Sunteți pe pagina 1din 1

Motivaţia pentru învăţare

Chestionar adresat elevilor


Dragi elevi, realizăm un studiu cu privire la motivaţia pentru învățare.
Vă rugăm să completaţi chestionarul de mai jos. Sinceritatea răspunsurilor Dumneavăastră asigură
calitatea rezultatelor studiului.

1. Motivele pentru care învăţ sunt... Încercuieşte 5 variante care ţi se potrivesc cel mai mult!
a) pentru a fi cel mai bun j) pentru ca materiile îmi vor fi utile mai târziu
b) pentru a fi recunoscut și respectat de k) pentru că părinţii insistă să învăţ
ceilalți l) pentru că părinţii mă recompensează dacă învăţ
c) pentru că profesorul explică pe înțelesul m) pentru ca îmi place să studiez
meu, aducând exemple din viața reală n) pentru că sarcinile de învăţare date de către
d) pentru că profesorul are un stil de predare profesor sunt clare
atractiv o) pentru că profesorul face o evaluare corectă
e) pentru că profesorul e apropiat de noi p) pentru a lua note bune
f) pentru că profesorul e calm, nu se q) pentru a nu mă face de ruşine
enervează r) pentru a avea o carieră de succes
g) pentru că profesorul îmi inspiră teamă s) pentru că există un feedback prietenos între mine și
h) pentru că profesorul îmi inspiră respect, profesor
fiind un model pentru mine
i) pentru ca materia e interesantă

2. Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare şi apreciază în ce măsură acestea corespund modului tău
de a învăţa. Notează cu X în rubrica ce indică cel mai bine frecvenţa acestui comportament.
Variante de răspuns întotdeauna de cele mai uneori rareori niciodată
multe ori
a) când învăţ urmăresc să înţeleg ce predă
profesorul în sala de clasă
b) când studiez asociez noile cunoştinţe cu cele
deja cunoscute
c) pentru a învăţa mai bine, încerc să reţin logic
informaţiile predate (sub forma schemelor,
tabelelor, formulelor etc.)
d) învăţ mai ușor, dacă știu utilitatea informaţiilor în
viaţa de zi cu zi
e) obişnuiesc să învăţ pe de rost

3. Pe o scală de la 1 la 10 apreciază-ți nivelul de motivație pentru învățare, unde 1 este cel mai puțin,
iar 10 – cel mai mult.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Ce te-ar motiva mai mult să înveţi? Bifează 3 variante care ţi se potrivesc!


a) informaţiile predate să fie folositoare pentru viitor
b) feedback-ul oferit de profesor
c) recompensa prin laude, aprecieri pozitive, încurajări, premii
d) recompensa prin cadouri, bani, alte avantaje primite
e) orele să fie antrenante
f) părerea mea să fie luată în considerație de către profesori
g) să aplic practic ceea ce am învăţat

Date de identificare Media generală anuală în anul de studii precedent:

Vă mulţumim pentru colaborare!