintre un număr corect/nu scrie
număr format din zeci şi un număr format din zeci şi format din zeci şi un nimic.
număr format din unităţi. un număr format din număr format din unităţi.
unităţi.
I7 Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspuns incorect:
calculează toate cele nouă calculează doar şase calculează doar trei nu rezolvă
exerciţii de adunare şi exerciţii de adunare şi exerciţii de adunare şi corect/nu scrie
scădere. scădere. scădere. nimic.
I8 Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspuns incorect:
rezolvă cele două probleme. rezolvă corect doar o rezolvă doar o problemă nu rezolvă
problemă şi parţial corect dată. corect/nu scrie
pe cealaltă. nimic.
I9 Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Răspunde parţial corect: Răspuns incorect:
precizează toate cele şase precizează patru organe precizează două organe nu rezolvă
organe vitale ale omului. vitale ale omului. vitale ale omului. corect/nu scrie
nimic.
I10 Calculează şi colorează Calculează şi colorează Calculează şi colorează Răspuns incorect:
corect în toate situaţiile. parţial corect. corect două situaţii . nu rezolvă
corect/nu scrie
nimic.