Sunteți pe pagina 1din 3

TEHNOLOGII WEB

101: Dati exemplu de marcaj HTML care realizeaza introducerea unui element al unei liste.
<li> - tagul de introducere al unui nou rand in lista
102: Cand poate fi utilizat atributul HTML TYPE (exemplificati).
Atributul TYPE se utilizeaza la textbox-uri pentru a defini tipul de data introdus (password, text, button, radio, etc).
103: Pentru a scrie formula apei (H2O) într-o pagină web se va folosi sintaxa:
<p>H<sub>2</sub>O</p> Se va folosi tagul <sub> pentru a scrie indicele
104: Care sunt atributele tagului HTML "Font" ?
Color – pentru alegerea culorii Face – pentru alegerea stilului (Times New Roman, Calibri, etc) Size – Pentru alegerea dimensiunii
105: Să considerăm pasajul de cod HTML următor:
<font size=10 color="red"> Marcajele HTML <font color="blue"> pot fi </font> vide <font size=12> sau container </font></font>.
Ce va fi afisat in browser?
Browser-ul afiseaza textul de mai sus cu marimea de 10.
Marcajele HTML – sunt afisate cu rosu
pot fi – sunt afisate cu albastru
vide – sunt afisate cu rosu
sau container – afisat cu rosu si marime 12
106: Câte liste generează secvenţa de cod HTML prezentată mai jos?
<ul>
<li>Dimensiune</li>
<ul><li>Mare</li>
<li>Mica</li></ul>
<li>Culoare</li></ul> Codul genereaza 2 liste.
107: Care din următoarele valori pentru atributul „align” al elementului HTML CAPTION plasează eticheta de tabel
deasupra tabelului: top, bottom, left, right?
Atributul TOP
108: Consideram tabelul definit prin secvenţa de cod HTML mai jos:
<table width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td rowspan=2>a</td>
<td >b</td>
</tr>
<tr>
<td >c</td>
<td>d</td>
</tr>
</table>
Câte celule va conţine linia a doua? (justificati) .
Linia 2 contine 3 celule deoarece prima coloana ara atributul rowspan 2 si celula 1 din randul 1 ocupa si locul 1 din randul 2 fortand
cele doua celule din randul 2 sa mearga in dreapta un spatiu.
109: Ce utilizeaza HTML pentru descrierea documentelor Web?!DOCTYPE
110: Marcajul HTML <OL> este folosit pentru a defini...? (dati exemplu)
Tagul defineste o lista ordonata care poate fi numerica sau alfanumerica (1,2,3 / a,b,c)
<ol>
<li>Elementul 1</li>
<li>Elementul 2</li>
</ol>
In acest stadiu ne va afisa:
1. Elementul 1
2. Elementul 2
111: Care din următoarele linii de cod HTML conţin erori? (explicati)
• <TABLE valign="top">
• <TR valign="top">
• <TD border=1>
• <TD width=100%>
<Table valign=”top”> - se pot alinia doar liniile si coloanele
112: Pentru a determina ca o celulă a unui tabel de pe o pagină web să ocupe spaţiul a două sau mai multe coloane ce
atribut se foloseste? (dati exemplu)
Se va folosi atributul colspan
113: Pentru a crea o legătură, prin intermediul textului „Pagina doi” către fişierul doi.html, aflat în acelaşi director/folder
cu fişierul curent, ce secventa de cod HTML veti folosi?
<a href=”doi.html”>Pagina 2</a>
114: Care este efectul folosirii in HTML a etichetei <marquee> ? Dati exemplu.
Textul folosit in interiorul etichetei se misca pe linie de la dreapta la stanga de n ori.
115: În HTML, eticheta <HR> ce functie indeplineste?
Eticheta HR trage o linie orizontala in interiorul containerului sau pe toata pagina daca nu este inclusa intr-un container redimensionat
(div)
116: Ce atribut se adauga marcajului HTML <OL> pentru a începe numerotarea de la o valoare diferită de 1? (dati
exemplu)
<ol start=50>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2</li>
</ol>
50. Element 1
51. Element 2
117: Ce atribut se foloseste pentru a modifica grosimea bordurii unui tabel pe o pagină web? Dati exemplu.
Atributul border
<table border=4>
118: Dati un exemplu de legatura dintr-o secvenţă de cod HTML spre un fişier din altă locaţie.
<a href="C:/Users/Administrator/Desktop/nume_fisier.extensie">Ana</a>
<a href="D:/Poze/nume_fisier.extensie">Are</a>
119: Ce cod se foloseste pentru a adauga un spatiu pe o linie in HTML?
&nbsp;
120: Dati un exemplu de cod care insereaza o imagine in HTML.
<img src="C:/Users/Administrator/MyDocument/anaAreMere.jpg" alt=””>