Sunteți pe pagina 1din 1

CASA CORPULUI DIDACTIC

CONSTANŢA
Str. Soveja, nr.17, cod 900562
Tel: 0241-615468; fax:0241-615453
e-mail: ccd.cta@gmail.com
web: www.ccdconstanta.ro

OFERTA DE FORMARE * 2019-2020


CURSURI ACREDITATE M.E.N

*Calendarele de formare sunt stabilite în funcţie de timpul pe care îl are la dispoziţie fiecare echipă
de formatori.
*Cadrele didactice care au nevoie de acumularea creditelor profesionale, sunt rugate să urmărească
pe forum-ul I.S.J-secţiunea Casa Corpului Didactic (moderator), anunţurile de înscrieri online.

Educaţie pentru cetăţenie democratică (OMEN Nr.4586 din 09.08.2017)

Furnizor: Casa Corpului Didactic Constanţa


Public-țintă: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic cu funcţii de
conducere, de îndrumare şi control
Durata: 44 ore/11 credite
Formator(i): Sorina Plopeanu, Mirela ROŞIORU, Marian COJOC, Mădălin ROŞIORU
Contravaloare suport curs: 200 lei

Educație financiară (OMEN nr. 3088/16.01.2019)

Furnizor: Casa Corpului Didactic Constanţa


Public-țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar
Durata: 62 ore/ 15 credite
Formator(i): Mihaela ANGHESCU, Daniel Vicențiu GEOGLOVAN, Victor MIHALAȘCU, Mihai
STERE
Contravaloare suport curs: 270 lei
Management educațional pentru o școală europeană (OM Nr.5026 din 04.09.2018)

Furnizor: Casa Corpului Didactic Constanţa


Public-țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Durata: 120 ore/30 credite
Responsabil de program: Lavinia POPESCU
Contravaloare suport curs: 540 lei
Proiectarea, managementul și evaluarea activităților extracurriculare (OMEN nr.4473 din
07.06.2018)

Furnizor: Asociația DOCEO, Drobeta Turnu-Severin; partener CCD Constanța


Public-țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Durata: 80 de ore / 20 CPT
Formator(i): Andreea-Mihaela ARTAGEA, Aneta-Cristina MOLOGANI
Contravaloare suport curs: 300 lei