Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.c.

Următoarea unitate de învățare

Pentru această temă am ales următoarea unitate de învățare din manualul de clasa a V-a
(Fit like a glove) pe care ar trebui să o modific nu atât din punct de vedere cantitativ cât mai ales
din punct de vedere calitativ.

În urma achizițiilor de la cursul CRED am ajuns la concluzia că în unitatea mai sus


menționată ar trebui să pun mare accent pe formarea competențelor cheie ca : competența de
comunicare în limba maternă dar mai ales în limba engleză, a învăța să înveți și spirit de
initiativă și antreprenoriat. Dacă înainte mă axam foarte mult pe conținuturi, deci pe manual,
acum mă voi focusa pe competențe, pe creativitatea elevilor pentru a ajunge la formarea profiluli
absolventului.

S-ar putea să vă placă și