Sunteți pe pagina 1din 4

Probă de evaluare

la limba și literatura română


a elev________din clasa a XI-a
Numele, Prenumele________________________________
Data____________________________________________
Citește cu atenție textul și realizează sarcinile propuse:
Decor
Copacii albi, copacii negri Cu pene albe, pene negre
Stau goi în parcul solitar O pasăre cu glas amar
Decor de doliu, funerar ... Străbate parcul solitar...
Copacii albi, copacii negri. Cu pene albe, pene negre...

În parc regretele plâng iar... În parc fantomele apar...

Și frunze albe, frunze negre;


Copacii albi, copacii negri;
Și pene albe, pene negre,
Decor de doliu, funerar...

În parc ninsoarea cade iar... (G.Bacovia)


1. Care este rolul versurilor individuale, după fiecare strofă? 1p.
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________
2. Propune câte un sinonim contextual pentru cuvintele: 3p.
Regretele___________________
Glas_____________________
Fantomele__________________

3. Alcătuiește câte un enunț cu vocabula alb cu sens conotativ și 4p.


denotativ:
Sens
denotativ________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Sens
conotativ________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Plasează în câte un enunț sintagmele decor funerar și glas amar : 4p.


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
5. Comentează, în 2-3 enunțuri, semnificația titlului: 6p.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Formează câmpul noțional al planului exterior, selectând 4p.
substantivele și cuvântul determinativ:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
7. Comentează, în spațiul rezervat, simbolul copaci, din I strofă, 8p.
raportându-l la alt simbol, stare și cromatic din aceeași strofă.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
8. Selectează din conținutul poeziei o figură de stil și comenteaz-o în 8p.
spațiul rezervat.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9. Argumentează, într-un text coerent, de 20 de rânduri, prezența 12p
muzicalității versurilor bacoviene cu referire la simbol, cromatic,
starea eului liric, refren și simetria conținutului.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
10 Demonstrează, cu 2 argumente, apartinența poeziei la simbolism. 4p.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Corectitudine: 0 1 2 3 4 5 6
Punctaj____________ Nota_________________