Sunteți pe pagina 1din 1

A lucra impreuna este un succes " - Atunci când faci echipa e cel mai ușor

și folositor pentru ca spune și proverbul prea bine cunoscut " Când e unul ,
nu-i putere când sunt doi puterea creste "

-nu-i putere pentru că ați generat proiecte și programe care au schimbat vieți.
Am avut parte de toate. Și am învățat multe.
Să nu credeți că ne odihnim. Muncim în continuare, poate chiar mai mult decât
până acum", a scris Pavel Filip

Lucrul în grup - formă de activitate a învăţării prin


cooperare
LUCRUL ÎN GRUP - PRESUPUNE COOPERAREA ŞI
ACTIVITATEA COMUNĂ ÎN REZOLVAREA UNOR
SARCINI DE ÎNVĂŢARE. FĂRĂ A DESCONSIDERA
INDIVIDUALITATEA ELEVULUI, ACEASTĂ METODĂ
VALORIFICĂ AVANTAJELE MUNCII ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE ÎN GRUP, ASIGURÂND
CONDIŢIILE NECESARE PENTRU CA EFORTUL
COMUN AL ELEVILOR SĂ FIE BINE ORGANIZAT ŞI
SUSŢINUT. ÎN CALITATE DE METODĂ DE
INSTRUIRE, MUNCA ÎN GRUP ESTE ORIENTATĂ
MAI ALES SPRE ASPECTUL SOCIAL AL ÎNVĂŢĂRII,
URMĂRIND DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI
SOCIAL AL ELEVULUI.
Se bazează pe intercomunicare, comunicarea
cu ceilalţi, astfel dezvoltîndu-se relaţii
valoroase între elevi
Participă majoritatea elevilor alternîndu-se lucrul în grup cu
lucru individual, cu distribuirea clară a responsabilităţilor.