Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”

Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș


0248 / 530642
www.scoalatheodoraman.ro

“Visul incepe cu un profesor c


care crede in tine!”

PROCEDURA PENTRU COMUNICAREA CU PĂRINŢII

Denumirea procedurii Data Perioada de COD:PO


elaborării: implementare
20.05.2019
PROCEDURĂ PENTRU COMUNICAREA Data intrării Anul școlar ED.1
CU PĂRINŢII in vigoare: 2019-2020 REV.0

Elaborat CEAC Semnătura:


Verificat Responsabil CEAC Semnătura:
Aprobat Director Semnătura:
Lista de difuzare:
Exemplar Semnătura de
Nr. Destinatar document Data difuzării primire
1 Consiliul de administratie
1 Director
1 Consilier educativ

Documente de referință:
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Standardele de calitate
 Legea nr.1/2011-Legea educaţiei naţionale
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Regulamentul de ordine interioară;

SCOPUL: Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiţii de dialog şcoală-familie printr-o mai bună
implicare şi responsabilizare a părţilor implicate direct în educaţia elevilor. Prin prezenta procedură se stabilesc
metodologia şi responsabilităţi ale celor două parţi implicate în dialog.
OBIECTUL: Prezenta procedură se aplică tuturor profesorilor diriginţi şi părinţilor elevilor Şcolii
Gimnaziale,,Theodor Aman”

1/6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”
Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș
0248 / 530642
www.scoalatheodoraman.ro

“Visul incepe cu un profesor c


care crede in tine!”

ARIA DE CUPRINDERE:
Profesori diriginti, cadre didactice, consilier, maiştrii instructori, elevi, secretariat şi manageri

RESPONSABILITĂŢI: ∙Procedura va fi aplicată de către toţi învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar


şi de membrii Comisiei Diriginţilor din şcoală. ∙ Învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar şi membrii
Comisiei Diriginţilor răspund de completarea şi actualizarea permanentă a bazei cu datele personale ale elevilor
şi cele de contact ale parinţilor sau tutorilor legali. ∙Responsabilul Comisiei Diriginţilor va avea în vedere: -
Verificarea respectării acestei proceduri; - Asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de
desfăşurarea curentă a procedurii (procesele- verbale ale şedinţelor cu părinţii, alte documente ce atestă
comunicarea cu părinţii elevilor). ∙Elevii poartă responsabilitatea completării corecte a formularului tipizat de la
Anexele 1 şi 2.

PASI :
Pentru .
Profesorii diriginti
1. La inceputul anului scolar la prima intilnire programata cu parintii şi elevii, profesorii diriginti au
obligatia:

a) de a prezenta prevederile regulamentului scolar de ordine interna cu accent pe:


-stabilirea de comun acord a limitelor unei tinute vestimentare decente(atit pt.fete cat şi pt.baieti);
-aplicarea sanctiunilor este insotita de scaderea notei la purtare(pt.absente nemotivate,
-folosirea telefonului mobil este interzisa in timpul orelor de curs;

b) de a cere informatii parintilor pentru a se forma baza de date pentru elevi, referitor la adresa, locul de
munca al parintilor, nr. de telefon la care pot fi contactati in caz de nevoie, iar mai ‘‘nou’’e necesar
chestionarul pt.parinti(CEAC){-la prima sedinta };

c) de a alege prin vot liber Comitetul de Parinti pe clasa.

d) sa se prezinte legislatia de acordare a burselor:bursa sociala( pt.venituri mici :1/2 din salariul minim pe
economie-pe membru de familie; pt.elevii din internat cu parinti cadre didactice), bani de liceu, burse
de merit (media gen. 9,50-10 in procent de 1% din total elevi ), burse de studiu (media gen.sub 9,50,
in procent de 1,5% din total elevi), decontarea transportului in totalitate pt.judet şi 50% in
municipiu);

e) sa informeze parintii cu privire la prevederile legale referitoare la transferul elevilor, certificarea


competentelor profesionale, bacalaureat şi metodologia de continuare a studiilor;

f) sa se solicite parintilor pareri/sugestii in vederea amenajarii sali de clasa / posibilitatea sponsorizarii;

j) sa prezinte pe scurt utilitatea”Cabinetului psihologic ” in scoala;

k) de a stabili data viitoarei intilniri ( sugestii pt.armonizarea intalnirii);


2/6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”
Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș
0248 / 530642
www.scoalatheodoraman.ro

“Visul incepe cu un profesor c


care crede in tine!”

2. Pe parcursul semestrului anului scolar profesorii diriginti vor contacta parintii/tutorele elevilor ori de
cite ori se impune, prin: folosirea telefoanelor
din scoala sau personale; in scris sau prin programul’’www.parinte –profesor’’

3. Profesorii diriginti vor colabora permanent pentru urmarirea frecventei , daca este cazul se organizeaza
intilniri şi discutii cu parintii ai caror elevi absenteaza frecvent şi nejustificat, in vederea gasiri cauzei şi
a remedierii acesteia.

4. Cu ocazia anumitor evenimente festive din scoala : Serbarea de Craciun, Ziua Eminescu, Serbarea de
8 Martie, 1 Decembrie, Premierea de sfarsit de an, etc. profesorii diriginti au datoria de a invita şi
parintii.

5. Profesorii diriginti trebuie sa comunice in scris parintilor:


- situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare(care au ca efect scaderea notei la purtare), scaderea
notei la purtare la 10 absente nemotivate, neincheierea situatiei scolare sau repetentia;
-programul de desfasurare a examenelor de corigenta/ incheierea situatiei scolare;

6. Profesorii diriginti vor felicita parintii sau tutori elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de
copiii lor la invatatura sau in cazul activitatilor extrascolare.

7. Profesorii diriginti vor organiza activitati extracurriculare;

8. Pentru imbunatatirea relatiei scoala- parinti, la intilnirea cu parintii se pot invita cadrele didactice ce
predau la clasa, astfel “drumul” informatiei e mai scurt şi se pot afla inclinatiile elevilor.

Pentru Secretariat:

1. Toate informatiile scrise trimise de catre profesorii diriginti, parintilor, vor fi inregistrate
.
Pentru Manageri:

1. La intilnirile pe scoala cu reprezentantii parintilor, managerii ii vor informa pe parinti despre


investitiile, dotarile facute/ce urmeaza a fi facute( vor aprecia implicarea parintilor, daca e cazul, se pot
acorda şi diplome ) .

Anexa 1.
3/6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”
Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș
0248 / 530642
www.scoalatheodoraman.ro

“Visul incepe cu un profesor c


care crede in tine!”

FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Nume: .................................
Prenume: ...........................
Data şi locul naşterii: ziua........luna.......................anul.................localitatea...........................................
Telefon: fix.............................................................mobil....................................................................
Adresă e-mail: ......................................................................................................................................
Date personale:
Calculator personal : da nu
Hobby-
uri: .................................................................................................................... ............................................
.................................................................... ...................................................................................................
.............
. Obiective ale anului şcolar
: .......................................................................... . ........................................................................................
....................................................... ................................................................................................................
...............................
Fişa părinţilor şi a fraţilor
Tata: Nume: .........................................................................................................................
Prenume: .....................................................................................................................
Data naşterii: ..............................................................................................................
Profesie: .....................................................................................................................
Loc de muncă (ocupaţie):...........................................................................................
Telefon: ....................................................................................................................
. Mama: Nume: .........................................................................................................................
Prenume: ....................................................................................................................
Data naşterii: .............................................................................................................
Profesie: ....................................................................................................................
Loc de muncă (ocupaţie):..........................................................................................
Telefon: ....................................................................................................................
Fraţi (surori): Nume şi prenume .........................................................................................
Vârsta ......................
Ocupaţia............................
Nume şi prenume .........................................................................................
Vârsta ......................
Ocupaţia............................

Notă: Fişa individuală se va preda însoţită de copie xerox a certificatului de naştere

4/6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”
Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș
0248 / 530642
www.scoalatheodoraman.ro

“Visul incepe cu un profesor c


care crede in tine!”

Anexa 2.

FIŞA DE EVALUARE A NEVOILOR ELEVULUI

Nume şi prenume:………………………………………..
Clasa:…………….
1. CALITATEA STILULUI DE VIATĂ
1) Programul de somn (minimum 8 ore): DA NU
2) Ora obişnuită de culcare: După ora 21 După ora 22 După ora 23.
3) Practicarea sportului în aer liber (minim 3 ore săptămânal) DA NU
4) Ore petrecute săptămânal în faţa calculatorului şi/sau a televizorului: Sub 12 ore Peste12 ore
5) Coonsum de ţigări: DA NU
6) Consum de alcool: DA NU 7) Consum de cafea: DA NU
8) Regim alimentar – 3 mese pe zi: DA NU
9) Consum de fructe şi legume: Mult Puţin Deloc
10) Ore/zi alocate pregătirii temelor: O ore 2-4 ore mai mult de 4 ore
11) În timpul liber preferă:
a)Să citească o carte
b) Să se plimbe Să meargă la distracţii cu prietenii
c)Să stea în faţa calculatorului
12) Consideraţi că fiul/fiica dv.este informat(ă) corect despre problemele sexuale DA NU
2. PLAN PENTRU CARIERĂ
1) Fiul/fiica dv. a luat o decizie privind propria carieră: DA NU
2) După părerea dv. motivele care l-au influenţat (au influenţat-o) să ia această decizie sunt:
………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………….....................................................................................................
3) Fiul/fiica dv. are aptitudini în domeniul: artistic, tehnic, ştiinţelor exacte, umaniste,etc:
………………………………………………………………………………………………………………………
………
4) Cum îşi manifestă aceste aptitudini
………………………………………………………………………………………………………………………
………
5) Fiul/fiica dv. este informat/-ă cu privire la traseul profesional ce corespunde carierei alese: DA NU
6) Există realizări în domeniul de carieră ales: DA NU
7) Ţinând cont de mobilitatea pieţei muncii, fiul/fiica dv. are şi o altă opţiune de carieră: DA NU

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE PĂRINŢI-COPII


1) O discuţie obişnuită cu fiul/fiica dv. durează: 10 MIN O ORA MAI MULT DE O ORA
2) Există subiecte pe care fiul/fiica dv. nu vrea să le abordeze: DA NU Care sunt acestea:
………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………….....................................................................................................
3) Fiul/fiica dv. este mai apropiat de: MAMA TATA ALTE PERSOANE
5/6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”
Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș
0248 / 530642
www.scoalatheodoraman.ro

“Visul incepe cu un profesor c


care crede in tine!”

4) Participaţi la educaţia sexuală a fiului/fiicei dv.: DA NU


5) Dacă, da, cine participă mai mult: MAMA TATA
6) Cât din timpul liber este dispus fiul/fiica să petreacă cu dv.: 2 ORE/ZI 1 ORA/ZI MAI PUTIN DE O ORA/ZI
7) Sunteţi puşi la curent cu eventualele probleme sentimentale ale fiului/fiicei dv.: DA NU
8) Aţi observat o schimbare în comportamentul fiului/fiicei dv. (tendinţă spre agresivitate, izolare, refuzul
dialogului, nervozitate, agitaţie, etc.) DA NU

6/6