Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Predicatul este o parte principală de:


a. propoziţie
b. vorbire

2. Predicatul verbal spune despre subiect:


a. ce face
b. cum este
c. cine este
d. ce este

3. Predicatul care arată ce face subiectul se numeşte:


a. predicat verbal
b. predicat nominal

4. Predicatul care arată ce este subiectul se numeşte:


a. predicat nominal
b. predicat verbal

5. Predicatul care arată cine este subiectul se numeşte:


a. predicat nominal
b. predicat verbal

6. Se dă enunţul: Pentru Mihai, Maria a însemnat marea iubire. În acest enunţ, verbul a
însemnat este:
a. copulativ
b. predicativ

7. Se dă enunţul: Dacă învaţă, Mihai va ieşi profesor. În acest enunţ, verbul va ieşi este: -
a a. copulativ
b. predicativ

8. Se dă enunţul: Fratele meu este elev în clasa a cincea. În acest enunţ, predicatul este:
a. este elev
b. clasa
c. elev
d. fratele

9. Se dă enunţul: De când n-am mai văzut-o, Maria s-a făcut mare.


Predicatul nominal este:
a. s-a făcut
b. s-a făcut mare
c. am văzut

10. Se dă enunţul: Mihaela vrea să ajungă o doctoriţă renumită. Predicatul nominal este:
a. să ajungă o doctoriţă
b. vrea
c. doctoriţă renumită
d. să ajungă

11. Se dă enunţul: Dorinţa lui este de a urma un liceu. Predicatul nominal este:
a. este
b. a urma un liceu
c dorinţa
d. este de a urma
12. Se dă enunţul: El ne-a spus că se face astronaut. În acest enunţ, verbul se face este:
a. copulativ
b. predicativ

13. Despărţirea corectă în silabe a cuvântului „sculptură” este:


a. scul-ptu-ră
b. sculp-tu-ră
c. sculpt-u-ră

14. În construcţia „Marian are de făcut două prezentări pentru mâine”, verbul „a face” apare
la modul:
a. conjunctiv
b. participiu
c. supin
15. În construcţia „Dacă ştia ce îl aşteaptă, nu mai venea cu noi la munte”, verbele
identificate sunt la timpul:
a. prezent, imperfect;
b. imperfect, prezent;
c. prezent, prezent.

16. Conjugă verbele de mai sus la modul, timpul adecvat.

17. Modul care prezintă timpul povestirii este:


a. imperfect;
b.perfect simplu;
c. mai mult ca perfectul.

18. Alege un verb şi trece-l la toate modurile şi timpurile învăţate.

19. Modul indicativ, timpul perfect compus se formează cu ajutorul auxiliarului:


a. a fi
b. a avea
c. a vrea

20. Două cuvinte care se scriu identic, dar se pronunţă diferit se numesc:
a. omofone
b. paronime
c. omografe