Sunteți pe pagina 1din 3

SQL

61: Se dau tabelele:STUDENTI(CodStud, NumeStud, Facultate, LoculNasterii) PROFESORI(CodProf, NumeProf,


Catedra, GradDidactic, LoculNasterii). Propuneti o interogare SQL care va returna studentii si profesorii din afara
Bucurestiului.
Select NumeStud, NumeProf
From Studenti,Profesori
Where Studenti.LoculNasterii=Profesori.LoculNasterii
And LoculNasterii <> ’Bucuresti’ ;
62: Se da tabelul:CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu ). Propuneti o interogare SQL care va
afisa zilele in care s-au emis mai mult de 2 chitante.
SELECT day(datachitanta) as ziua
from chitante
group by day(datachitanta)
having count(nrchitante)>;
. 63: Se da tabelul:ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)Propuneti o
interogare SQL care va afisa numarul de salariati pe fiecare compartiment care incepe cu litera „A”.
SELECT compartiment, count(codangaj) as NrSalariti
from angajati
group by compartiment
having compartiment LIKE 'A*';
64: Se dau tabelele:CLIENTI (CodCL, Nume, Oras, Adresa, Telefon, ContBancar)FACTURI (NrFactura, DataFact,
Valoare, CodCL)Propuneti o interogare SQL care va afisa numele clientilor pentru care nu au fost emise facturi in data de
1 mai 2007.
SELECT Nume,
From CLIENTI, FACTURI
Where CLIENTI.CodCL=FACTURI.CodCL
AND DataFact <> #05/01/2007#;
65: Se da tabelul:ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, profesia)Propuneti o interogare SQL care va permite
stergerea salariatilor angajati înainte de începutul anului 2006 cu profesia “economist”.
Delete
From ANGAJATI
Where DataAngajare < #01/01/2006# AND profesia ='economist';
66: Se dau tabelele:CLIENTI (CodCL, Nume, Oras, Adresa, Telefon, ContBancar)FACTURI (NrFactura, DataFact,
Valoare, CodCL)Propuneti o interogare SQL care va afisa suma totala facturata pe fiecare oras in luna iulie 2006.
Select sum(Valoare) as SumaTotala,Oras
from CLIENTI, FACTURI
Where CLIENTI.CodCl=FACTURI.CodCl and month(DataFact) = 7
Group by Oras;
67: Se dau tabelele:CLIENTI (CodCL, Nume, Oras, Adresa, Telefon, ContBancar)FACTURI (NrFactura, DataFact,
Valoare, CodCL)Propuneti o interogare SQL care va permite stergerea numarului de telefon pentru clientii din afara
Bucurestiului.
Delete Telefon
From CLIENTI
Where oras <>'Bucuresti';
68: Se da tabelul:CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu )Propuneti o interogare SQL care va avea
ca efect micsorarea cu 10% a sumelor de pe chitantele eliberate la ghiseul numarul 3 în anul 2006.
Update chitante
SET Suma=Suma*0.9
Where nrghiseu=3 AND year(datachitanta)=2006;
69: Se da tabelul:ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, profesia, Salariu)Propuneti o interogare SQL care va
permite majorarea salariului cu 1% pentru salariatii angajati în anul 2005.
Update ANGAJATI
SET Salariu=Salariu*1.1
Where year(DataAngajare)=2005;
70: Se da tabelul:CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu )Propuneti o interogare SQL care va avea
ca efect afisarea valorii totale incasate in fiecare luna a anului curent.
Select month( DataChitanta) , sum(Suma) as ValoareaTotala,
From chitante
Where year(DataChitanta)=year(date())
Group By month(DataChitanta);
71: Se dau tabelele:CLIENTI (CODC BYTE, NUME C, ADRESA M)TITLURI (NRTITLU INTEGER, DENUMIRE
CHAR, SOCEM CHAR)Propuneti o interogare SQL care va avea ca efect crearea celor doua tabele.
Create table CLIENTI (CODC byte primary key, NUME char(20), ADRESA memo);
Create table TITLURI(NRTITLU integer primary key, DENUMIRE char(30), SOCEM char(20));
72: Se dau tabelele:CLIENTI (CODC BYTE, NUME C, ADRESA M)ACHIZITIE (CODC BYTE, NRTITLU
INTEGER, DATA_ACHIZ DATE, VAL_ACHIZ INTEGER)Propuneti o interogare SQL care va avea ca efect afisarea
valorii totale si minime realizate de fiecare client in parte.
Select nume, sum(VAL_ACHIZ) as Valoare_totala, min(VAL_ACHIZ) as Valoare_minima
From CLIENTI, ACHIZITIE
Where CLIENTI.CODC=ACHIZITIE.CODC
Group by nume;
73: Se dau tabelele:CLIENTI (CODC BYTE, NUME C, ADRESA M)TITLURI (NRTITLU INTEGER,
DENUMIRECHAR, SOCEM CHAR)ACHIZITIE (CODC BYTE, NRTITLU INTEGER, DATA_ACHIZ DATE,
VAL_ACHIZ INTEGER)Propuneti o interogare SQL care va avea ca efect afisarea titlurilor achizitionate de clientii ale
caror achizitii au depasit o anumita valoare.
select DENUMIRE, Nume, sum(VAL_ACHIZ) AS VAL_ACHIZITIE
from CLIENTI, TITLURI, ACHIZITIE
where CLIENTI.CODC=ACHIZITIE.CODC AND TITLURI.NRTITLU=ACHIZITIE.NRTITLU
group by Nume having sum(VAL_ACHIZ)>200;
74: Se dau tabelele:CLIENTI (CODC BYTE, NUME C, ADRESA M)TITLURI (NRTITLU INTEGER, DENUMIRE
CHAR, SOCEM CHAR)ACHIZITIE (CODC BYTE, NRTITLU INTEGER, DATA_ACHIZ DATE, VAL_ACHIZ
INTEGER)Propuneti o interogare SQL care va avea ca efect afisarea valorii totale a tranzactiilor efectuate de un anumit
client intr-o anumita perioada.
SELECT sum(VAL_ACHIZ) AS VAL_ACHIZITIE
FROM CLIENTI, ACHIZITIE
WHERE CLIENTI.CODC=ACHIZITIE.CODC AND NUME='ION' AND DATA_ACHIZ BETWEEN #04/01/2014# AND
#04/30/2014#;
75: Se da tabelul:CLIENTI (CODC BYTE, NUME C, ADRESA M)Propuneti o interogare SQL care va avea ca efect
modificarea structurii tabelei clienti prin adaugarea unei camp de tip intreg numit NRTEL.
INSERT INTO CLIENTI (nrtel)
VALUES ('0726125458') ;
76: Se dau tabelele:CLIENTI (CODC BYTE, NUME C, ADRESA M)VANZARI (CODC BYTE, NRTITLU
INTEGER, DATA_VANZ DATE, VAL_VANZ INTEGER)Propuneti o interogare SQL care va avea ca efect afisarea
valorii totale a vanzarilor efectuate de un client intr-o anumita perioada:
Select NUME, sum(VAL_VANZ) as Val_vanzarilor
From CLIENTI, VANZARI
Where CLIENTI.CODC=VANZARI.CODC
Group By NUME
Having DATA_ACHIZ BETWEEN #04/01/2014# AND #04/30/2014#;
77: Ce informatii vor fi afişate de interogarea descrisa de figura următoare?Field Nrfactura Valoare
Datafact Denumire Table Facturi Facturi Facturi Furnizori Criteria Between [vi] and [vf]
[Tastati ziua:]
Se vor afisa Facturile care au valoarea cuprinsa intre doua valori si emise intr-o anumita perioada
78: Ce tip de interogari este cel mai utilizat in practica? Descrieti tipul respectiv.
Interogari de selectie simple – select,from,where, order by
Interogari de slectie agregate- se fol count, sum, avg, max, min
79: Ce rol indeplineste funcţia SQL COUNT() si in ce tip de interogari poate fi utilizata?
Funcţia SQL COUNT() numara inregistrarile care indeplinesc o anumita conditie
80: Ce metode pot fi utilizate in MS Access pentru a crea un formular? Descrieti fiecare modalitate.