Sunteți pe pagina 1din 1

Calculul mediei pentru clasele primare

Conform reglementărilor în vigoare, calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte


astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după
care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de
evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.

Așadar, nu se poate opta pentru un calificativ semestrial (adică media semestrială) altul decât
unul pe care deja îl are copilul în acel moment.

Astfel, dacă de exemplu copilul are calificativele s si fb, cadrul didactic îi poate încheia
media semestrială doar s sau fb. În acest caz, sistemul Adservio înregistrează un progres în
calificativele elevului respectiv și îi incheie media fb. Altfel, dacă elevul primeste fb si apoi s, se
înregistrează un regres, iar media va fi s.

De asemenea, în cazul în care un calificativ are frecvența mai mare în comparație cu celelalte,
acel calificativ face media.Spre exemplu - dacă un copil are i, fb, fb, calificativul semestrial
(media) este fb (având ponderea cea mai mare).

În cazul calificativelor anuale se ia în calcul numai progresul / regresul. Dacă pe primul semestru
are b si pe al doilea semestru are fb, media este fb, în situația inversă, pe primul semestru are fb,
pe al doilea semestru are b, media este b (înregistrându-se regres).