Sunteți pe pagina 1din 1

TEST INIȚIAL

Citește cu atenție textul următor:


O adiere de vânt răcoritor începuse să sufle dinspre larg; bătrânul își ridică încet șapca, ațintindu-și
ochii spre fundul îndepărtat al zării.
O pată albă se desprinsese la orizont și creștea, în lumina soarelui, din ce în ce mai mare.
Era o corabie cu pânzele întinse, ce se apropia de port.
Bătrânul își trecu încet mâna prin părul lui alb, în care vântul se juca nebunatic.
A, ce cunoștință veche îi era vântul acesta, ce bine îi știa el nebuniile lui înșelătoare! De câte ori nu-l
aștepta ca pe un prieten bun, de ajutor, când îi umfla pânzele însuflețindu-i corabia, ce despica valurile ca o
pasăre în zbor cu aripile întinse. Și de câte ori nu-l blestemase, când își cerca puterile cu dânsul,
deslănțuindu-și furia asupră-i. (Jean Bart, Jurnal de bord )

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


1. Desparte în silabe cuvintele: desprinsese, cunoștință, furia. 3p
2. Indică grupurile de sunete (diftong, triftong, hiat) din cuvintele: adiere, creștea, corabia. 6p
3.Scrie antonimele cuvintelor: răcoritor, îndepărtat, alb. 6p
4. Scrie un enunț prin care să demonstrezi omonimia cuvântului port. 2p
5. Scrie valorile morfologice ale cuvintelor: bătrânul, albă, încet, -l, dânsul, își, spre, știa. 16 p
6. Identifică funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text. 8p
7. Scrie câte un enunț în care să precizezi: 9p
a) care este personajul din textul dat;
b) unde se petrece acțiunea;
c) ce zărește bătrânul.
8. Alege varianta corectă: 4p
Fragmentul citat este - un text narativ.
- un text descriptiv.
9. Transcrie din text o structură care să conțină o personificare și o structură care să conțină o comparație. 6 p
10. Redactează o compunere narativă de 100-150 de cuvinte în care să-ți imaginezi o continuare a
fragmentului citat. 30 p
Se acordă 10 puncte din oficiu.