Sunteți pe pagina 1din 2

PAROHIA ORTODOXĂ SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL DUMBRĂVENI

Foaia duminicală NR. 1


Data 6.01.2019
SFÂNTUL BOTEZ – PRIMA TAINĂ A BISERICII ORTODOXE

Ce este Sfânta Taină a Botezul?


Sfântul Botez este prima dintre Tainele Bisericii Ortodoxe dreptmăritoare. Este lucrarea sfântă prin care
cel botezat devine membru al Bisericii şi astfel se învrednicește să primească celelalte Sfinte Taine şi poate ajunge
în Împărăţia lui Dumnezeu. Săvârșitorul văzut fiind episcopul sau preotul.
Mântuitorul Iisus Hristos i-a trimis, după Înviere, pe Apostolii Săi la propovăduire, îndemnându-i:
„Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei
28, 19). De aceea, de la începutul istoriei Bisericii, (de acum 2000 de ani) Botezul a fost săvârșit tuturor, indiferent
de neam sau vârstă.

Care sunt efectele primirii Tainei Sfântului Botez?


Efectele primirii Tainei Sfântului Botez sunt : iertarea păcatului strămosesc si a tuturor păcatelor săvârsite
înainte de Botez în situatia celor ce se botează mai târziu ; renasterea, sau nasterea la o viată nouă duhovnicească,
viată de curătie si sfintenie.

De ce se săvârșește botezul nou-născuților?


Copiii nou-născuți sunt fără păcate personale, însă sunt solidari cu păcatul lui Adam și supuși aceleiași
pedepse ca el. De aceea, copiii când se nasc, intră în această lume prin lacrimi și prin plâns. Toti fiind întinati de
păcatul strămosesc.
Necesitatea Botezului pentru copii este arătată de Mântuitorul prin cuvintele: «Adevărat zic, de nu se va
naste cineva din apă si din Duh, nu va putea să intre în impărătia lui Dumnezeu» (Ioan 3, 5). Chiar din timpul
sfintilor apostoli se săvârsea botezul copiilor : Lidia si casa ei (Fapte 16, 15) ; temnicerul si casa lui (Fapte 16,
33) ; Crispus si casa lui (Fapte 18, 8) ; Stefana si casa lui (1 Corinteni.1, 76).
Dacă sunt unii din afara Bisericii Ortodoxe care spun că nu trebuie să botezăm pe prunci, , noi rămânem
la practica noastră, veche cât Biserica (de acum 2000 de ani), de a boteza pe prunci, practică întemeiată si pe
Sfânta Scriptură si pe Sfânta Traditie .
În cazul nou-născuților sau copiilor prea mici, se cerea mărturisirea credinței de către părinți, sau de către rude
sau de către cineva apropiat din familie. Se întrevede aici destul de clar existența nașilor încă în acea perioadă
îndepărtată. Sfântul Ipolit a arătat și ordinea în care se primea Botezul: „Se botează mai întâi copiii … apoi bărbații
și femeile”.
Potrivit rânduielilor sale, Biserica noastră botează pe prunci, curând dupa nasterea lor. Asa a făcut ea de
la început..
PAROHIA ORTODOXĂ SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL DUMBRĂVENI

Dacă botezul ne curăteste în primul rând de păcatul strămosesc, oare trebuie să uităm că si copiii
se nasc cu acest păcat ? Stim ce spune psalmisitul: «Intru fărădelegi m-am zămislit si în păcate m-a născut maica
mea» (Ps. L, 6). Stim ce spune si sfântul apostol Pavel : «De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume
si prin păcat moartea, asa moartea a trecut la toti oamenii, prin acela în care toti au păcătuit» (Rom. 5, 12).
Acest lucru cunoscându-l, că toti ne nastem cu păcatul strămosesc, avem noi siguranta că un prunc va trăi
până la vârsta când poate să cunoască si să mărturisească credinta în Hristos, pentru ca atunci să-l botezăm
? Putem noi să riscăm ca el să moară nebotezat, sub osânda păcatului strămosesc ?
Căci zice (Domnul – n. n.): «Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți»” Indirect însă, analizând temeinic
cazurile descrise în Noul Testament, reiese cu foarte mare claritate că Botezul era administrat și copiilor.
De aceea şi botezăm copiii, deşi nu au păcate (personale ): ca să li se adauge sfinţenia, dreptatea,
înfierea, moştenirea, înfrăţirea, să fie mădulare ale lui Hristos, să devină sălaş al Duhului” Deci, precum în
Vechiul Testament, tăierea împrejur se săvârșea asupra pruncilor, așa și tăierea împrejur cea nefăcută de
mână, adică Botezul, poate fi administrat acestora. După cum vedem, dacă tăierea împrejur se făcea
curând după naștere, tot așa s-a socotit că și botezul, care a luat locul tăierii împrejur, trebuie săvârșit fără
întârziere.

Care este rolul nașilor de botez?


În ceea ce privește faptul că pruncii nu pot să-si mărturisească credinta crestină, Biserica are ca garant
pe nasii care-i primesc la botez, care mărturisesc pentru acestia credinta crestină rostind Crezul si care îsi
iau indatorirea ca finii lor să fie crescuti de ei în credinta Bisericii.
De altfel, noi cunoastem tot din Sfintele Scripturi atâtea cazuri când pentru credinta cuiva
Dumnezeu S-a îndurat de cel pentru care acesta se ruga. Sa ne amintim că Mântuitorul a vindecat pe sluga
sutasului din Capernaum pentru credinta stăpânului său ; a vindecat pe fiica femeii canaanence pentru credinta
mamei sale, si a înviat pe fiica lui Iair pentru credinta tatălui său, si pe fiul văduvei din Nain pentru credinta
mamei sale. Si atunci să nu credem noi că botezul poate fi săvârsit pruncilor pe temeiul credintei nasilor lor?
Ca să facă mărturisirea de credintă, nasului i se cere să fie buin credincios, să fie mai în vârstă Nasul are îndatorirea
sa îngrijească de viata sufletească a finului său, învătându-l, la vremea cuvenită, adevărurile dreptei noastre
credinte spre a face din el un bun credincios, mădular sănătos al Sfintei Biserici. Dar si finul este dator cu ascultare
si cu respect fată de nas, în aceeasi măsură cum îi ascultă pe părintii săi trupesti.
Orice alt botez făcut în altă confesiune nu este valabil, aceia nefăcând parte din Biserica dreptmăritoare
fondată pe temeiul lui Hristos, al Sfinților Apostoli și al Sfintei Scripuri. (CANONUL 46 apostolic spune:
TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
,,Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor”

S-ar putea să vă placă și