Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

CADRU DIDACTIC: Ioniță Robert George


UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala „Nicolae Bălcescu”, Ploiesti
ARIA CURRICULARA: Om si societate
CLASA: a VII-a C
OBIECTUL: Geografia Continentelor Extraeuropene
UNITATEA DE INVATARE: Africa
SUBIECTUL LECTIEI: Africa-specificul demografic
TIPUL LECTIEI: Lecție de formare de priceperi și deprinderi (Mixta)
RESURSA DE TIMP: 50 minute
SCOPUL LECTIEI: Transmiterea şi însuşirea unor noi cunoştinţe specifice temei
„ Africa- specificul demografic ”
DATA: 16.01.2020

COMPETENTE GENERALE
1. Prezentarea realităţii geografice utilizând mijloace şi limbaje specifice
2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografic
3. Studierea spaţiului geografic realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare
4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE


1.1. Precizarea in cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici identificaţi în contexte diferite
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice
4.2. Ierarhizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic

Obiective de referinţă
1. Să identifice asemănări si deosebiri intre diferite regiuni si tari;
2. Să interpreteze suporturi cartografice caracterizand elementele identificate;
3. Să utilizeze corect numele proprii auzite sau citite;
4. Să identifice actiunile cu caracter global.

Obiective operaţionale.
La sfârşitul activităţii de învăţare elevii vor fi capabili:
O1. să localizeze pe hartă continentul Africa;
O2. sa indentifice pe harta din manual zonele cu "densitati mari "de populatie;
O3. sa expuna informatii generale despre numarul locuitorilor (densitatea populatiei)areale cu
densitate mare sau mica utilizand notiunile si harta din manual;
O4. sa identifice principalele grupe de populatie care traiesc astazi pe teritoriul acestui continent
utilizand textul din manual;
O5. să indice la hartă tarile cu o populatie numeroasa.
Resurse materiale:
1. harta fizică şi politică a Africii
2. manualul
3. atlasul
4. fise de lucru
5. imagini

Resurse procedurale: învaţarea prin descoperire dirijată, explicatia, conversaţia euristică, exerciţiul,
descoperire
Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuala

Bibliografie:

 Negut Silviu, Popa Ionut si Carmen Raduclescu, (2019); „Geografia continentelor


extraeuropene-manual pentru clasa a VII-a”, Ed. Art Klett, Bucureşti

 Melania şi Ştefan Hanciu, (2007); „Geografia continentelor extraeuropene caiet de


activitate independenta pentru clasa a VII-a,

 Nicolae Ilinca, ( 2008); „Didactica geografiei”, Editura Corint, Bucuresti


Desfaşurarea activităţii

Nr Ob Etapele Activitatea Evaluare


Activitatea elevilor Resurse
crt op. lecţiei profesorului
1. Moment Verifică prezenţa Comunicarea absenţilor Procedurale: Atentionare
organizatoric Pregăteşte materialul Pregătirea pentru lecţie --conversaţia Aprecieri
1’ necesar desfăşurării orei
în condiţii optime

2. Verificarea Verificarea orala a Elevii răspund oral la Procedurale: Apreciere orală


cunoştinţe cunostintelor din lectia -activitate frontală
întrebări
lor anterioare anterioara cu titlul -lucrul cu harta;
10’ Materiale:
“Africa-hidrografia,clima
-Harta fizică a
si biogeografia” prin lumii;
intrebari scurte. -Manualul;
-Harta fizică şi
politică a Africii;
3. Captarea Cere elevilor sa identifice Elevii răspund cerinţei Procedurale: Atentionare
atenţei imaginile prezentate. -activitate frontala
2’
4. Anunţarea Se precizează obiectivele Elevii notează în caiete Procedurale: Atentionare
temei şi a lecţiei -observarea
obiectivelor Se scrie titlul pe tablă dirijată;
operaţionale -conversaţia
„Africa-specificul
1’
demografic”
5. Se notează pe tablă titlul Observ si raspund: Procedurale:
Dirijarea noii lecţii: „Africa- Africa ocupa locul II pe plan -conversaţia
învăţării specificul demografic” mondial. -expunerea
25’ -experimentul
O1 Cer elevilor sa analizeze Asculta si noteaza. Citesc pe -exerciţiul
diagrama privind harta din atlasul geografic -descoperirea Observarea comportamentului
ponderea populatiei (sau manual) si formuleaza
-lucrul cu manualul elevilor
fiecarui continent.
raspunsuri corecte sub
Profesorul le expune indrumarea profesorului.
primele notiuni generale
cu privire la numarul Citesc textul din manual,
locuitorilor din Africa. identifica principalele grupe
rasiale.
Care sunt factorii care
determina raspandirea
O2 populatiei?
Citesc documentele expuse
Sa analizam impreuna spre analiza. Stimularea participarii elevilor
harta si sa identificam Reflecteaza.
regiunile cu densitati mari
de populatie. Sub indrumarea profesorului,
elevii explica faptele
Sa analizam textul din sesizate, le mentioneaza si
manual si sa identificam aplica in alte situatii
O3 principalele grupe de cunostiintele invatate.
populatie din Africa.
O4
Elevii descriu diferitele
Profesorul le cere elevilor
caracteristici pe baza
sa identifice din tabelele Stimularea participarii elevilor
imaginilor, prin analiză,
din manual urmatoarele
prin comparaţii.
date: - numarul de
locuitori ai continentului
si modul lor de repartizare
6. Feed-back-ul Explicati contrastele Realizează, sintetizează, Procedurale:
5’ geografice intalnite in răspund -exerciţiul Apreciere orală
O4 Africa. Materiale:
O5 V-ar placea sa locuiti pe -manualul Notarea
teritoriul Africii? De ce ? -harta
7. Obţinerea Se realizează cu ajutorul Realizează, sintetizează, Procedurale:
performanţei unei fişe de lucru. răspund -exerciţiul Apreciere orală
5’ Materiale:
-fişe de lucru Notarea

8. Precizarea Comunică tema: Ascultă si notează Procedurale:


temei pt. acasă Pregătirea lecţiei după conversaţia
1’ caietul de notiţe, manual. explicaţia Observarea comportamentului
Completarea acestui elevilor
conţinut din alte surse
(reviste, TV, internet).
SCHEMA LECTIEI
(se va intocmi la tabla)
POPULATIA SI ASEZARILE UMANE ALE AFRICII
-
1.3 miliarde locuitori
-
Densitatea 42 loc/km2
-
Factorii care determina raspandirea populatiei: clima, relief, raspandirea resurselor
naturale
-
54 state din care 3 sunt monarhii si restul sunt republici
-
Concentari ale populatiei: Nordul Africii (Maroc, N. Algeriei, Tunisia), Africa de Vest
(Burkina, Coasa de Fildes, Ghana, Nigeria, Congo) jumatatea estica a Africii de Sud,
Etiopia.
-
Zone cu densitate redusa a populatiei: regiunile desertice si semidesertice, zona
ecuatoriala
-
Domina populatia rurala
-
Organizare in triburi (masai, sudanezi, niloti, hotentoti, bosimani, zulusi)
-
Nordul Africii = populatii berbero-arabe (musulmani)
-
Restul africii = populatii de rasa neagra (animiste)
-
Natalitatea = 33.6‰ ; Mortalitatea = 8.4‰ ; SN=25.2‰
-
Populatie intinerita (60%, intre 0-24 ani)

Asezarile rurale
-
57.5%
-
Case rotunde, din lut, cu o singura incapere (lipsa strazilor, doar o piata centrala)
-
In Africa de Nord => case din piatra
-
In desert = cortul (exceptie Sahara =>in oaze = case din lut, cu acoperis drept)
Asezarile urbane
-
Intemeiate de europeni in sec. XIX si XX (exceptie Egipt, litoralul estic si nordic)
-
In regiuni cu resurse naturale
-
Partea centrala moderna, periferiile = „cartierele saraciei”
-
Orase: Cairo, Cape Town, Kinshasa (Congo)