Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECT PSIHOLOGIE BACALAUREAT - 2018 - 2019

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. Depistează care din variantele de răspuns conține o eroare stiintifica.
În raport cu procesele psihice percepția, reprezentarea și gândirea, imaginația:
a. ca și percepția, poate prelucra un conținut informațional de natură intuitivă
b. ca și reprezentarea, beneficiază de prelucrări operaționale realizate de gândire și de informații din memorie,
vehiculate prin limbajul intern.
c. ca și gândirea, conferă raționalitate actelor umane
d. ca toate celelalte procese psihice menționate în enunț (percepția, reprezentarea și gândirea), imaginația se
desfășoară nu numai în plan conștient, ci presupune raporturi și treceri reciproce între conștient – subconștient –
inconștient
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2. Depistează care din variantele de răspuns conține o eroare științifica.


Reactualizarea informațiilor:
a. este singurul proces al memoriei unde putem combate uitarea
b. deși se poate realiza în prezența obiectului care a mai fost perceput anterior, ea este dependentă și de
subiectivitatea celui care o reactualizează
c. poate avea un conținut informațional care reflectă însușiri concrete sau abstracte
d. se realizează întotdeauna în raport cu anumite legi și factori care ghidează procese
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. Depistează care din variantele de răspuns conține o eroare științifica.


Atunci când recapitulăm pentru o materie de studiu:
a. este implicată memorarea voluntară, în varianta ei intenționată sau neintenționată
b. este implicată memorarea logică, strâns legată de păstrarea de scurtă durată
c. este implicată păstrarea informațiilor, ca proces pasiv, realizat în subconștient
d. este implicată reactualizarea, realizată atât în prezența obiectului (reproducere), cât și în absența lui
(recunoaștere)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4. Alegeţi varianta falsă.


“Memorarea voluntară/ intenţională intră în funcţiune mai ales atunci când avem de îndeplinit activităţi ....”
a. dificile.
b. interesante.
c. monotone.
d. noi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. Caracteristic pentru memorarea involuntară este faptul că:


a. este facilitată de interes şi foloseşte mijloace mnemotehnice
b. lipsesc intenţia şi scopul memorării
c. necesită energie psiho-nervoasă şi motivaţie
d. este de scurtă durată și implică voința
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6. Leonardo da Vinci a proiectat obiecte care au fost efectiv realizate câteva secole mai târziu, folosind:
a. imaginatia reproductivă si reveria;
b. imaginatia reproductivă si strategiile euristice
c. imaginatia involuntară si strategiile algoritmice
d. imaginatia creatoare si strategiile euristice
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7. Imaginaţia reproductivă se deosebeşte de reprezentări prin faptul că:


a. corespunde datelor din experienţa anterioară.
b. redă date ale realităţii cunoscute de subiect.
c. rezultă dintr-o combinare nouă a datelor.
d. este cu atat mai valoroasa, cu cat se indeparteaza mai mult de realitate
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8. Pentru a răspunde la întrebarea ”cum te vezi peste 10 ani?”:


a. sunt suficiente construcțiile logice, raționale
b. apelezi la imaginația reproductivă
c. apelezi la reprezentare
d. combini imagini și idei, creând un vis de perspectivă

9. Ciclopul din mitologie ilustrează procedeul imaginativ numit:


a. aglutinare
b. omisiune
c. substituire
d. modificare
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Reveria:
a. stimulează creativitatea, de aceea se recomandă repetarea și prelungirea acestor momente
b. este recomandată ca o cale de stimulare a voinței
c. stimulează creativitatea numai dacă se manifestă pe termen scurt
d. poate fi cu atât mai favorabilă dezvoltării personalității, cu cât se prelungește mai mult
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale imaginației, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri
adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga
si cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
a) Visul din timpul Constă în proiectarea mentală a drumului propriu de dezvoltare în acord cu posibilitățile
somnului personale, condițiile și cerințele sociale
b) Imaginația Se realizează în starea de veghe, pe fondul relaxării, având aspectul unui experiment
reproductivă mintal ce poate fi stimulativ din punct de vedere creativ, dacă este de scurtă durată
c) Imaginația creatoare Constă din combinații mai mult sau mai puțin haotice de imagini reactualizate din
experiență sau derivate din activitatea inconștientului
d) Visul de perspectivă Este o formă a imaginației orientată spre ceea ce este posibil, spre ceea ce ține de viitor,
spre ceea ce este nou
Constă în construirea mentală a imaginii unor realități existente în prezent și în trecut, dar
care nu au fost/ nu pot fi percepute direct
12 pct
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Imaginația se construiește înlăuntrul gândirii, fiind absolut necesară acesteia, iar gândirea se articulează într-o
zonă centrală a câmpului imaginativ, ambele mijlocindu-se una pe alta.
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte
2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. 6 puncte
3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative. 4 puncte
4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea operațiilor algoritmice. 4 puncte
18 pct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. În coloana din stânga sunt enumerate calități ale memoriei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri
adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga
si cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
Trăinicia păstrării 1. Indică gradul de precizie, corectitudine și acuratețe a recunoașterii și reproducerii.
Volumul memoriei 2. Reprezintă cantitatea de informație cu care putem opera (pe care o reținem, păstrăm și o
reactualizăm).
Rapiditatea întipăririi 3. Se referă la realizarea rapidă, promptă a recunoașterii și reproducerii.
Fidelitatea 4. Exprimă faptul că engramarea informației se realizează repede, cu economie de efort și repetiții.
reactualizării 5. Arată că informația memorată este conservată corect, într-o formă acceptabilă, pentru o
perioadă îndelungată.
12 pct
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
În adaptarea cognitivă, un rol hotărâtor îl are gândirea, care antrenează întregul psihic, factorii esențiali fiind
operațiile de analiză si sinteză, dar si posibilitățile de a imagina soluții la probleme noi.
1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 pct
2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele psihice menționate la punctul 1 6 pct
3. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul imaginației și al memoriei în căutarea de noi soluții. 4 pct
4. Argumentați, în aproximativ 5 rânduri, faptul că memorarea logică este superioară, din punct de vedere al
eficienței, memorării mecanice. 4 pct
18 pct
10 pct oficiu