Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 3.1.

Dezbatere online

Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a


forma competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la
dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor
fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt,
precum şi la modul în care se comportă elevii.
Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii să conştientizeze cine sunt, să analizeze
emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu
succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice.
Datoria noastră este aceea de a oferi copiilor instrumente de a se cunoaște, de a privi
viitorul cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca indivizi, să-i învățăm cum să fie responsabili,
să-și poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de a
rămâne neînțeleși. Atunci când copiii au ocazia de a experimenta idei în diferite situații și cu o
varietate de resurse, ei descoperă conexiuni și ajung la o înțelegere nouă, mai bună și la alte
modalități de a face lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a
pune întrebări și de a găsi soluții creative.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele activ-
participative. Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, care presupune
implicarea directă a elevilor. Elevii conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu
prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi activităţile
propuse. Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine, să le placă şi,
astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în
perechi/echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.
Metodele activ-participative specifice disciplinei dezvoltarea personală precum: jocul de
rol, dramatizarea, brainstormingul, problematizarea, dezbaterea, discuţiile de grup, conversaţia
euristică şi tehnicile gândirii critice (turul galeriei, ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, explozia
stelarp, cubul, metoda R.A.I., etc) au rolul de a dezvolta gândirea critică prin exprimarea propriilor
opinii prin raportare la propria experiență sau a colegilor.
Implicarea într-un cadru atât de extins a disciplinei dezvoltarea personală face ca aceasta să
fie prezentă şi în desfăşurarea celorlalte activităţi şcolare. Spre exemplu, la matematică, în cadrul
unor activităţi pe echipe, elevul intră în contact cu ceilalţi dezvoltându-se astfel abilităţile de
relaţionare. Deasemenea matematica contribuie foarte mult la dezvoltarea personală prin
dezvoltarea unei gândiri logice.

“Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când învăţăturile primite în


suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a pururi." - Anonim

S-ar putea să vă placă și