Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Data:

Prenume:
FIȘĂ DE LUCRU
Sunetul și literele: A → Î
1. Citește literele, silabele, cuvintele:
Î î â Dd P p L l oc â R ș r păE e Aâ a ă dȘu I i lP Oî tn R
Dm s N M iS c U r a Ă e l E CsoT Ș ș P p î Î D dâ
î-na-in-te în îm ro-mân mâ-nă lâ-nă
î-na-poi în-da-tă îm-pă-rat ro-mân-că mâ-râ-ie stâ-nă
î-no-tă-tor în-că-pe-re îm-pă-ră-tea-să Ro-mâ-ni-a mân-ca-re când
î-no-tă-tori în-tu-ne-ric pă-cat ro-mâ-neș-te mân-dru rând
î-no-tă-toa-re în-ti-ne-rit îm-pă-cat râs în-tâi vânt
î-not în-dru-mat îm-pre-u-nă râ-se-te mâi-ne cu-vânt
î-noa-tă în-vins îm-ple-tit rân-du-ni-ca pâi-ne vâ-nat
î-nec în-cre-de-re îm-pie-trit cân-tec câi-ne vâ-nă-tor
î-nalt în-tre-ce pri-e-ten cân-te-cel câr-ti-ță vâ-nă-toa-re
î-nal-te în-tre-ce-re îm-pri-e-te-nit cân-tar lă-mâ-ie tâ-năr

2. Leagă cuvintele cu același 3. Leagă cuvintele cu înțeles opus:


înțeles:
înalt lumină
primul încăpere înainte scund
pământ crai întuneric aduce
împărat întâiul duce înapoi
cameră teritoriu

4. Eu spun una, tu spui multe: 5. Completează cu „î” sau „â”. Citește propozițiile:

român → români C_inele stă _n curte.

cuvânt→ cuvinte M_ine voi cumpăra o p_ine.

săptămână→ săptâmâni Oile au l_na deasă.

pâine → pâini Elena c_ntă _n cor.

câine → câini Maria e _n clasa _nt_i.


7. Citește propozițiile:

6. Citește și transcrie cuvintele: Trăia odată un împărat.


El își dorea mereu veșminte noi.
Doi croitori l-au păcălit. Hainele cele noi
pă - rat
nu se vedeau. Doar un copil i-a spus
adevărul craiului:
îm pă-cat − Împărate, ești despuiat !

pre-u-nă

8. Colorează cercul corespunzător sunetului î/ â:

OO OOOO OOO OOO OO OO OO OOO OOO OO

9. Reprezintă grafic cuvintele:


întâi România râs cântec pâine

10. Scrie cuvântul reprezentat de imaginile următoare:


11. Silabele s-au amestecat. Pune-le în ordine. Scrie cuvintele obținute:

în tâi ni Ro mâ a ni le pâi
rorR
oRe

12. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

rândunică româncă pâine

lămăie vânător vânătă

13. Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de silabe din următoarele cuvintele:

Prâslea→ 7 2 1 3 6 5 4 înalt → 1 10 4 5 3 2

pândește → 1 4 6 3 7 2 5 românesc → 7 2 1 3 6 5 4

11. Numerotează cuvintele pentru a obține o propoziție. Scrie propoziția cu litere mari:

mârâie Câinele vede când pisica

După ce ai terminat fișa, poți colora imaginile!