Sunteți pe pagina 1din 5

Sistemul Integrat de Management COD: PTE 03

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.


STRAT FUNDATII RUTIERE DIN BALAST SI
Pagina 1 din 5
BALAST OPTIMAL

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si


materialelor necesare pentru executia straturilor de fundatii pentru drumuri.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se va utiliza la executia straturilor de fundatii rutiere pentru largirea partii


carosabile existente si pentru refacerea zonelor care prezinta degradari, ceea ce impune
inlocuirea totala a sistemului rutier existent in zonele respective cu un sistem rutier nou.
Prezentul document este o procedura cadru care nu se aplica in cazurile concrete
aferente lucrarilor decat dupa ce a fost adaptata cerintelor specificate in contracte
proiecte , documentatii tehnice , legi, normative ,standarde , etc

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 STANDARD SR EN ISO 9001/2015- Sistem de management al calitatii ,


Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept scop
cresterea satisfactiei clientului .
 STANDARD SR EN ISO 9000/2015 – Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2015 Sistem de management al calitatii . Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8 principii de
management al calitatii , indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si
cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
3.1. Proiect de executie.
3.2. Caiet de sarcini
3.3. Standardele si normativele tehnice in vigoare in Romania.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. PTE – Proceduri Tehnice de Executie
4.2.CQ – Control Calitate

5. DESCRIEREA PROCEDURII
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 03
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
STRAT FUNDATII RUTIERE DIN BALAST SI
Pagina 2 din 5
BALAST OPTIMAL

5.1. CONDITII PREALABILE

5.1.1. Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferente lucrarii precum si a


prezentei proceduri.
5.1.2. Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de fundatii rutiere in
scopul insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, standardelor,
normativelor si procedurilor care se refera la faza respectiva de lucru.
5.1.3. Asigurarea pe santier a materialelor necesare executarii fundatiilor rutiere: balast
sau alte agregate naturale agreate de consultant.
5.1.4. Existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce vor fi puse in opera si a
proceselor verbale de receptie calitativa.
5.1.5. Existenta formularelor tipizate si a inregistrarilor de calitate facute in urma
verificarii agregatelor care vor fi puse in opera si a compozitiei balastului optimal.
5.1.6. Existenta buletinelor pentru determinarea caracteristicelor de compactare stabilite
prin incercarea proctor modificat.
5.1.7. Existenta inregistrarilor de calitate pentru patul drumului (terasamente ), vezi PTE,
sapaturi, umpluturi si incheierea procesului verbal de receptie calitativa si faza
determinata.
5.1.8. Existenta utilitatilor si anume:
5.1.8.1. Drumuri de acces corespunzatoare.
5.1.8.2. Mijloace adecvate de transport pentru materiale.
5.1.8.3. Instalatii pentru realizarea balastului optimal cu parametrii tehnici si
amenajari functionale corespunzatoare.
5.1.8.4. Autocisterne pentru apa la locul de punere in opera.
5.1.8.5. Instalatii mobile de forta si iluminat (grupuri electrogene).
5.1.8.6. Macarale adecvate pentru montaje si manipulari.
5.1.8.7. Excavatoare cu picon si excavatoare pe pneuri pentru casete.
5.1.8.8. Autogredere.
5.1.8.9. Excavatoare pe senile si buldozere pentru variantele provizorii de
circulatie.
5.1.8.10. Placi vibrante - 500mm, cilindri compactori cu latime de 1m si rulouri
compactoare manuale.
5.1.8.11. Motocompresoare cu debit de aer corespunzator si accesorii (furtune de
25-30 m, picamere).
5.1.8.12. Panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de
management al traficului.
5.1.9. Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si supravegherii
tehnice.
5.1.10.Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice: lopeti, tirnacoape, etc. precum si
cu mijloace de masura necesare(metru, ruleta, teuri).
5.1.11.Echipele de lucru vor fi dotate cu echipament de protectie specific: salopeta,
casca, cizme de cauciuc etc. conform N.T.S. in vigoare.

5.2. MASURI PREVENTIVE


Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 03
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
STRAT FUNDATII RUTIERE DIN BALAST SI
Pagina 3 din 5
BALAST OPTIMAL

5.2.1. Se va urmari instruirea si respectarea de catre executant a normelor de protectie


a muncii, PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie specifice
lucrarilor desfasurate.

5.3. ACTIUNI IMPLICATE

5.3.1. Lucrari pregatitoare.


5.3.2. Prepararea amestecului de balast optimal.
5.3.3. Transportul balastului sau a amestecului de balast optimal.
5.3.4. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului optimal.
5.3.5. Asternerea si nivelarea.
5.3.6. Compactarea.
5.3.7. Protejarea straturilor de fundatie din balast sau balast optimal.

5.4. PROCEDURA

5.4.1. Lucrari pregatitoare la executia stratului de fundatie din balast sau balast optimal
se va trece numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii.
5.4.1.1. Receptionarea lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile din
caietele de sarcini pentru realizarea acestor lucruri.
5.4.1.2. Verificarea topo la cota finala a patului drumului, terasamentul si intocmirea
inregistrarilor de calitate (procese verbale de receptie calitativa pe faze de lucrari).
5.4.1.3. Verificarea si reglarea utilajelor si dispozitivelor necesare punerii in opera a
balastului si a balastului optimal.
5.4.1.4. Executarea lucrarilor pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale de acostament si racordarile
stratului de fundatii la dispozitivele de colectare si evacuare a apelor.

5.4.2. Prepararea amestecului de balast optimal.

5.4.2.1. Prepararea amestecului de balast optimal se realizeaza in instalatii in flux


continuu de dozare si malaxare.
5.4.2.2. Instalatia de preparare trebuie sa asigure compozitia granulometrica
prevazuta in caietul de sarcini.
5.4.2.3. Statia sau instalatia de preparare trebuie sa dispuna de toate dotarile
necesare privind depozitarea agregatelor conform normativ NE 012 /1999.
5.4.2.4. Inainte de inceperea lucrarilor se va experimenta prepararea amestecului
pentru a verifica daca reteta data de laborator asigura caracteristicile cerute. Cu
ocazia acestor verificari se va stabili si durata minima de malaxare care trebuie sa
asigure o buna omogenitate a amestecului preparat.
5.4.2.5. Cantitatea de apa necesara amestacului se va corecta in functie de
umiditatea naturala a agregatelor astfel incit la punerea in opera sa fie asigurata
umiditatea de compactare stabilita in laborator, tinindu-se seama si de pierderile
de apa in timpul transportului.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 03
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
STRAT FUNDATII RUTIERE DIN BALAST SI
Pagina 4 din 5
BALAST OPTIMAL

5.4.2.6. Amestecul de balast optimal si apa dupa malaxarea pina la omogenizare


se introduce in buncarul de stocare a materialului din care se descarca in
autobasculante.

5.4.3. Transportul balastului si a balastului optimal.


5.4.3.1. Balastul sau amestecul de balast optimal se transporta la locul de punere
in opera cu autobasculante.

5.4.4. Experimentarea punerii in opera a balastului optimal.

5.4.4.1. Experimentarea se face pe un tronson de proba de minim 30 m lungime si


are drept scop de a stabili pe santier componenta atelierului de compactare,
reglarea utilajelor si dispozitivelor de punere in opera, stabilirea parametrilor
compactarii, grosimea optima de asternere, conditiile de compactare, intensitatea
de compactare pentru realizarea cotelor din proiect si o suprafatare corecta.
5.4.4.2. In cazul in care gradul de compactare nu poate fi obtinut va trebui sa se
realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului
folosit.
5.4.4.3. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca
sector de referinta pentru restul lucrarii.

5.4.5. Asternerea si nivelarea.

5.4.5.1. Asternerea si nivelarea balastului pentru fundatii din balast sau balast
optimal se executa pe straturi, cu mijloace adecvate.
5.4.5.1.1. Pentru executia fundatiei din balast la casete lucrarile se executa
etapizat.
Intr-o prima faza se executa fundatia din balast pe o latime de
0,50m si o grosime de 30cm dupa compactare, pentru largirea partii
carosabile.
In faza a doua se executa o umplutura din pamint compactat de
15cm grosime pe o latime de 0,50m pentru acostamente, peste
acest strat asternindu-se balast in grosime de 15cm dupa
compactare.
5.4.5.1.2. Asternerea si nivelarea balastului se face dupa receptionarea
terasamentelor atit pentru casetele de la marginea partii carosabile
existente cit si pentru partile din drum la care este necesara
inlocuirea sistemului rutier existent, in conformitate cu datele din
proiectul de executie.
5.4.5.1.3. Balastul se asterne in functie de cota prevazuta in proiect si
grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.
5.4.5.1.4. Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea pantei si a
latimii prevazute in proiect.
5.4.5.1.5. Cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de
compactare se stabileste de laborator tinind seama de umiditatea
agregatului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea.
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 03
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
STRAT FUNDATII RUTIERE DIN BALAST SI
Pagina 5 din 5
BALAST OPTIMAL

5.4.5.1.6. Nu se va folosi pentru fundatii balast inghetat si nu se va asterne


balastul peste pamint inghetat sau/si acoperit cu zapada sau
gheata.

5.4.6. Compactarea fundatiilor din balast sau balast optimal.

5.4.6.1. Compactarea se face cu atelierul de compactare aprobat de consultant,


stabilit pe tronsonul experimental, respectindu-se intocmai componenta acestuia,
viteza, tehnologia si intensitatea de compactare.
5.4.6.2. Compactarea fundatiilor la casete se face cu placi vibrante de 500mm iar
pentru celelalte care se vor ramforsa cu cilindrii compactori.
5.4.6.3. Denivelarile mai mari decit cele prevazute in normative sau in caietele de
sarcini care ramin dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si apoi
suprafetele respective se reniveleaza si se compacteaza din nou.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a


documentatiei de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate si evidenta
acestora.
6.2. Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri,
a proiectului de executie, intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta
acestora.
6.3. Seful mecanizarii raspunde de asigurarea si buna functionare a instalatiilor si
utilajelor necesare executiei lucrarii.
6.4. Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor impuse de
caietul de sarcini inainte si pe parcursul executiei lucrarilor si intocmirea corecta a
inregistrarilor in documentele tipizate.

7. INREGISTRARI

7.1. Inregistrari de laborator asupra materialelor si a amestecului preparat


7.2. Bon de comanda balast optimal
7.3. Bon de transport balast sau balast optimal
7.4. Proces verbal de determinare a caracteristicilor realizate si stabilirea atelierului de
compactare rezultat din procedeele efectuate pe tronsonul experimental.
7.5. Inregistrari de laborator asupra gradelor de compactare obtinute
7.6. Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari
7.7. Proces verbal de receptie calitativa pe faze determinante

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data

S-ar putea să vă placă și