Sunteți pe pagina 1din 2

Data: ________________ Nume și prenume: __________________ Data: ________________ Nume și prenume: __________________

PROBĂ DE EVALUARE PROBĂ DE EVALUARE


CLASA A IV-A, ISTORIE CLASA A IV-A, ISTORIE

1. Completează spațiile punctate cu informații potrivite. 1. Completează spațiile punctate cu informații potrivite.
 Poporul francez a luat naștere prin cucerirea .............................. de către  Poporul francez a luat naștere prin cucerirea .............................. de către
........................................... . ........................................... .
 ........................... au pus bazele democrației și întemeiau colonii.  ........................... au pus bazele democrației și întemeiau colonii.
 Pe teritoriile de azi ale rușilor, polonezilor și sârbilor trăiau în trecut  Pe teritoriile de azi ale rușilor, polonezilor și sârbilor trăiau în trecut
..................................... . ..................................... .
 În Peninsula Italică au trăit în epoca medievală .......................................  În Peninsula Italică au trăit în epoca medievală .......................................
 Atât dacii, cât și romanii credeau în mai mulți zei, deci erau  Atât dacii, cât și romanii credeau în mai mulți zei, deci erau
............................................. . ............................................. .
 Zamolxis era zeul suprem al ......................................... .  Zamolxis era zeul suprem al ......................................... .
 Războaiele dintre daci și romani au avut loc între anii: ...........................  Războaiele dintre daci și romani au avut loc între anii: ...........................
................................ . ................................ .
 În secolele al X-lea și al XIII-lea, ungurii cuceresc ....................................  În secolele al X-lea și al XIII-lea, ungurii cuceresc .................................
 Basarab I a fost conducător în .............................. ...................................  Basarab I a fost conducător în .............................. ...................................

2. Răspunde la întrebările următoare. 2. Răspunde la întrebările următoare.


a) Care sunt cetățile grecești de pe țărmul Mării Negre? a) Care sunt cetățile grecești de pe țărmul Mării Negre?
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
b) Din ce țărișoară făceau parte voievodatele lui Menumorut, Glad și b) Din ce țărișoară făceau parte voievodatele lui Menumorut, Glad și
Gelu? Gelu?
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
c) Care stat medieval românesc s-a format printr-o dublă ,,descălecare”, a c) Care stat medieval românesc s-a format printr-o dublă ,,descălecare”, a
lui Dragoș și Bogdan? lui Dragoș și Bogdan?
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________

3. Realizează corespondența dintre informațiile din coloana A cu cele 3. Realizează corespondența dintre informațiile din coloana A cu cele
din coloana B. din coloana B.
A B A B
 Dacii a cucerit Dacia, conducător al romanilor  Dacii a cucerit Dacia, conducător al romanilor

 Sarmizegetusa sau geții, făceau parte din neamul tracilor  Sarmizegetusa geții, făceau parte din neamul tracilor

 Traian conducător al Dacilor, învins de Traian  Traian conducător al Dacilor, învins de Traian

 Decebal capitala Daciei  Decebal capitala Daciei

 Lupta de la Posada a descoperit America  Lupta de la Posada a descoperit America

 Cristofor Columb 1330, independența față de Regatul Ungariei  Cristofor Columb 1330, independența față de Regatul Ungariei

 Fernando Magellan a descoperit că pământul e rotund  Fernando Magellan a descoperit că pământul e rotund

4. Ce este etnogeneza românească? Explică unde, când și cum s-a 4. Ce este etnogeneza românească? Explică unde, când și cum s-a
format poporul român. format poporul român.
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________ _________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și