Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: Gimnazială „Prof. Ioan Dănilă” Ghermăneşti

CLASA: a II-a A

OBIECTUL: Dezvoltare personală

UNITATEA TEMATICĂ: „În lumea poveștilor”

SUBIECTUL: „Ce mă ajută să învăț”

TIPUL LECȚIE: dobândire de noi cunoștințe

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE:

Comunicare în limba română

Arte vizuale și abilități practice

OBIECTIV FUNDAMENTAL: dobândirea de noi cunoștințelor referitoare la condițiile


învățării, la factorii care influențează pozitiv sau negativ învățarea

COMPETENȚE GENERALE:

1. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulții cunoscuți


2. Utilizarea abilităților și atitudinilor specifice învățării în context școlar

COMPETENȚE SPECIFICE:

Dezvoltarea personală

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

3.2.Prezentarea condițiilor (instrumente, persoane, contexte) care fac învățarea ușoară sau dificilă

Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază

Arte vizuale și abilități practice


2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1. Să precizeze locul unde trebuie așezat obiectul găsit în coș

O2. Să citească corect, fluent, expresiv și în ritm propriu un text

O3. Să răspundă la întrebări legate de text

O4. Să sorteze corect afișele care influențează favorabil/nefavorabil învățarea și să le lipească la


locul potrivit

O5. Să alcătuiască un scurt text „ Ce îmi place să învăț”

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

FORME DE EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbale colective și individuale

RESURSE:

UMANE: 15 ELEVI

TEMPORALE: 45 MINUTE

BIBILOGRAFIE:

1. Tăut Veronica Anca, Horvath Rodica, (2014), „Dezvoltarea personală – caiet de


aplicații pentru clasa a II-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca
2. Grigore Adina, Toma – Ipate Cristina, Crivac Georgeta Mihaela, Negrițoiu Claudia
Daniela, Anghel Augustina, Ionică Nicoleta Sonia, (2016), „ Dezvoltare personală –
manual pentru clasa a II-a”, Editura Ars Libris, Argeș
3. Ministrul Educației Naționale, „Programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I,
clasa a II-a”, aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013

4. Ioan Cerghit, (2006), „ Metode de învăţământ” , Editura Polirom, Bucureşti


DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele O.O. Activitatea cadrului didactic Activitatea Resurse Resurse Metode de
crt. lecției elevilor procedurale materiale evaluare
1. Moment Asigurarea unui climat educațional favorabil Elevii își Conversația Observarea
organizatoric desfășurării lecției și pregătirea de către elevi a pregătesc sistemică
celor necesare lecției. materialele
necesare lecției
2. Captarea O1 - se realizează prin intermediul jocului didactic Conversația, Observarea
atenției „Unde-i este locul?” explicația, sistemică,
- într-un coș elevii vor găsi diferite imagini cu jocul aprecieri
rechizite școlare și vor preciza locul unde - elevii vor didactic Coș cu verbale
trebuie așezat: extrage câte un imagini
Ex. creion-penar cartonaș vor
preciza numele
obiectului de pe
imagine și locul
unde trebuie
așezat
3. Anunțarea Se precizează tema de astăzi „ Ce mă ajută să Ascultă cu Conversația Observarea
temei și a învăț” și se notează la tablă; vom descoperi atenție. sistemică
obiectivelor împreună ce factori influențează favorabil sau
nefavorabil învățarea.
4. Transmiterea Elevii vor viziona filmul „Ursuletul Teddy” leptop,
noilor https://www.youtube.com/watch?v=ICCPcPMBmYA videoproiector Observarea
cunoștințe sistemică,
O2 Se citește textul „În vizită” (Anexa 1) Elevii numiți aprecieri
vor citi textul. Conversația, verbale
Vom răspunde în scris la întrebările aflate la explicația, individuale
O3 sfârșitul textului. Elevii numiți exercițiul Fișe de lucru și colective
vor răspunde la
întrebări, vor
Se notează pe tablă câteva enunțuri în legătură scrie
cu învățarea: răspunsurile pe
 Învățarea este o activitate de bază a tablă și pe fișele
omului de lucru.
 Învățarea școlară se realizează prin efort
intelectual
 Pentru ca învățarea sa fie eficientă
trebuie îndeplinite anumite condiții: să
fii concentrat la ceea ce faci atunci când Își notează în
înveți; să ceri ajutor dacă ai nevoie; să caiete.
fim perseverenți, chiar dacă uneori ne
este greu dacă insistăm vom reuși

5. Fixarea O4 La flipchart vor fi afișate două buline în jurul Vor citi Conversația, Flipchart, Observarea
noilor cărora vor fi lipite afișe cu factori care propozițiile de explicația afișe sistemică,
cunoștințe influențează pozitiv/negativ învățarea pe afișe și le aprecieri
vor lipi lângă verbale
Alcătuiți un scurt text cu titlul „Ce îmi place să bulina individuale
învăț” corespunzătoare și colective
O5

Alcătuiesc
textul și îl vor
citi în fața
colegilor.
6. Evaluarea Elevii vor fi recompensați cu stickere Elevii primesc Conversația Fețe Apreciere
activității zâmbitoare pentru întreaga lor activitate. fețe zâmbitoare zâmbitoare verbală
colectivă și
individuală
7. Încheierea Moment recreativ:Ursuleţul Se ascultă leptop, aprecieri
activității https://www.youtube.com/watch?v=-hvElSnJTYI cântecelul videoproiector verbale.
În vizită
Ursulețul Roni merge în vizită la prietenul său, Teddy.
- Să mergem la mine în cameră! zise Teddy.
Intrând în cameră, Roni rămase uimit. Privea în jur. Toate
lucrurile erau în ordine. Pe birou toate lucrurile erau frumos
aranjate, gata să fie folosite, iar instrumentele de lucru erau așezate
într-un suport colorat. În bibliotecă, cărțile erau așezate în ordine,
după autor. Parcă te îmbiau la lectură.
Teddy observă neliniștea care îl cuprinse pe Roni și-l întreabă:
- S-a întâmplat ceva? De ce nu mai zici nimic?
- Sunt uimit! Eu sunt foarte dezordonat!
- Asta nu e bine! Ordinea te ajută mult atunci când înveți.
Găsești mult mai repede lucrurile de care are nevoie și te poți
concentra mult mai ușor.
- Îți voi urma exemplul! Sigur voi învăța mai cu spor!
Răspunde la întrebări:

1. Ce l-a uimit pe Romi?

2. Ce fel de mediu pentru învățare avea Teddy?

3. Cum s-a dovedit Teddy a fi un prieten bun?

4. Ce l-a determinat pe Roni să ia exemplul lui Teddy?

5. În camera ta este ordine? Consideri că având ordine în locul unde înveți poți
avea rezultate mai bune la învățătură?
Învăț într-un spațiu
bine aerisit și luminat.

Când televizorul este


pornit, citesc lecția.

Învăț în camera mea.

Învăț în timp ce frații


mei mai mici se joacă.
Amân efectuarea
temelor până seara.

Învăț după ce am făcut


o pauză de relaxare.

Învăț într-un spațiu


liniștit.

Învăț cu muzica dată la


maxim.

S-ar putea să vă placă și