Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Test iniţial (nr.1)


Clasa a VI-a

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
A fost odată un împărat. Acel împărat mare şi puternic bătuse pe toţi împăraţii de primprejurul lui
şi-i supusese, încât îşi împinse hotarele împărăţiei sale pe unde a înţărcat dracul copiii, şi toţi împăraţii cei
bătuţi erau îndatoraţi a-i da câte un fiu d-ai săi ca să-i slujească câte zece ani.
La marginea împăraţiei lui mai era un alt împărat carele, cât a fost tânăr nu se lăsa să-l bată;când
cădea câte un pârjol asupra ţării sale, el se făcea luntre şi punte şi scăpa ţara de nevoie; iară după ce
ajunse la bătrâneţe, se supuse şi el împăratului celui mare şi tare, fiindcă n-avea încotro. El nu ştia cum să
facă, cum să dreagă, ca să împlinească voia acelui împărat de a-i trimite pe unul din fiii săi, ca să-i
slujească; fiindcă n-avea băieţi, ci numai trei fete. Dintr-aceasta el sta pe gânduri. (...)
Văzând fetele pe tată-său tot supărat, se luaseră şi ele pe gânduri, şi nu ştiau ce voie să-i facă, să-l
mai înveselească. Dacă văzură şi văzură că nimic nu-i este pe plac, fata cea mai mare îşi luă inima în dinţi
şi-l întrebă într-o zi la masă, că de ce este supărat:
- Oare purtarea noastră nu îţi place?zise ea. Oare supuşii Măriei Tale sunt răi şi arţăgoşi de-ţi
pricinuieşte atâta mâhnire? Spune, şi nouă, tată, cine este vipera aceea care nu-ţi dă pace şi-ţi otrăveşte
bătrâneţele, şi ne făgăduim chiar a ne jertfi dacă aceasta va putea să-ţi aline oarecum mâhnirile; căci
numai tu, tată, eşti mângâierea noastră, după cum prea bine ştii; iară noi niciodată n-am ieşit din cuvântul
tău.
- De asta aşa este; n-am a mă plânge de nimic. Nu mi-aţi călcat porunca niciodată. Dară voi,
dragele mele, nu puteţi să-mi alinaţi durerea care-mi pătrunde sufletul. Voi sunteţi fete, şi numai un băiat
m-ar scoate din nevoia în care mă aflu.
- Eu nu înţeleg – zise fata cea mare – de ce ascunzi de noi izvorul mâhnirilor tale, tată; spune, că
eu, iată, sunt gata a-mi da viaţa pentru tine.
- Ce să ştiţi voi face, dragele mele! De când sunteţi pe lumea asta albă, voi aţi îmblat cu furca, cu
acul, cu războiul: ştiţi toarce, coase, ţese. Numai un viteaz mă poate mântui, care să ştie să răsucească
buzduganul, să mânuiască sabia cu virtute şi să călărească ca un zmeu paraleu.
- Oricum, tată, spune-ne şi nouă că doară nu s-o face gaură în cer, dacă vom şti şi noi ce lucru te
amărăşte.
Dacă văzu împăratul că-l înteţesc fetele cu rugăciunile, zise:
- Iată, copilele mele, de ce sunt tot trist. Voi ştiţi că nimeni nu s-a putut atinge de împărăţia mea,
cât am fost tânăr fără să o păţească şi fără să se ducă ruşinat de unde a venit.(...)
(basm cules de Petre Ispirescu, Ileana Sîmziana)

A.Rezolvă cerinţele următoare, pornind de la textul dat:


1) Completează următoarele enunţuri cu informaţii din textul dat: 6p
Titlul textului dat este.....................................................................................................
Locul unde se petrece acţiunea este................................................................................
Două personaje menţionate în text sunt..........................................................................

2) Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: antonimul cuvântului puternic este: 6p


a)forţos; b)slab; c)voinic.

3) Explică rolul utilizării liniei de dialog în textul de mai sus. 6p


............................................................................................................................................................................

4) Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în text. 6p


Bătuse-..............................................................................................................................
El-.....................................................................................................................................
5) Construieşte trei enunţuri în care verbul a înţelege să fie folosit la următoarele timpuri verbale
ale modului indicativ: 6p
-prezent........................................................................................................
-viitor...........................................................................................................
-perfect compus...........................................................................................

B.
6) Notează, mai jos, ideile principale din primele două paragrafe: 6p
..................................................................................................................
..................................................................................................................

7) Explică sensul următoarelor sintagme (expresii): 6p


-se făcea luntre şi punte-.........................................................................
-îşi luă inima în dinţi-.............................................................................

8) Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele afirmaţii: 6p


Fragmentul de mai sus descrie un peisaj.
Acţiunea din fragmentul de mai sus se petrece într-o împărăţie.
Împăratul avea trei fete.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere narativă de aproximativ 10-15 rânduri (100-150 de cuvinte), în care să
foloseşti trei cuvinte alese de tine din textul de la partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii tale şi
subliniază cuvintele utilizate.
Cuvintele selectate: ........................., ..............................., ...................................

..................................................................

.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-1p; ortografie-3p; punctuaţie-3p;
aşezarea corectă a textului în pagină; lizibilitatea- 2p)
Se acordă 10 puncte din oficiu

Bibliografie: Ramona Răducanu, Larisa Kozak, Codruţa Braun, „Caiet de lucru structurat pe domenii:
comunicare orală, lectură, redactare, elemente de construcţie a comunicării, elemente de interculturalitate”,
ed. Booklet, Bucureşti, 2018, pag.7-8.
Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Test iniţial (nr.2)


Clasa a VI-a

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
A fost odată un împărat. Acel împărat mare şi puternic bătuse pe toţi împăraţii de primprejurul lui
şi-i supusese, încât îşi împinse hotarele împărăţiei sale pe unde a înţărcat dracul copiii, şi toţi împăraţii cei
bătuţi erau îndatoraţi a-i da câte un fiu d-ai săi ca să-i slujească câte zece ani.
La marginea împăraţiei lui mai era un alt împărat carele, cât a fost tânăr nu se lăsa să-l bată;când
cădea câte un pârjol asupra ţării sale, el se făcea luntre şi punte şi scăpa ţara de nevoie; iară după ce
ajunse la bătrâneţe, se supuse şi el împăratului celui mare şi tare, fiindcă n-avea încotro. El nu ştia cum să
facă, cum să dreagă, ca să împlinească voia acelui împărat de a-i trimite pe unul din fiii săi, ca să-i
slujească; fiindcă n-avea băieţi, ci numai trei fete. Dintr-aceasta el sta pe gânduri. (...)
Văzând fetele pe tată-său tot supărat, se luaseră şi ele pe gânduri, şi nu ştiau ce voie să-i facă, să-l
mai înveselească. Dacă văzură şi văzură că nimic nu-i este pe plac, fata cea mai mare îşi luă inima în dinţi
şi-l întrebă într-o zi la masă, că de ce este supărat:
- Oare purtarea noastră nu îţi place?zise ea. Oare supuşii Măriei Tale sunt răi şi arţăgoşi de-ţi
pricinuieşte atâta mâhnire? Spune, şi nouă, tată, cine este vipera aceea care nu-ţi dă pace şi-ţi otrăveşte
bătrâneţele, şi ne făgăduim chiar a ne jertfi dacă aceasta va putea să-ţi aline oarecum mâhnirile; căci
numai tu, tată, eşti mângâierea noastră, după cum prea bine ştii; iară noi niciodată n-am ieşit din cuvântul
tău.
- De asta aşa este; n-am a mă plânge de nimic. Nu mi-aţi călcat porunca niciodată. Dară voi,
dragele mele, nu puteţi să-mi alinaţi durerea care-mi pătrunde sufletul. Voi sunteţi fete, şi numai un băiat
m-ar scoate din nevoia în care mă aflu.
- Eu nu înţeleg – zise fata cea mare – de ce ascunzi de noi izvorul mâhnirilor tale, tată; spune, că
eu, iată, sunt gata a-mi da viaţa pentru tine.
- Ce să ştiţi voi face, dragele mele! De când sunteţi pe lumea asta albă, voi aţi îmblat cu furca, cu
acul, cu războiul: ştiţi toarce, coase, ţese. Numai un viteaz mă poate mântui, care să ştie să răsucească
buzduganul, să mânuiască sabia cu virtute şi să călărească ca un zmeu paraleu.
- Oricum, tată, spune-ne şi nouă că doară nu s-o face gaură în cer, dacă vom şti şi noi ce lucru te
amărăşte.
Dacă văzu împăratul că-l înteţesc fetele cu rugăciunile, zise:
- Iată, copilele mele, de ce sunt tot trist. Voi ştiţi că nimeni nu s-a putut atinge de împărăţia mea,
cât am fost tânăr fără să o păţească şi fără să se ducă ruşinat de unde a venit.(...)
(basm cules de Petre Ispirescu, Ileana Sîmziana)

A.Rezolvă cerinţele următoare, pornind de la textul dat:


1) Completează următoarele enunţuri cu informaţii din textul dat: 6p
Autorul textului dat este.....................................................................................................
Locul unde se petrece acţiunea este................................................................................
Două personaje menţionate în text sunt..........................................................................

2) Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: antonimul cuvântului viteaz este: 6p


a)forţos; b)laş; c)voinic.

3) Explică rolul utilizării liniei de dialog în textul de mai sus. 6p


............................................................................................................................................................................

4) Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în text. 6p


împărat-..............................................................................................................................
a fost-.....................................................................................................................................
5) Construieşte trei enunţuri în care verbul a şti să fie folosit la următoarele timpuri verbale ale
modului indicativ: 6p
-prezent........................................................................................................
-viitor...........................................................................................................
-perfect compus...........................................................................................

B.
6) Notează, mai jos, două idei principale din al doilea paragraf: 6p
..................................................................................................................
..................................................................................................................

7) Explică sensul următoarelor sintagme (expresii): 6p


-se făcea luntre şi punte-.........................................................................
-îşi luă inima în dinţi-.............................................................................

8) Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele afirmaţii: 6p


Fragmentul de mai sus descrie un peisaj.
Acţiunea din fragmentul de mai sus se petrece într-o împărăţie.
Împăratul avea trei fete.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere narativă de aproximativ 10-15 rânduri (100-150 de cuvinte), în care să
foloseşti trei cuvinte alese de tine din textul de la partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii tale şi
subliniază cuvintele utilizate.
Cuvintele selectate: ........................., ..............................., ...................................

..................................................................

.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-1p; ortografie-3p; punctuaţie-3p;
aşezarea corectă a textului în pagină; lizibilitatea- 2p)
Se acordă 10 puncte din oficiu

Bibliografie: Ramona Răducanu, Larisa Kozak, Codruţa Braun, „Caiet de lucru structurat pe domenii:
comunicare orală, lectură, redactare, elemente de construcţie a comunicării, elemente de interculturalitate”,
ed. Booklet, Bucureşti, 2018, pag.7-8.
Barem de corectare şi notare

PARTEA I (48 de puncte)


A.1) Titlul textului dat este Ileana Sîmziana./ Autorul este anonim. Locul unde se petrece acţiunea este la
palat. Două personaje menţionate în text sunt împăraţii/ fiicele împăratului. (6p)
2)puternic-slab, viteaz-laş (6p)
3)Dialog între două personaje. (6p)
4)bătuse-verb, predicat. El-pronume personal, subiect./ a fost- verb predicativ, predicat verbal; împărat-
substantiv comun, subiect (6p)
5) eu înţeleg, eu voi înţelege, eu am înţeles/ eu ştiu, eu voi şti, eu am ştiut (6p)
B. 6)Era odată un împărat foarte viteaz. Vecinul lui împărat, i se supune până la urmă. / Era odată un împărat
foarte viteaz. El avea trei fete (6p)
7)se făcea luntre şi punte- încerca prin orice modalitate; îşi luă inima în dinţi-se îmbărbătă. (6p)
8)F,A,A (6p)

PARTEA a II-a (30 de puncte)


- Titlu sugestiv-5p
- Respectarea structurii compunerii-10p
- Utilizarea cuvintelor selectate-15p

Redactare: 12 puncte (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare, stilul şi


vocabularul adecvate conţinutului-1p; ortografie-3p; punctuaţie-3p; aşezarea corectă a textului în pagină;
lizibilitatea- 2p)
Se acordă 10 puncte din oficiu

Puncte tari Puncte slabe


Transcrierea corectă/ parţial corectă a informaţiilor Majoritatea elevilor au încercuit sinonimul
din textul dat cuvântului dat
Majoritatea cunosc timpurile modului indicativ Majoritatea au explicat doar parţial rolul liniei de
Indicarea ideilor principale ce reies din primele două dialog
paragrafe Majoritatea nu au scris valoarea morfologică şi
Notarea cu A/F a afirmaţiilor date funcţia sintactică pentru cuvintele date
Majoritatea au scris corect şi complet compunerea, Unii nu cunosc sensul expresiei „Se făcea luntre şi
respectând toate cerinţele date. punte”

În cazul testului iniţial aplicat la clasa a VI-a pe data de 19 septembrie 2019, au fost
prezenţi toţi cei 17 elevi. S-au obţinut următoarele rezultate:

Nota 4- elev
Nota 5- elevi
Nota 6- elevi
Nota 8- elevi
Nota 9- elev

Media clasei: de puncte

Măsuri ameliorative. Insistarea asupra următoarelor noţiuni:


- sinonime/ antonime
- rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie
- valoarea morfologică şi funţia sintactică
- valorificarea lecturilor suplimentare pentru nuanţarea vocabularului.