Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare M2. Aplicarea la clasă.

Jurnal reflexiv (270


min)

Clasa: a II-a

Disciplina: Comunicare în limba română

Subiectul lecției: Textul literar- ” Ciuboțelele Ogarului”, după Călin Gruia

Competențe specifice:

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază

Obiective:

O.1 - să alcătuiască texte scurte cu termenii dați in avans ;

O.2 - să elaboreze predicții pe firul epic al textului;

O.3 - să sintetizeze conținutul textului pe baza cerințelor date;

O.4 - să formuleze întrebări pe marginea textului studiat;

O.5 - să introducă în enunțuri noi cuvintele necunoscute;

O.6 - să ordoneze enunțurile/ imaginile respectând firul acțiunii;

O.7 - să povestească textul pe baza imaginilor;

O.8 - să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor date;

O.9 - să realizeze Harta Povestirii ( extragerea informațiilor de detaliu cerute de cerințe)

O.10 - să caracterizeze succint personajele textului( Cvintet)

O.11 - să construiască argumente care mențin sau infirmă acțiunile personajelor;

La început am prezentat elevilor o pereche de ciuboțele realizate din carton. Din ele au extras ” termenii
cheie” : toamnă, Iepure, 2 galbeni, ciuboțele, Ogar, han , a mânca, a fugi ( se explică termenii necunoscuți)

Cu acesti termeni, am urmărit să surprind modul in care elevii stabilesc legătura dintre termeni, un fir al
posibilelor evenimente redat într- un scurt text.

Elevii prezintă în perechi textul realizat, apoi la nivelul centrului. Se alege o singura varianta pentru fiecare grup.
Se scrie pe tablă ideea principală a fiecărui taxt prezentat.

Citesc primul fragment. Verificăm care din textele realizate se apropie cel mai mult de cel audiat. Se fac predicții.
” Ce credeți că se intâmplă in continuare? Elevii notează predicția personală pe fișa primită. Se citește fragmentul
al doilea. se revine asupra predicțiilor făcute și , în rubrica alăturată notează ceea ce se intâmplă cu adevărat.

Se procedează la fel și cu celelalte fragmente. La final, se revine asupra textelor realizate de el. Elevii au participat
cu încântare la emiterea predicțiilor, ascultând apoi, curioși, să vadă ce se întâmplă.

Se citește textul integral, apoi selectiv, pe baza cerințelor date.(descrierea anotimpului, înfățișarea Iepurelui,
dialogul dintre Iepure și Ogar, necazul Iepurelui)

Pe fișa elevii completează Cadranele cu informații din text solicitate ( Ce vedem?, Ce auzim?, Sentimente ,
Învățătura)

Pe centre, elevii formulează întrebări pe marginea textului. Colegii din celelalte centre formulează răspunsul.

La finalul primei ore, elevii introduc în enunțuri noi cuvintele necunoscute.

Ora a II - a

Ora a doua debutează cu o activitate pe centre . Elevii primesc patru imagini și patru enunțuri ce surprind
informațiile esențiale corespunzătoare fiecărui fragment. Pe un poster vor lipi imaginile/ ideile principale în
ordinea desfășurării acțiunii. Se prezinta, pe rând, rezolvările.

Se povestește textul pe baza șirului de imagini.

Exercițiu - joc: ” Ajută- l pe Iepure să strângă cât mai mulți galbeni!”

Pe centre , elevii primesc un poster ce conține ”10 galbeni” . Fiecare galben conține un enunț pe marginea
textului studiat. Elevii stabilesc valoarea de adevar a enunțurilor. Propozițiile adevărate reprezinta numărul de
”galbeni” câștigați de Iepure.

Frontal, se completează Harta Povestirii . Se extrag din text informațiile solicitate.( Timpul, Locul acțiunii,
Personaje, Cauza desfășurării evenimentelor, Evenimente, Învățătura)

Cu ajutorul Cvintetului, elevii caracterizează personajele textului.

La finalul orei, elevii construiesc argumente care infirmă sau susțin acțiunile personajelor:

- A procedat corect Iepurele? De ce ?

- Și- a primit răsplata meritată Ogarul?

- Ce personaj ai vrea să fii? Cum ai fi procedat tu?

Lecția s- a dovedit a fi ” valoroasă” determinându- i pe elevi să se raporteze la experiențele lor de viață. Au


surprins acele valori morale care stau la baza unei relaționari pozitive între oameni, cât și trăsăturile negative
identificate în personajul Ogarului.
Nota maximă:10 (1)