Sunteți pe pagina 1din 1

Literele  î, Î

1. Citim cuvinte:

      în – că          î – not            î – nalt               în – tre                 în – doi               
      în – să                î – nec           î – nalț               în – trec               în – cap               

       în – co – lo         îm – pă – rat          în – so – rit             în – car – că  
       în – ca – pe        îm – pă – cat          în – do – it              în – cur – că 

  Litera  â
1. Citim cuvinte:

      râu          rând        mâ – nă           lâ – nă            cân ­ tă             câi – ne 
      râs          când        pâ – nă                  râ – mă           cân – tec         pâi – ne  

     cu – vânt            mân – ca – re          ro – mân                      ro – mâ ­ nesc  
     pă – mânt          mă – nân – că          Ro – mâ – ni – a         ro – mâ – neș ­ te
 
2. Citim  propozitii:

       Delia  și  Ion  sunt  la  ștrand.     Patria  mea  se  numește  România.

Sunt împreună  cu tatăl lor.  Ei se Eu  sunt  român.  Simt  românește.

întrec la  înot. Tatăl îi aplaudă.