Sunteți pe pagina 1din 12

Introducere in Design si Fabricatie

Aditiva
Concepte CAD-CAM-CAE

Titular curs: Conf.dr.ing. Florea Dorel ANANIA


Conceptul CAD

Ce intelegeti prin acronimul CAD?


CAD - Computer Aided Design este termenul utilizat pentru
folosirea mijloacelor informatice in concepţia produselor.

Care este rolul sistemelor CAD?


Rolul concepţiei constructive asistate de calculator este
acela ca pornind de la cerinţele funcţionale, estetice şi
constructive să fie determinate, cu ajutorul calculatorului,
proprietăţile de formă, de material şi de calitate ale
obiectului
Conceptul CAM

Ce intelegeti prin acronimul CAM?


CAM - Computer Aided Manufacturing (Fabricaţia Asistată
de Calculator)..

Explicati termenul CAM


CAM desemnează asistarea cu calculatorul a procesului de
fabricaţie. În esenţa sa, aceasta presupune elaborarea
programelor NC, a tehnologiilor de prelucrare şi de montaj.
Functiile sistemului CAM
comanda fabricaţiei şi a atelierelor de fabricaţie;

comanda posturilor de lucru;

comanda fluxurilor de materiale;

comanda magaziilor şi a transportului;

comanda procesului de prelucrare;


Conceptul FMS

FMS - Flexible Manufacturing System


(Sistemul Flexibil de Fabricaţie)

In esenţă este o unitate de producţie capabilă


de a fabrica o gamă (familie) de produse
discrete cu o intervenţie manuală minimă.
Conceptul CAPP

CAPP- Computer Aided Process Planning


(Planificarea proceselor (technologice) asistata de
calculator)

Realizează planificarea asistată a proceselor


de fabricaţie, etapa in care are loc pregătirea,
proiectarea şi coordonarea proceselor
tehnologice.
CAD CAPP CAM
Desen Interpretare automata a desenului Generarea
automata a
2D Planificarea procesului prin metoda generativa fisierelor NC

Interpretare automata a desenului


Desen
2D Generarea planului pe baza de variante Control NC
Programarea interactiva a pieselor

Model Interpretare automata a desenului Impartirea in


secvente
CAD 3D Proces tehnologic tip generativ / variante technologice
CAD CAPP CAM

Model Rationament geometric Obtinerea


automata a
solid Planificare expert programelo
3D Decizie expert r

Rafinarea caracteristicilor; Limitarea caracteristicilor Impartirea in


Model
CAD 3D
geometrice; Proces technologic generativ; Obtinerea secvente
precesului de prelucrare pe baza de proiect technologice
Fluxul realizarii unui produs
Proiectantul – acorda atentie in
primul rand functionalitatii
produsului finit

Tehnologul – trebuie sa stabileasca


procesul tehnologic de fabricatie si
SDV-urile necesare

Executantul – trebuie sa realizeze


produsul
Etape in fabricatia asistata
CAD CAM postprocesar simulare prelucrare
e

optimizare
proiectare generare productie
traiectorii

APT / CL ISO ISO Validare


ISO
Simularea in fabricatia asistata
CAD/CAM Simulare Masina NC
interfata
Model piesa ISO
finala CN controler, cinematica, Sistem Masina
parametrii masinii, etc.
3D
Semifabricat

3D
Dispozitiv
de prindere

parametrii,
3D
Scule
ascietoare

3D
NC program Simulation/optimizare Prelucrare dupa verificare
Avantaje
Economisire timp
Vizualizare traiectorii
Optimizarea timpilor de prelucrare
Generarea automata a fisierelor NC
Verificarea fisierelor NC

Reducere costuri :
Prelucrarea in conditii de siguranta
Optimizarea functionarii MU

Cresterea calitatii:
Standardizarea si utilizarea optima a magaziilor de scule
Generarea automata a rapoartelor
Verificarea procesului de prelucrare in etape
Vizualizarea 3D a procesului