Sunteți pe pagina 1din 3

ISJ VASLUI

GSA MURGENI
Anul şcolar 2009-2010

Raport de activitate

Subsemnata, Cojocaru Lucica, profesor titular pe catedra de limbă şi


literatură română, din cadrul Grupului Şcolar Agricol Murgeni, prezint activitatea
mea didactică, desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010
după cum urmează:
Ca profesor de limba şi literatura română mi-am întocmit la timp planificările
calendaristice în conformitate cu prevederile Programelor şcolare în vigoare;
- am dat teste de evaluare iniţială la toate clasele şi le-am interpretat şi am
stabilit un plan se acţiune;
- am prezentat elevilor Programa pentru examenul de bacalaureat şi
Metodologia de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română, am lucrat modele de subiecte pentru examenul de
competenţe;
- am participat la toate activităţile Comisiei metodice şi am făcut aprecieri
asupra activităţilor desfăşurate;
- am organizat Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, în
urma căreia două eleve s-au calificat la faza locală, care s-a desfăşurat la
Colegiul Gh. R. Codreanu Bârlad şi au obţinut ambele nota 7,25.
- am participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura
română care s-a desfăşurat la Liceul Mihai Eminescu Bârlad.
- am evaluat un număr de 63 elevi la examenul de competenţe lingvistice de
comunicare orală în limba română;
- am făcut ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a;
- la Comisia metodică am susţinut referatul cu tema: Proiectarea didactică;
Ca profesor diriginte al clasei a XII-a B, am întocmit planificarea orelor de
Consiliere şi orientare în conformitate cu reglementările în vigoare şi graficul
activităţilor extraşcolare.
- am organizat activitatea Crăciunul- bucuria naşterii Mântuitorului, ocazie cu
care am prezentat un program de poezii şi colinde autentice, pluguşor şi teatru
folcloric de Anul Nou: Capra şi Ursul. Activitatea a fost promovată pe postul
local de televiziune.
Am coordonat o serie de activităţi extraşcolare:
- am organizat un scurt moment artistic dedicat Zilei de 8 Martie, program
prezentat de trupa de teatru a şcolii;
- am organizat Balul mărţişorului, ediţia a II-a;
Ca responsabil al Comisiei metodice Consiliere şi orientare am întocmit
Planul managerial şi am repartizat activităţile în cadrul comisiei. Am făcut
aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate şi am încheiat procesele
verbale. Am prezentat în cadrul Comisiei o informare ştiinţifică de specialitate.
În cadrul lectoratului cu părinţii pe şcoală am prezentat referatul cu tema:
Interferenţa dintre educaţia în şcoală şi educaţia în familie.
Am participat la Cercul pedagogic al directorilor educativi care s-a desfăşurat la
Şcoala nr. 11 Bârlad, respectiv Liceul Pedagogic Al. Vlahuţă;
Ca responsabil cu activităţile extraşcolare am întocmit Planul managerial al
comisiei, am participat la toate activităţile desfăşurate, am întocmit şi rapoarte
de activitate cu toate activităţile desfăşurate pe care l-am înaintat la ISJ Vaslui.
Sunt coordonatorul Proiectului educaţional Visând la marea scenă… şi
colaborez în alte proiecte cum ar fi: Tinereţe fără violenţă şi Învăţând vei reuşi!
Sub denumirea Investeşte în oameni! m-am implicat în activităţile
proiectului Primul pas e important: Fii orientat!, proiect implementat de
Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară filiala Iaşi şi finanţat prin
POS DRU. De asemenea am coordonat elevii la Concursul de creaţie cu
tematică ecologică Impactul antropic asupra orizontului local, ocazie cu care
am obţinut locul I pe judeţ.
Pe 15 ianuarie 2010 am organizat medalionul literar Gânduri despre
Eminescu…ocazie cu care au fost recitate poezii din opera marelui poet, au fost
interpretate melodii pe versurile poetului, elevii au audiat poezii în lectura unor
mari actori şi au vizionat un fragment din filmul Un bulgăre de humă în care
era ilustrată prietenia dintre Ion Creangă şi Mihai Eminescu. Cu această ocazie
atât elevii participanţi la activitate cât şi cadrele didactice au purtat în piept
ecusoane cu chipul poetului, iar elevii care au prezentat activitatea au fost
răsplătiţi cu diplome de participare.
Am făcut parte din Comisia de primire a dosarelor în vederea acordării
ajutorului financiar Bani de liceu.
Am însoţit elevii la spectacole de teatru care au avut loc la Teatrul V. I.
Popa din Bârlad.
Am urmat cursul de Management educaţional actualizat (modulul iniţiere
20 ore şi modulul dezvoltare 20 ore) organizat de CCD Vaslui.
Sunt membru în Consiliul de administraţie, am participat la toate şedinţele la
care am fost convocată.
Ca responsabil al Comisiei de violenţă am întocmit Planul
operaţional minimal privind reducerea fenomenului de violenţă în mediul
şcolar, am păstrat o legătură strânsă cu Poliţia de proximitate, am
intermediat o întâlnire cu poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Vaslui şi
psihologi în cadrul Proiectului de Prevenire şi Combatere a Abuzurilor
Sexuale asupra minorilor.
Sunt responsabilul Comisiei de redactare a revistei şcolii şi în această
calitate sunt preocupată de publicarea unor materiale de actualitate,
promovez astfel activităţile desfăşurate în şcoală şi înafara ei.
Reprezint imaginea şcolii şi în această calitate sunt preocupată de
realizarea unor activităţi care să fie promovate în cât mai multe medii, pentru
a ne face cunoscuţi şi apreciaţi.

Profesor,
Cojocaru Lucica