Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMELE PENTRU OLIMPIADA DE CHIMIE

AN ŞCOLAR 2018 – 2019


Anexa CLASELE a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a
PERIOADA PROGRAMA
DE
ETAPA
DESFĂŞU- a VIII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a
RARE
Hidrogenul, Structura învelişului electronic pentru Formule brute. Izomeria Termochimie : Entalpie de
oxigenul, elementele din perioadele 1, 2, 3, 4. Formule compuşilor reacţie. Căldură de combustie -
carbonul, sulful, Corelaţii între structura învelişului moleculare. organici ( de arderea combustibililor
aluminiul, fierul electronic, poziţia în tabelul periodic şi Structura constituţie, Căldură de neutralizare (acid
proprietăţi ale elementelor. Variaţia sterică) tare – bază tare);
şi cuprul – compuşilor
proprietăţilor periodice ale elementelor, Compuşi Legea Hess;
proprietăţi fizice în grupele principale şi în perioadele 1, organici. halogenaţi. Căldură de dizolvare;
şi chimice,
locală Ianuarie/feb utilizări.
2, 3,4. Alcani.
Alchene.
Compuşi Cinetica chimică: Viteză de
Legătura ionică. Legătura covalentă hidroxilici. reacţie. Legea vitezei;
ruarie 2019 polară şi nepolară. Legătura Diene. Catalizatori. Inhibitori;
coordinativă. Legătura de hidrogen. Influenţa concentraţiei,
Forţe van der Waals temperaturii, catalizatorilor
asupra vitezei de reacţie;
ecuaţia Arrhenius.

Hidrogenul, Structura învelişului electronic pentru Formule brute. Izomeria Termochimie : Entalpie de
oxigenul, elementele din perioadele 1, 2, 3, 4. Formule compuşilor reacţie. Căldură de combustie -
carbonul, sulful, Corelaţii între structura învelişului moleculare. organici ( de arderea combustibililor
aluminiul, fierul electronic, poziţia în tabelul periodic şi Structura constituţie, Căldură de neutralizare (acid
proprietăţi ale elementelor. Variaţia sterică) tare – bază tare);
şi cuprul – compuşilor
proprietăţilor periodice ale elementelor, Compuşi Legea Hess;
proprietăţi fizice în grupele principale şi în perioadele 1, organici. halogenaţi. Căldură de dizolvare;
şi chimice, 2, 3,4. Alcani. Compuşi Energia în sistemele
16 februarie utilizări.
judeţeană Legătura ionică. Legătura covalentă Cicloalcani. hidroxilici. biologice. Rolul ATP şi ADP.
2019 Oxizi ai polară şi nepolară. Legătura Alchene. Amine. Arderea zaharurilor și
nemetalelor şi coordinativă. Legătura de hidrogen. Diene. Alchine. lipidelor;
metalelor- Forţe van der Waals. Dizolvarea şi Cinetica chimică: Viteză de
proprietăţi fizice factorii care influenţează dizolvarea. reacţie. Legea vitezei; ordinul
şi chimice, Solubilitatea. Soluţii apoase . reacțiilor
utilizări. Concentraţia molară. Cristalohidraţi. Catalizatori. Inhibitori;
Legile gazelor. Ecuatia de stare a Influenţa concentraţiei,
gazelor ideale. Densitatea absolută si temperaturii, catalizatorilor

1
relativă a gazelor. asupra vitezei de reacţie;
ecuaţia Arrhenius.

Hidrogenul, Structura învelişului electronic pentru Formule brute. Izomeria Termochimie : Entalpie de
oxigenul, elementele din perioadele 1, 2, 3, 4. Formule compuşilor reacţie. Căldură de combustie -
carbonul, sulful, Corelaţii între structura învelişului moleculare. organici ( de arderea combustibililor
aluminiul, fierul electronic, poziţia în tabelul periodic şi Structura constituţie, Căldură de neutralizare (acid
proprietăţi ale elementelor. Variaţia sterică) tare – bază tare);
şi cuprul – compuşilor
proprietăţilor periodice ale elementelor, Compuşi Legea Hess;
proprietăţi fizice în grupele principale şi în perioadele 1, organici. halogenaţi. Căldură de dizolvare;
şi chimice, 2, 3,4. Alcani. Compuşi Energia în sistemele
utilizări. Legătura ionică. Legătura covalentă Cicloalcani. hidroxilici. biologice. Rolul ATP şi ADP.
Oxizi ai polară şi nepolară. Legătura Alchene. Amine. Arderea zaharurilor și
nemetalelor şi coordinativă. Legătura de hidrogen. Diene. Compuşi lipidelor;
metalelor- Forţe van der Waals. Dizolvarea şi Alchine.Arene. carbonilici. Cinetica chimică: Viteză de
21- proprietăţi fizice factorii care influenţează dizolvarea. Alcooli. Acizi Derivaţi reacţie. Legea vitezei; ordinul
26 martie şi chimice, Solubilitatea. . Soluţii apoase . carboxilici. funcţionali ai reacțiilor
naţională utilizări. Concentraţia molară. Cristalohidraţi. compuşilor Catalizatori. Inhibitori;
2019 Acizi - Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi carboxilici. Influenţa concentraţiei,
baze (tari şi slabe); pH-ul soluţiilor Efecte temperaturii, catalizatorilor
Constanta proprietăţi fizice apoase. Legile gazelor. Ecuatia de stare electronice. asupra vitezei de reacţie;
şi chimice, a gazelor ideale. Densitatea absolută şi Mecanisme de ecuaţia Arrhenius.
utilizări. relativă a gazelor. Identificarea reacţie.
Identificarea cationilor şi anionilor. Titrări acido- Potenţiale standard de
cationilor şi bazice. reducere. Pile electrice.
anionilor. Electroliza soluțiilor apoase și
topiturilor.Titrări redox.
Soluţii apoase de acizi (tari şi
slabi) şi baze (tari şi slabe);
pH-ul soluţiilor apoase Titrări
acido-bazice.

Notă : Subiectele la fiecare etapă pot conţine teme din clasele anterioare.