Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de activitate

Data: 7.11.2019
Profesor invatamant prescolar: Dragu Adriana Maria
Unitatea de invatamant: Scoala Grimnaziala nr 163
Grupa: Mijlocie A „Fluturasi”
Tema de studiu: „Cand, cum si de se intampla?”
Tema proiectului tematic: „Toamna harnica”
Tema saptamanii: „Tablou de toamna”
Categoria activitatii: Activitate pe domenii experientiale
Domeniu de activitate: Domeniu Estetic si Creativ – Educatie muzicala
Mijloc de realizare: a) cantec – audiţie – „Greierele si Furnica”
b) joc cu cant – repetare – „Bate vantul frunzele”
Tema activitatii: a) audierea unei piese muzicale interpretate de copii mai mari, pe un
fond instrumental;
b) intonarea expresivă şi omogenă a unui joc cu cântec cunoscut.
Tipul de activitate: mixt
Dimensiuni ale dezvoltarii:
C1: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
C3: Activare și manifestare a potențialului creativ
D2: Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Comportamente vizate:
C1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații
noi
C3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri creative
D2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
Scopul activitatii:
Dezvoltarea inhibitiei voluntare in vederea perceperii elementelor ritmico-melodice ale
piesei muzicale audiate şi educarea deprinderii de a asculta cu interes şi plăcere un
cantec, pe un fond instrumental.
Consolidarea deprinderii copiilor de a-şi coordona mişcările în colectiv respectand ritmul
melodiei şi sugestiile motrice oferite de textul jocului cu cânt.
Obiective operationale:
O1 - să dovedească interes cu prilejul primei audierei a piesei muzicale propusă spre
audiţie;
O2 - să asculte apoi în linişte, integral, piesa muzicală , reţinînd mesajul transmis de
acesta;
O3 - să respecte tonul, semnalul de inceput, dicţia si emisia vocala corectă în
interpretarea jocului cu cânt, sincronizându-se cu restul grupei;
O4 - să execute mişcările sugerate de textul jocului cu cânt, în armonie cu ritmul liniei
melodice.
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia şi demonstrarea, exerciţiul; elemente de
joc, audiţia,simularea.
Mijloace de invatamant: marionete pentru familiarizarea cu conţinutul de idei al
cantecului de audiat, CD-player, CD cu înregistrarea piesei muzicale “”.
Forma de organizare:
Loc de desfasurare:
Durata activitatii: 20-25 min.
Bibliografie:
1. Maria, Dogoşev; Elisabeta, Marinescu - Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de
copii, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977